ápoló / gondozó (2023.07.24-ig)

Nyomtatás

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 26506

Intézményi iktatószám: 136-2/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ápoló / gondozó

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az ápoló / gondozó az ápolás és gondozási feladatok ellátása során segítséget nyújt az idősek otthonában élő ellátottak számára, hogy a fizikai, mentális szociális szükséglete biztosított legyen. Az ápolási és gondozási munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése érdekében kapcsolatot tart az intézmény orvosával és más egészségügyi és szociális szakemberekkel.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezésről az intézményvezető dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

-           Középfok - szakképzettség, Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása,
gyakorló ápoló, ápoló, szociális gondozó, demencia gondozó stb.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 26506 Intézményi iktatószám: 136-2/2023.

 • MESZK tagság
 • Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyról szóló igazolások csatolása

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

-           Szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatásra azok a jelentkezők kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - határidőn belül - hiánytalanul benyújtják. A kinevezésről az intézményvezető dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balmazujvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-30 van. PointLink.