LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - A piac nyitvatartásáról és működésének rendjéről

Nyomtatás
Készült: 2020. április 23. csütörtök

Tájékoztatjuk önöket, hogy

a Városi Piac 2020. április 26. napjától ismét kinyit.

Nyitvatartás: vasárnaponként 6 órától 13 óráig

Árusítható termékek: élelmiszer, palánta, virág

Működési szabályok:

A piacot 65. életévüket betöltött személyek 7 és 9 óra között látogathatják.

A fenti idősávon kívül a piacot a 65. életévüket be nem töltött személyek látogathatják.

A piacon az árusok egymástól legalább 4 méter távolságot kötelesek tartani. Az árusok kötelesek egészségügyi védőmaszkot és gumikesztyűt viselni.

A piacon a vásárlók kötelesek egymástól legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Mindenki fokozottan figyeljen a járványügyi megelőzés szabályainak betartására. Az egészségügyi védőmaszk, maszk hiányában annak funkcióját betöltő egyéb, arcot takaró textil használata kötelező.

A piac területére be-, és onnan kilépni egy bejáraton lehet.

A piacon tartózkodók létszámát a piacfelügyelet ellenőrzi, szükség esetén a vásárlók számát korlátozza.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a fenti szabályokat a járványveszély csökkentése érdekében szíveskedjenek betartani, a piacfelügyelet kéréseinek tegyenek eleget.

Balmazújváros, 2020. április 23.

        Balmazújváros Város Önkormányzata