HIRDETMÉNY

Nyomtatás
Készült: 2022. október 03. hétfő

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton adategyeztetés céljából az alábbi felhívást teszi közzé.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Hajdú-Bihar   Megyei   Kormányhivatal   Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

Az ügyszáma:

76892/2022

Az ügy tárgya:

Adategyeztetési  eljárás  lefolytatása  a  közhiteles ingatlan-nyilvántartásból      hiányzó     természetes személyazonosító adatok pótlása céljából.

Az ügyfél neve/megnevezése:

Deák Lászlóné  (sz.:  1946.10.12.  an.: Ticz Irén, lakcíme: 4060 Balmazújváros, Rudas utca 21.)

Az eljárás megindításának napja:

2022. szeptember 22.

Az ügyben érintett helyrajzi számok:

Balmazújváros külterület 0655/27

Irányadó ügyintézési határidő:

90 nap

A hirdetmény kifüggesztésének / közlésének napja:

2022. október 3.

A hirdetmény levételének napja:

2023. január 2.

Jelen hirdetmény a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/dokumentumok-2019/hirdetmenyek/2020-evi-lxxi-torveny-szerinti-foldhivatali-hirdetmenyek), valamint az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon kerül közzétételre.

Az ingatlanügyi hatóság felhívja azon személyeket, akinek tudomása van a fent felsorolt ingatlan(ok) vonatkozásában tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezen adatokat az esetlegesen rendelkezésére álló iratok csatolása mellett a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztályánál (4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.) jelentse be.

Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály

4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. Telefon: (36 52) 505-833

E-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: FH09DEBREC 415512358

Amennyiben az adategyeztetés jelen eljárás keretében nem vezet eredményre az ingatlanügyi hatóság annak megállapítása mellett, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható az ingatlan(ok) tulajdoni lapjára feljegyzi a tulajdoni helyzet rendezetlenségének tényét.

Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]538 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-12-01 van. PointLink.