Közmeghallgatás - 2015.11.06

Nyomtatás
Készült: 2015. november 05. csütörtök
M E G H Í V Ó
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros 
 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
k ö z m e g h a l l g a t á s t 
 
 
 
tart sportfejlesztés, sportturizmus témában. 
 
 
A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem 
 
A közmeghallgatás ideje: 
 
2015. november 6. (péntek) 17.30 óra 
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetőség van kérdések, javaslatok megtételére. 
 
Balmazújváros, 2015. november 4. 
 
 dr. Veres Margit 
 polgármester