ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Nyomtatás

 

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Adószám: 15780605-1-09

Nyilvántartási szám: 780605

Bankszámlaszám: 11738091-15780605

KSH azonosító: 15780605-8411-371-09

Bejegyzés éve: 2010.11.03.

 

Képviselők: Balog János,Balogh Róbertné,Gutáné Rácz Julianna,Vadász Judit Zsuzsanna

Elnök: Vadász István Ferenct

 

Munkaterv: 2012. év

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatai

 

Aktualitások

 

Képgaléria

 

2011. ÉV

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke (2010-2014.):
Rácz József (4060 Balmazújváros, Kodály Z. u. 91.)

Képviselők:
Bakó Tibor, Jónás Lajos, Nagy István

Cím:
Balmazújváros Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
4060 Balmazújváros
Debreceni u. 12.

2011. évi munkaterv


2011. január 18. ( csütörtök ) 9 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
3. Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel ( meghívandók: gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, gyermekorvosok, rendőrség )
4. Különfélék

2011. március 22. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 3. Különfélék

2011. május 17. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Megbeszélése a kulturális és sport rendezvényeken való részvételnek
3. Különfélék

2011. augusztus 2. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről
3. Különfélék

2011. október 11. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat eddigi tevékenységéről
3. Különfélék

2011. november 15. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről
3. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
4. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása
5. Különfélék

Közmeghallgatás: 2011. január 18. ( csütörtök) 9 óra

Napirendje: Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel

2011. január 20. ( csütörtök ) 9 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
3. Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel ( meghívandók: gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, gyermekorvosok, rendőrség )
4. Különfélék

2011. március 22. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 3. Különfélék

2011. május 17. ( kedd ) 17 óra

Napirend: 1. Elnöki jelentés
2. Megbeszélése a kulturális és sport rendezvényeken való részvételnek
3. Különfélék

2011. augusztus 2. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről
3. Különfélék

2011. október 11. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat eddigi tevékenységéről
3. Különfélék

2011. november 15. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről
3. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
4. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása
5. Különfélék

Közmeghallgatás: 2011. január 18. ( csütörtök) 9 óra

Napirendje: Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel

Balmazújváros, 2010. november

Rácz József
elnök

2010. ÉV

Mind a cigány, mind a német kisebbségi önkormányzat elfogadta januárban a 2010. évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok még nem kerültek elbírálásra, mindkét kisebbségi önkormányzat esetében 555 eFt-555 eFt állami támogatással kellett számolni.

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a kisebbségi települési önkormányzati képviselők választásán


A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki:


Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személyeknek is.

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől az oldal alján található letölthető és kitölthető kérelemnyomtatványon. A kérelemnyomtatványt postai úton, egy részletes tájékoztatóval együtt minden választópolgár 2010. május 31. napjáig megkapja.

Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (4060 Balmazújváros, Koosuth tér 4-5.) portáján elhelyezett gyűjtőládába dobhatja be vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek 2010. július 15-ig meg kell érkeznie. A postacím megegyezik a hivatal címével.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

Választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Választási Iroda

Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letöltése

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Balmazújvárosban a július 15-én 16.00 óráig beérkezett kérelmek alapján - jelen állapot szerint - 2 kisebbség részére tűzhető ki kisebbségi települési önkormányzati képviselő választás:

- cigány kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 180 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe;

- német kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 82 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe.

Választási Iroda Vezetője

 

Tájékoztatás

A Helyi Választási Bizottság 3/2010. (VII.30.) sz. határozatában a cigány, illetve német kisebbségi önkormányzati képviselőválasztást 2010. október 3. napjára kitűzte.

Határozat megtekintése

 

Tájékoztatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2010. (VIII. 10.) számú határozatával megválasztotta a 2010. október 3-i választás szavazatszámláló bizottságait. A kisebbségi választás helyszíne és az SZSZB tagjai:

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kossuth tér 18.)

Hegedűs Ildikó
Kun Józsefné
Nemesné Tar Ibolya
Kállai Gáborné
Béres Tímea

Póttag: Harangi Tamás

Tájékoztatás a választás eredményéről
NÉMET KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 81 fő   MEGJELENT: 54 fő
1. SZEIFERT ZOLTÁN 48 szav      
2. KEREKES PÉTER 43 szav      
3. SZARVAS IMRE 41 szav      
4. KOROKNAINÉ HÜSE ERZSÉBET 39 szav      
             
             
CIGÁNY KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 178 fő   MEGJELENT: 76 fő
1. JÓNÁS LAJOS 43 szav      
2. BAKÓ TIBOR 42 szav      
3. RÁCZ JÓZSEF 41 szav      
4. NAGY ISTVÁN 36 szav      

TOVÁBBI RÉSZLETEK A VALASZTAS.HU-n

Utolsó módosítás dátuma: 2010.10.05.

2009. ÉV
 
Beszámoló Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évben végzett tevékenységéről
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervei között szerepel egy közösségi ház létrehozása valamelyik cigánytelepen, melyben a cigányság számára rendezvényeket tudnának lebonyolítani. Azért is fontos lenne egy ilyen épület, mert a cigány és nem cigány származású személyek között a szórakozóhelyeken kialakult konfliktusok elkerülhetőek lennének ezáltal.
 
2008. ÉV
 
Beszámoló Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2008. évben végzett tevékenységéről