Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban

 Bővebben...

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

Projekt címe: Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban

Székhely: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 12. hó 31. nap.

A Projekt összköltsége 212.222.341 Ft

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 199.807.341 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Balmazújváros Város Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban elnevezésű projektre. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az önkormányzat 199.807.341 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Egy évtizeddel ezelőtt Balmazújváros legsúlyosabb környezetvédelmi problémáját a szennyvízelvezető rendszer kiépítetlensége okozta, veszélyeztetve a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen fekvő város talajának és felszín alatti vizeinek minőségét. A felszín alatti vizek védelméhez a szennyvíz elvezető csatornahálózaton kívül, korszerű és a hatékony vízlevezetést szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer is szükségessé vált.    
Az utóbbi évek egyre hevesebb esőzéssel járó időszakai, gyakori elöntéseket, belvizeket okoztak a városban, ezáltal nem csak a felszín alatti vizek minőségét, de az alacsony fekvésű területeken a lakóházakat, gazdasági szervezeteket, a közlekedést és az emberi egészséget is veszélyeztették. A „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvároson“ című projekt ezt a régóta fennálló problémát orvosolta.

A projekt fejlesztési munkái zömmel családi házas lakókörnyezetben valósultak meg, a projekt által érintett utcákban összesen mintegy 10 intézmény, középület, vagy vállalkozás működik, továbbá 320 db lakóingatlan található. A település utca szerkezete egy-egy kisebb településrésztől eltekintve szabályos, hálózatos elrendezésű egymásra merőleges utcákkal, az utcák szélén a legtöbb esetben korábban nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető árkok kerültek kiépítésre. A város fejlődése során növekedett a burkolt felületek aránya, ezzel fokozva az esőzések idején levezetett víz mennyiségét, mely kedvezőtlenül befolyásolja az elfajult földmedrű, vagy a funkcióját betölteni képtelen zárt csatornák, és feliszapolódott befogadó csatornák amúgy is nem megfelelő biztonságú vízelvezetését. A kivitelezés során a korábbi földmedrű csapadékvíz elvezető árkokat, szintezett betonelemes vízelvezető csatornákká alakították.         


A beruházás megvalósításával párhuzamosan a projekt részeként, szemléletformáló kampányok is lebonyolításra kerültek. A program megvalósítói az érintett területek lakosságának, információs szórólapokon keresztül hívták fel a figyelmét a közterületi vízelvezető árkok és a közvetlen környezet tisztántartásának fontosságára, illetve a túlzott és gyakran indokolatlan vegyszerhasználat káros hatásaira. A csapadékvíz alternatív felhasználásának lehetőségeit egy digitális csatornákon közzétett ismeretterjesztő animációs videóval mutatták be. A fejlesztési területen a szemléletformáló kampány keretein belül figyelemfelkeltő információs feliratokkal ellátott mobilkukák kihelyezése, illetve szemétszedési akció is megvalósult.   

A beruházás az alábbi településrészeket érintette:       
- Északi városrészben Újkert utca, Oncsa utca      
- Középső városrészben Semsey Andor utca; Sporttér utca; Sporttelep      
- Déli városrészben Karinkó utca;      

A beruházás megvalósulásával a projekt által érintett utcák csapadékvíz elvezetése rendeződött, a csapadékvíz elöntésből fakadó károkozások megszűntek. A projekt pozitív hatása Balmazújváros területének közel 1/5-én vált érezhetővé.

Bővebben...

Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban

Bővebben...

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

Projekt címe: Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban

Székhely: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 12. hó 31. nap.

A Projekt összköltsége 212.222.341 Ft

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 199.807.341 Ft

A támogatás mértéke: 100%

  1. Jelenlegi helyzet bemutatása

Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése. A nagy kiterjedésű város két

jellegzetes alföldi táj, a Hortobágy és a Hajdúság határán fekszik. A város közigazgatási területén két

természetes élővíz található, a Hortobágy folyó és a belterületi főgyűjtő vizét befogadó Kadarcs-

Karácsonyfoki-főcsatorna. A várostól 3 kilométerre folyik az 1953-ban épített Keleti-főcsatorna.

A projekt fejlesztési munkái zömmel családi házas lakókörnyezetben valósulnak meg, a projekt által

érintett utcákban összesen mintegy 10 intézmény, középület, vagy vállalkozás működik, továbbá 320

db lakóingatlan található. A település utca szerkezete egy-egy kisebb településrésztől eltekintve

szabályos, hálózatos elrendezésű egymásra merőleges utcákkal, az utcák szélén a legtöbb esetben

korábban nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető árkok kerültek kiépítésre. A város fejlődése során

növekedett a burkolt felületek aránya, ezzel fokozva az esőzések idején levezetett víz mennyiségét,

mely kedvezőtlenül befolyásolja az elfajult földmedrű, vagy a funkcióját betölteni képtelen zárt

csatornák, és feliszapolódott befogadó csatornák amúgy is nem megfelelő biztonságú vízelvezetését.

A beruházás megvalósulásával a projekt által érintett utcák csapadékvíz elvezetése rendeződne, a

csapadékvíz elöntésből fakadó károkozások megszűnnek. A projekt pozitív hatása Balmazújváros

területének kb 1/5-én lesz érezhető.

A beruházás a település Integrált Településfejlesztési Stratégiáiban lehatárolt akcióterületeken, az

azokon tervezett fejlesztésekhez igazodva került kidolgozásra. A projekt kapcsán megvalósuló vízelvezető hálózat mindhárom akcióterületet érinti az alábbiak szerint:

- Északi városrészben Újkert utca, Oncsa utca

- Középső városrészben Semsey Andor utca; Sporttér utca; Sporttelep

- Déli városrészben Karinkó utca;

  1. A fejlesztés indokoltsága

A tervezési területen az utcák mentén meglévő csatornahálózat csatornái feliszapolódottak, melyeket az üzemeltetés zavartalan biztosítása érdekében meg kell szüntetni. Gyakoriak a visszafejtések, a lakóingatlanok kapubejárói előtt nem megfelelő méretű és meder mélységű átereszek, mely utóbbiak miatt az egyes vízelvezető árkok egymáshoz való kapcsolódása, ezáltal a csapadékvíz elvezető rendszerhez való kapcsolódása megszűnik, az egyes szakaszok egymástól elszigetelve szikkasztó árokként működnek. A magas belvízszint miatt a területen a csapadékvíz elszivárogni nem tud, a csapadékvíz-elvezető rendszer pedig nem működik. A telített talajban a földmedrű árkok nem tudják biztosítani a megfelelő vízelvezetést.

Az érintett utcákban ebből adódóan a heves esőzések csapadékvizei évente előforduló gyakorisággal elöntik a környező ingatlanokat és közterületeket, hordalékkal és szerves anyaggal terhelve azokat, a víz elvezetésének elégtelenségéből adódóan vízkárokat okozva, az úttest és járda elöntésével pedig akadályozva a helyi és helyközi közlekedést. Az elégtelen csapadék és belvíz elvezetésből adódóan a talajon keresztül beszivárgó szennyező anyagok veszélyeztetik az érzékeny vízbázist. A vízelvezető hálózat jelenleg nem tudja megfelelően elvezetni a csapadékvizeket, az árokban pang a víz, amely poshad, büdösödik, megjelennek a kórokozók, ezáltal az egészséges és pihenésre alkalmas környezet az érintett lakosok számára a projekt megvalósulása nélkül nem tud kialakulni.

2005 előtt Balmazújváros legsúlyosabb környezetvédelmi problémáját a szennyvízelvezető rendszer

kiépítetlensége okozta, veszélyeztetve a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen fekvő

város talajának és felszín alatti vizeinek minőségét. A felszín alatti vizek védelméhez a szennyvíz

elvezető csatorna hálózaton kívül korszerű és a hatékony vízlevezetést szolgáló csapadékvíz-elvezető

rendszer is szükséges. Az utóbbi évek egyre hevesebb esőzéssel járó időszakai gyakori elöntéseket,

belvizeket okoznak a városban, ezáltal nem csak a felszín alatti vizek minőségét, de az alacsony

fekvésű területeken a lakóházakat, gazdasági szervezeteket, a közlekedést és az emberi egészséget

is veszélyeztetve. Ebből adódóan a belvízrendezés hiányosságai jelenleg a város egyik legsúlyosabb

környezeti gondját jelenti.

A projekt által érintett helyszíneken 6 regisztrált gazdasági szervezet található, melyek tevékenységét és működését hátrányosan befolyásolja, nehezíti az időről-időre tapasztalható csapadékvíz eredetű belvízi elöntés.

A várost érő csapadékvízből eredő elöntések jelentős fennakadást okoznak a város közlekedésében

is, rontják az egyes intézmények elérhetőségét, emellett rontják a város turisztikai szempontú

megítélését. A település egyik stratégiai kitörési lehetőségét a sportturizmus fejlesztésében látja a

város vezetése. Ennek érdekében az elmúlt időszakban több nagyarányú sportfejlesztés történt

Balmazújvároson. A jelen projekttel is érintett tervezési területek közül kettő is érint - a sportturizmus szempontjából kiemelkedően fontos ingatlanokat. Ilyenek a Sporttér utca, a Semsey Andor utca, és azok környezet által megvalósítani tervezett fejlesztések, illetve az Újkertsor utca fejlesztései. Mindkét esetben elmondható, hogy egy belvízzel erősen veszélyeztetett, alacsony fekvésű területekről van szó, amelyek megvédése sürgető probléma a már megvalósított, és a jövőben tervezett beruházások

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-29 van. PointLink.