Balmazújváros közvetlen közelében és vonzáskörzetében számtalan horgászati lehetƑség kínálkozik. Ezek egy része bárki számára elérhetƑ, aki ide látogat, más része viszont olyan horgászvíz, amely "nehezen adja ki magát", azaz elkél egy tapasztalt, helyismerettel rendelkezƑ horgász útbaigazítása mind idƑszakok, mind technikák és trükkök tekintetében. Ha csak a város néhány kilométeres külterületén található vizeket vesszük, akkor is igaz, hogy a pontos információkkal rendelkezƑ horgász a legritkább esetben tér haza zsákmány nélkül. De a helyismerettel nem rendelkezƑ vendég,  ha némi idƑt és fáradságot szán rá, 10-40 km-es körzetben bizonyosan talál szép eredménnyel kecsegtetƑ horgászati lehetƑséget. Ezek közül említünk meg itt néhányat.

Sziki-tĂł

BƑvebben...A Keleti-fƑcsatorna partján található, gazdag halállománnyal rendelkezƑ, népszerƱ mesterséges tó, melyet a SellƑ Horgászegyesület üzemeltet. 1991-ben létesült a Hortobágyi Nemzeti Park szélén. Vízterülete 7 ha, a Keleti-fƑcsatornából frissül. Partja természetes, náddal szegélyezett, víztükrét nádfoltok tagolják.  Átlagos vízmélysége 2 m, amely fél métertƑl egészen három méterig terjed. A közelben sok védett madárfaj fészkel vagy vonul át. Horgászata az országos horgászrend szerint történik.

BƑvebben...

KékvizƱ

BƑvebben...A Keleti-fƑcsatorna Debrecen felé esƑ szakaszán, a hídtól nem messze található ez az intenzív horgászvíz, amely vizét a fƑcsatornából nyeri és hosszan elnyúlik keleti irányban. Szép, csendes környezet, gazdag halállomány jellemzi. Közelében kellemes pihenƑpark helyezkedik el fƑzési lehetƑséggel és játszótérrel a gyerekek számára. Vízmélysége kb. 2 méter, szélessége 10-15 méter.

BƑvebben...

Keleti-fƑcsatorna

BƑvebben...A jellemzƑen 3 m-es vízmélységƱ, 25-30 m széles folyóvíz a keleti régió egyik legismertebb, leglátogatottabb horgászvize. Tiszalöknél "ered" és mintegy 110 km-t megtéve Bakonszegnél ömlik a Berettyóba. Teljes hosszában harmatkásás, gyékényes , sásos vagy nádas növénytársulás szegélyezi, gyakori a gyökerezƑ- és lebegƑ hínár. 1956-ban adták át, mint öntözƑ fƑcsatornát, akkor még hajózták is. Vízi jármƱvel legfeljebb 13 km/h sebességgel közlekedhetünk rajta. Ma szinte végig erdƑsáv szegélyezi. Medre agyagos. Bakonszegnél, Balmazújvárosnál és Tiszavasvárinál zsilippel szabályozzák a vízszintet. Több város közelében üdülƑövezet létesült a partjai mentén. Minden évben több kapitális hal kerül ki ebbƑl a lassú folyású csatornából.

BƑvebben...

Kadarcs-KarĂĄcsonyfoki csatorna

BƑvebben...Balmazújváros közelében az egyik legkedveltebb horgászvíz. Aki szereti a folyóvízi horgászatot, az valamennyi évszakban eredményesen próbálkozhat a Kadarcs-Karácsonyfoki csatornán. Évekkel korábban még sokan a legjobb víznek tartották, de ma is az élvonalba tartozik. Horgászati szempontból nem szerencsés, hogy - mivel vizét a Virágoskúti halastavakból nyeri - szintje gyakran ingadozik. Beállt vízszint mellett nagyon szép és nagy halak is foghatók. Aki csak kárászozni és törpeharcsázni szeretne, az is megtalálja a számítását. A keskeny meder húzós vízzel párosul, s mivel közvetlen összeköttetésben van a Hortobágy folyóval, gyakran felúsznak kapitális halak is. A csatorna több szakasza ma már le van zárva a horgászat elƑl, mert a Hortobágyi Nemzeti Park területét érinti.

BƑvebben...

Kossuth öntözƑcsatorna

BƑvebben...Csekély vízmélységƱ, látszólag jelentéktelen csatorna, amely azonban kedvelt csalihalfogó hely, illetve sokan szívesen keszegeznek vagy kárászoznak itt. A Debrecen felé esƑ részen csak a képen látható rövid szakasz horgászható, a kövesút tútoldala már természetvédelmi oltalom alá esik. Más részein, míg eléri a Kadarcs-Karácsonyfoki csatornát (Boros-gát), sƱrƱ sással, náddal és gyékénnyel benƑtt szakaszok jellemzik, ezeken is szívesen kárászoznak a helyismerettel rendelkezƑk. Szép a természeti környezete is. Az év egyes idƑszakaiban kiválóan fogható a csuka.

BƑvebben...

Nyugati-fƑcsatorna

BƑvebben...A Nyugati-fƑcsatorna teljes hossza 70 km, tipikus alföldi öntözƑcsatorna, egyenes kialakítással, amelyet 1965-ben adtak át. Szélessége 10-25 m között változik, jellemzƑen a más-más technikával kialakított meder függvényében. Szegélynövényzete a mederalakulatot tükrözi, hasonlóan a Keleti-fƑcsatornához, itt is váltakozva találkozhatunk náddal, sással, gyékénnyel, úszó- és lebegƑhínárokkal. A növényzet a csatorna egyes szakaszain csak foltokban található meg. Mind a Keleti-, mind a Nyugati-fƑcsatornában a halfajok száma igen magas (összesen 42), mely fƑleg a Tisza közelségének és a vízminƑségnek köszönhetƑ.
 

BƑvebben...

HortobĂĄgy folyĂł

BƑvebben...Bár legnagyobb része ma már természetvédelmi területre esik, ezért nem horgászható, ertékét növeli, hogy nagyrészt természetes folyóvizünk. Az egykori Hortobágy a Polgár melletti Vörös-mocsárból indult útjára, és vizét az Ágotai pusztáknál (Püspökladány, Karcag) a Nagy-Sárrét mocsárvilága nyelte el. Jelenleg onnan a Hármas-Körösig (MezƑtúr) fƑleg ásott mederben halad, illetve egy szakaszon a Berettyó régi medrében.Többnyire nád és gyékény szegélyezi, sok helyen sƱrƱ hínárnövényzet borítja. Halfajokban gazdag víz.

BƑvebben...

Kadarcsi-tĂł

BƑvebben...Balmazújvárostól délre, Hajdúszoboszló irányában megközelíthetƑ horgászparadicsom. A 33-as fƑutat elérve Hortobágy felé haladva néhány kilométer után megérkezünk a híres Kadarcsi csárdához. Közvetlenül mellette terül el hosszú csíkban a náddal gazdagon szegélyezett tó, melynek területét a nap 24 órájában Ƒrzik, s gépkocsival is sármentesen körbejárható.

BƑvebben...

BrassĂł-zugi horgĂĄsztĂł

BƑvebben...2,5 ha-os vízterületƱ, a hajdúböszörményi Brassó-zugi Horgász Egyesület kezelésében álló mesterséges tó, amely vizét a Keleti-fƑcsatornából nyeri. A 35-ös fƑút Balmazújvárosi szakaszán helyezkedik el Kispród szomszédságában. Átlagmélysége 1,5-2 méter. Akadómentes. Szép természeti környezetben található, s nagyon közel van a Keleti-fƑcsatorna.

BƑvebben...

Kemencés-tó

BƑvebben...2010 nyarán nyitott Balmazújváros határában az a 4 hektárnyi területƱ horgásztó, amely a Daru-trió Kft. kezelésében áll. A Balmazújvárost Hajdúböszörménnyel összekötƑ út Virágoskúti halastavak (Nagylapos) felé vezetƑ leágazásán haladva néhány kilométer után érjük el. Jelenleg az utolsó szakasz még kƑvel töltött földút, ezért esƑs idƑben némi sárra is számítani lehet. A tó 2010. novemberében egy hektáros ragadozós vízzel bƑvült.

BƑvebben...

Låtóképi-tó

BƑvebben...A Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetsége kezelésében álló, halbƑségérƑl, termetes fekete sügéreirƑl is elhíresült víztározó. 1981-ben készült el egy belvízelvezetƑ csatorna korábbi medrére épülve. Vízterülete 60 ha. Vízállása állandóan magas, a telepítések rendszeresek. Debrecen felƑl közelítve a Látóképi csárdától a 33-as fƑúton haladva, kb. 2,5 km-re található.  Földúton körbejárható, a horgászhelyeket is így közelíthetjük meg. NapkeltétƑl napnyugtáig horgászható. Átlagmélysége 4 m körüli. A fekete sügér telepítésnek köszönhetƑen törpeharcsa állománya megcsappant.

BƑvebben...

Fancsikai-tavak

BƑvebben...Debrecent elhagyva, kelet felé tartva, az ErdƑspuszták pazar fáinak árnyai között az ún. Panoráma úton közelíthetjük meg az I. és II. víztározót, melyek a tilalmi idƑszak kivételével egész évben kedvelt horgászcélpontok - nem csak a helybéliek számára. Pontyra és harcsára nincs tilalmi idƑ. A csónakos horgászat nem engedélyezett, de a parton számtalan kiváló horgászhely kínálkozik. Az egyes tó területe 90 hektár, a kettesé 25 ha. A csendre, nyugalomra vágyó horgászok méltán kedvelik ezt a különleges vizet.

BƑvebben...

K-IV. öntözƑ csatorna

BƑvebben...A Keleti-fƑcsatorna táplálja ezt a hínárral erƑsen benƑtt, náddal, sással szegélyezett csatornát. Vannak persze tiszta vízfelületei is, így a 10-15 m széles, egy-másfél méter mély víz kellemes meglepetésekkel szolgálhat a horgásznak, aki kedveli a kisebb vizeket. Sporthorgászok szívesen töltik idejüket ezen a csatornán.

BƑvebben...

ÉlƑ Tisza

BƑvebben...Az 597 km-es magyarországi szakasszal rendelkezƑ, kilométerenként kb. 6 cm-t esƑ "SzƑke Tisza" sokak szerint az ország leggazdagabb horgászvize. Kétségtelenül tisztább és rejtélyesebb a legtöbb hazai folyónál. Az 1846-ban elkezdett folyamszabályozás következtében ma nem csak kiszélesedett ártéri erdƑk kísérik, de sok holtág is megjelent. A horgásznak bárhol jó esélye van gazdag fogásra, kapitális zsákmányra, azonban néhány dolgot célszerƱ szem elƑtt tartani. Így például figyelni kell a vízállásra, a víz zavarosságára. EttƑl függƑen más-más halfajra számíthatunk és a módszert is helyesen kell megválasztani. A part elérése sem mindenhol egyszerƱ a dús növényzet, az ártér miatt. Néhány szúnyoggal is találkozhatunk. Fontos, hogy mély, kimosott, külsƑ kanyart választunk, vagy sekély, homokpados belsƑt. AlapvetƑ az idƑszak is, gondoljunk csak a tiszavirágzásra. Kereshetünk kövezett partszakaszt vagy befolyót, de találunk több erƑmƱvet is, amelyek környéke közismerten kedvelt halak és horgászok által egyaránt. Végül ne feledjük, hogy a Tisza valóban szeszélyes, könnyelmƱség esetén pedig veszélyes lehet! De kivételes.

BƑvebben...

Tisza-tĂł

BƑvebben...Horgászok, természetbarátok, de szinte minden kikapcsolódásra vágyó ember számára vonzó célpont lehet a közeli Tisza-tó.

Közismertsége, széles programkínálata és legendás fajgazdagsága miatt nem merülünk részletekbe, helyette alább közlünk néhány hivatkozást, amelyek a Tisza-tóra mutatnak.

Tiszai holtågak Tiszacsegénél

Ilyen természetes víz pl. a Miskafoki-holtág, amely a Hortobágyi Nemzeti Park területén található, tehát természetvédelmi terület. EttƑl függetlenül az általános horgászati rendet betartva lehetƑség van a horgászatára. JellemzƑen akadós, változatos mederre kell számítani.

BƑvebben...

BalmazĂșjvĂĄrosi Közös ÖnkormĂĄnyzati Hivatal - 4060 BalmazĂșjvĂĄros, Kossuth tĂ©r 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
EgysĂ©ges orvosi ĂŒgyelet:52/311-104 _____________________________ MentƑszolgĂĄlat hĂ­vĂłszĂĄma: 104 _____________________________ GyĂłgyszertĂĄri ĂĄllandĂł ĂŒgyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 BalmazĂșjvĂĄros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-15 van. PointLink.