PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM

Balmazújváros Helyi építési szabályzat 3. melléklet (Gazdasági övezetek beépítésének előírásai elnevezésű) 3. táblázat 11. sorának „elírás javítása”

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kor. rendelet alapján, az új Településrendezési eszközök javaslatainak bemutatása és partnerségi véleményezése nem személyes találkozással egybekötött lakossági fórumon történik. A tervdokumentáció az önkormányzat honlapjáról tölthető le, és elektronikus úton (e-mailben véleményezhető.)

B almazújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Globál Green Europe Kft. Puszta Konzervüzem jelzése (figyelem felhívása) alapján a Helyi Építési Szabályzat 3. melléklet (Gazdasági övezetek beépítésének előírásai elnevezésű) 3. táblázat 11. sorának hibás rajzi feldolgozás miatti „elírás javítás” folyamatának megindításáról határozott, hogy annak eredményeként a Hész. mellékletét javító rendelet mielőbb hatályba léphessen.

Bővebben...

Ez úton kérjük a város lakosságát, vállalkozóit, érdekképviseleti szerveit, tekintsék át az önkormányzat honlapjára feltöltött tervdokumentációt, és véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket elektronikus úton (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre juttassák el az önkormányzathoz.

A véleményezésre 2021. szeptember 21.-ig van lehetőség.

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM Az új Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) elkészült dokumentációjának, javaslatainak bemutatása, véleményezése

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet alapján, az új Településrendezési eszközök javaslatainak bemutatása partnerségi véleményezése nem személyes találkozással egybekötött lakossági fórumon történik. tervdokumentáció önkormányzat honlapjáról tölthető le, és elektronikus úton (e-mailben véleményezhető.)

Balmazújváros képviselő-testülete döntött arról, hogy a város 2002-évtől hatályos, több alkalommal módosított, de az eltelt évek alatt több vonatkozásban elavult Településrendezési eszközei helyett újat készít. E döntés alapján elkészült és jóváhagyásra került Balmazújváros új Településfejlesztési koncepciója.

A Koncepcióban meghatározott elvek és elhatározások figyelembe vételével kidolgozásra került Balmazújváros

Új Településszerkezeti terve

Új Helyi építési szabályzata és annak mellékletét képező kül- és belterületi szabályozási terve.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

- 2021 -

Ez úton kérjük a város lakosságát, vállalkozóit, érdekképviseleti szerveit, tekintsék át az önkormányzat honlapjára feltöltött tervdokumentációt, és véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket elektronikus úton (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre juttassák el az önkormányzathoz.

A véleményezésre február 25.-ig van lehetőség.

A tervezett változások bemutatását az dokumentáció II. kötetének (Alátámasztó javaslatok 1.2. fejezete 34-56 oldalak tartalmazzák, mely ismertetés önállóan is felhelyezésre került, az önkormányzat honlapjára!

Mellékletek:
Download this file (III_Szerkezeti_tev_Balmazujvaros_2021_ed.pdf)III_Szerkezeti_tev_Balmazujvaros_2021_ed.pdf[BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - 2021 - ]16729 kB
Download this file (IV_HESZ_Balmazujvaros_2021_ed.pdf)IV_HESZ_Balmazujvaros_2021_ed.pdf[ BALMAZÚJVÁROS VÁROS Helyi Építési Szabályzata ]4232 kB
Download this file (SZ1_Szabalyozas_kulterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf)SZ1_Szabalyozas_kulterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf[Balmazújváros Szabályozási Terve Külterület]3265 kB
Download this file (SZ2_Szabalyozas_belterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf)SZ2_Szabalyozas_belterulet_2021_Balmazujvaros_ed.pdf[Balmazújváros Szabályozási Terve Belterület]2785 kB
Download this file (Valtozasok_bemutatasa_TRE_Balmazujvaros_2021_ed.pdf)Valtozasok_bemutatasa_TRE_Balmazujvaros_2021_ed.pdf[ BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT ]34879 kB

Balmazújváros Város Településfejlesztési Koncepciója

    

Felhívás Balmazújváros Város Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciójának véleményezésére, partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk a lakosságot, a településen működő érdekképviseleti szervezeteket, civil szervezeteteket, gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket, hogy elkészült a település Településfejlesztési Koncepciójának tervezete.

Az Önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a képviselő-testület 13/2017. (III. 22.) helyi rendelete alapján a Koncepció tervezetét partnerségi egyeztetésre bocsátja.

Felhívjuk a fentebb felsorolt személyek, szervezetek figyelmét, hogy a Településfejlesztési Koncepcióhoz 2020. október 12. napjáig partnerségi véleményt fogalmazhatnak meg.

A véleményeket írásban lehet megtenni papír alapon a Balmazújvárosi Közös Önkormányzat Hivatal Titkárságára eljuttatva, vagy elektronikus formában a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Valamennyi megfogalmazott partneri véleményt a települési főépítész szakmai javaslatával ellátva a képviselő-testület megtárgyal és dönt azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.

A Településfejlesztési Koncepció a www.balmazujvaros.hu/ Településrendezés / Készülő új településrendezési eszközök menüpont található.

Balmazújváros, 2020. szeptember 21.


Balmazújváros Város Önkormányzat

Együttműködésben készül Balmazújváros Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Bővebben... Bővebben...
 
Együttműködésben készül Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
 
Balmazújváros Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Belügyminisztériummal az „Észak-Alföldi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban –Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt megvalósítására. 
A projekt célja szakértői támogatás nyújtása a magyarországi járásszékhely kis- és középvárosok önkormányzatai és a budapesti kerületi önkormányzatok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) valamint – amennyiben nem áll rendelkezésre- településfejlesztési koncepciók elkészítésére. A projekt Európai Uniós támogatásból valósul meg, a projekt kedvezményezettje a Belügyminisztérium, amelyhez önkormányzatunknak nem szükséges pénzügyi forrást biztosítania.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítését végző társaságokat a Belügyminisztérium, mint a projekt lebonyolítója nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki. Az eljárás eredményeként a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztő Iroda Zrt. konzorciumban készíti a programban résztvevő Észak-Alföldi régió önkormányzatai részére a stratégiákat és szükség esetén a koncepciókat.
A Stratégia a 314/2012. (IX.8.) Kormány rendelet által előírt és egyéb jogszabályi követelmények alapján kerül kidolgozásra, melyben környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési célok kerülnek megalkotásra. 
Az együttműködési megállapodás alapján Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a projekt keretében biztosított regionális szakértői csoport dolgozza ki, ugyanakkor az önkormányzatnak alapvető és meghatározó szerepe van a település fejlesztési elképzeléseit tükröző településfejlesztési dokumentum elkészítésében figyelembe véve a településünk sajátosságait és fejlesztési igényeit. 
A Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálat elkészítése 2015. januárjában kezdődött, mely kidolgozási folyamatot a program megalkotásának idejére kijelölt városi koordinátor segít. 
Balmazújváros város a partnerség elvét figyelembe véve fontosnak tartja a tervezés során a partnerség érvényesítését. 
Ennek érdekében az önkormányzat ezen partnerségi felületen is tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot a tervezés előrehaladásáról, közzéteszi az elkészülő társadalmasításra szánt munkaanyagot és elérhetővé teszi a véleményezés módját. 
A városi honlap szerepe mindenki számára nyitott és lehetőséget biztosít a Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezési folyamatának nyomonkövetésére, az elkészült dokumentumok megtekintésére és véleményezésére. 
 
 
Bővebben...
 
 
Mellékletek:
Download this file (2 Velemenyezo_adatlap megalapozó.doc)2. Véleményező adatlap megalapozó[ ]50 kB
Download this file (4 Velemenyezo_adatlap_ITS.doc)4. Véleményező adatlap ITS[ ]50 kB
Download this file (Balmazujvaros_ITS.pdf)Balmazujvaros_ITS.pdf[Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája]2915 kB
Download this file (Balmazujvaros_ITS_Megalapozo_Vizsgalat_vegleges.pdf)Balmazujvaros_ITS_Megalapozo_Vizsgalat_vegleges.pdf[Balmazújváros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata Belügyminisztérium által elfogadott verzió]10718 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-29 van. PointLink.