ESÉLY OTTHON - ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

Nyomtatás
Készült: 2019. február 28. csütörtök
 

b_300_208_16777215_00___images_banners_jf_szoc.jpgb_234_150_16777215_00___images_banners_Szchenyi-2020.jpg

 

eselyotthon.png

 

ESÉLY OTTHON - ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

 

Kedvezményezett neve: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson

Projekt azonosítószám: EFOP-1.2.11-16-2017- 00043

Vissza nem térítendő támogatás összege: 198.786.676.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.01.

 

A projekt bemutatása:

 

A Szerződés tárgya az Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson című és EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ESZA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

 

A pályázati kiírás célja Magyarország Kormányának felhívása helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Alapvető cél:

A kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

 

Részcélok:

- Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.

- A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg.

- Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.

 

A Célcsoport bemutatása

 

Az EFOP-1.2.11-16, Esély Otthon c. felhíváshoz kapcsolódva Balmazújváros Város Önkormányzata egy előzetes igényfelmérő kérdőívet fogalmazott meg annak érdekében, hogy pontosabb ismereteket szerezhessen a fiatal lakosság lakhatási és szociális körülményeiről, képzési és támogatási igényeiről, illetve az állami szolgáltatásokhoz fűződő attitűdjéről, melyek jelentősen befolyásolhatják a fiatalok perspektíváit a helyben maradás, illetve a vidékre költözés tekintetében.

Arra a kérdésre, hogy milyen támogatást vennének igénybe, ha visszaköltöznének szülőfalujukba/szülővárosukba, a megkérdezettek 35%-a a képzési támogatást jelölte meg, 30%-uk a lakhatási támogatást, és 25%-uk az ösztönző bértámogatás igénybevételét.

 

Megállapítható, hogy a Balmazújvárosban élő fiatal felnőtt generáció a legnehezebben mozgósítható. Oka lehet az elvándorlás, az iskola, oktatás, munkalehetőség a nagyobb városokban, esetleg külföldön. Ha elköltözik, ott szembesül a felkínált lehetőségekkel, a programkínálattal, munkavállalással, a magasabb bérekkel, stb. Ezért olyan sajátos, helyi, különleges, összetartó kisvárossá kellene fejlődni, amely vonzóvá és támogatóvá teszi a fiatalok és családok számára a helyben maradást és hazatérést.

Ezt a célt tűzte ki célul a pályázat a programkínálatával és az infrastrukturális beruházásokkal, melyben 13 db önkormányzati bérlakás kerül felújításra. 12 lakás a város központjában a lakótelepen helyezkedik el, valamint 1 családi ház, melyekbe a célcsoport tagjai költözhetnek.

 

A pályázati felújítási  programba bevont ingatlanok

 

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 1. ajtó

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 2. ajtó

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. I/6. ajtó

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 II. lph. fsz. 4.

Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. fsz. 3.

Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. II/2.

Balmazújváros, Bocskai u. 3. I/5.

Balmazújváros, Bocskai u. 3. II/8.

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 III. lph. fsz. 1.

Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/6.

Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/7.

Balmazújváros, Hímes u. 1.

 

Képzések, programok, szolgáltatások

 

  • Munkaerő-piaci szolgáltatás egyéni kompetenciák felmérésére alkalmas diagnosztikai eszköz segítségével.
  • A szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, hátrányos helyzetűek munkaszocializáció megszerzését segítő képzési program.
  • Együttműködési képességünk fejlesztése - speciális ismeretek elsajátítására ad lehetőséget a program, mint kapcsolatépítés, motiváció fejlesztés, környezeti hatások kezelése, motiváció.
  • Az önismeret alapjai képzés fókuszában az önismeret és önbizalom áll, így segítve egymás elfogadását, társas kapcsolataink megértését.
  • Asszertivitás tréning: A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során.
  • Munkahelyi elhelyezkedést szolgáló, csoportos konzultáció.

 

A célcsoport bevonásával gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.

 

  • Állásbörze. People in work – szakmai nap. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a térség munkáltatói és potenciális munkavállalói számára a találkozásokra.
  • Pályázati tanácsadás
  • Pályázatírás, projektmenedzselési ismeretek tanfolyam elvégzése
  • "AKTÍVAN HELYBEN" - az ifjúság társadalmi részvételének növelése és helyben maradása érdekében szervezett tábor.

 

Az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésben érintett fiatalok száma legalább 95 fő. A projekttel rendezvényen, támogatással, szolgáltatással elért fiatalok száma összesen 475 fő célcsoportba tartozó fiatal.

Lakhatási támogatásban részesülő fiatalok száma: 18 fő.

Ismeretátadásban, ösztönzőben részesülő fiatalok száma: 19 fő.

Célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program készül.

Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba 38 fő fiatalt bevonunk.

 

Az önkormányzat intézményein és szervezetein keresztül szólítja meg a potenciális célcsoport tagjait.

 

A támogatást igénylő Balmazújváros Önkormányzata vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett funkciójában fenntartja a létrehozott fejlesztést.

A Önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközöket nem adja el és nem adja bérbe. A beszerzett eszközöket rendeltetésszerűen, az eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban tartja.

A projekt keretében felújított valamennyi ingatlan a célcsoportba tartozó fiatalok által legalább 60 hónapon keresztül lakott lesz. Erről az EFOP-1.2.11-16 Felhívás előírásai szerint évente adatszolgáltatással tartozik a támogatást nyújtó szervezetnek.

A lakhatás rezsi költségeit a célcsoport tagjai fizetik a fenntartási időszakban és a lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú munka lehetőségét az Önkormányzat biztosítja.

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-06-08 van. PointLink.