SAJTÓKÖZLEMÉNY - ESÉLY OTTHON - ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON EFOP-1.2.11-16-2017- 00043

Nyomtatás
Készült: 2021. szeptember 20. hétfő
 

b_300_208_16777215_00___images_banners_jf_szoc.jpgb_234_150_16777215_00___images_banners_Szchenyi-2020.jpg

Sajtóközlemény                                          

ESÉLY OTTHON - ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON
EFOP-1.2.11-16-2017- 00043

Lezárult az Esély Otthon projekt Balmazújvároson.

Balmazújváros Város Önkormányzata összesen közel bruttó 199 millió forint 100%-ban vissza nem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A Támogatási Szerződés 2018.03.06-án lépett hatályba. A projekt fizikai befejezése 2021.09.20. napja.

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás célja, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Emellett kiemelt cél a kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó, 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani.

Az intézkedéseken keresztül avulnak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által. Helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósulnak meg. Végül pedig helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.

A projekt keretén belül 13 db önkormányzati bérlakás került felújításra. 12 lakás a város központjában a lakótelepen helyezkedik el, valamint 1 db családi ház, melyekbe a célcsoport tagjai költözhetnek. A nyertes pályázók a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak a rezsiköltséget kell fizetniük.

A pályázati felújítási programba bevont ingatlanok az alábbiak:

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 1. ajtó

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 2. ajtó

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. I/6. ajtó

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 II. lph. fsz. 4.

Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. fsz. 3.

Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. II/2.

Balmazújváros, Bocskai u. 3. I/5.

Balmazújváros, Bocskai u. 3. II/8.

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 III. lph. fsz. 1.

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 I. lph. fsz. 1.

Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/6.

Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/7.

Balmazújváros, Hímes u. 1.

Balmazújváros Város Önkormányzata 2020.01.20. napjától kezdődően adta bérbe az ingatlanokat. Kedvezményezettként vállaltuk, hogy az ingatlanok legalább 60 hónapon keresztül lakottak lesznek, és a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig funkciójában fenntartjuk a létrehozott fejlesztést. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközöket, amelyeket a lakások berendezéséhez vásároltunk, nem értékesítjük tovább.

Megvalósult képzések, programok, szolgáltatások:

  • Munkaerő-piaci szolgáltatás egyéni kompetenciák felmérésére alkalmas diagnosztikai eszköz segítségével.
  • A szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, hátrányos helyzetűek munkaszocializáció megszerzését segítő képzési programja.
  • Együttműködési képességünk fejlesztése - speciális ismeretek elsajátítására ad lehetőséget a program, mint kapcsolatépítés, motiváció fejlesztés, környezeti hatások kezelése, motiváció.
  • Az önismeret alapjai képzés fókuszában az önismeret és önbizalom állt, így segítve egymás elfogadását, társas kapcsolataink megértését.
  • Asszertivitás tréning: A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munkafolyamatai, feladatvégzése során.
  • Munkahelyi elhelyezkedést szolgáló, csoportos konzultáció.

A célcsoport bevonásával gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységeket szerveztünk:

  • Állásbörze. People in work – szakmai nap. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a térség munkáltatói és potenciális munkavállalói számára a találkozásokra.
  • Pályázati tanácsadás
  • Pályázatírás, projektmenedzselési ismeretek tanfolyam elvégzése
  • "AKTÍVAN HELYBEN" - az ifjúság társadalmi részvételének növelése és helyben maradása érdekében szervezett tábor.

Az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésben érintett fiatalok száma legalább 497 fő. A projekttel rendezvényen, támogatással, szolgáltatással elért fiatalok száma összesen 489 fő célcsoportba tartozó fiatal. Lakhatási támogatásban részesülő fiatalok száma: 26 fő. Ismeretátadásban, ösztönzőben részesülő fiatalok száma: 351 fő. Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba 38 fő fiatalt vontunk.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-06-08 van. PointLink.