N√©pszerŇĪ a katonai p√°lya megy√©nkben

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. janu√°r 15. h√©tfŇĎ
 
Az elmúlt évben megyénkbŇĎl több mint 430 fŇĎ létesített szerzŇĎdés vagy tartalékos jogviszonyt a Magyar Honvédséggel. A sereg az idei évben is többféle szolgálatformával várja a katonaság iránt érdeklŇĎdŇĎket.
 
Hosszú évtizedekre visszamenŇĎleg igaz az a megállapítás, hogy a hajdúság mindig is sok katonát adott a hazának, legyen szó akár a világháborúk idŇĎszakáról, akár napjainkról. Jó példa erre a tavalyi év is, hiszen ahogy a számok mutatják, népszerŇĪ volt a katonai szolgálat vállalása térségünkben. Ennek okairól Nagy Zoltán alezredessel, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnokával beszélgettünk:
 
Mennyien léptek be pontosan a Magyar Honvédség kötelékébe az elmúlt évben megyénkbŇĎl?
 
Örömmel mondhatom, hogy Hajdú-Bihar megyében továbbra is nagy az érdeklŇĎdés a katonai szolgálatvállalás iránt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 2017-ben 252 fŇĎ vonult be a megyébŇĎl szerzŇĎdéses katonai szolgálatra, és további több mint 180 fŇĎ önkéntes tartalékosként vállalt szerepet a honvédelemben.
 
SzerzŇĎdéses és tartalékos szolgálat. Mi a kettŇĎ között a különbség?
 
A szerzŇĎdéses katonai jogviszony jelenti nálunk az állandó, napi munkaviszonyt. Ez esetben a katona a szerzŇĎdésében vállalt ideig szolgál a honvédség valamelyik alakulatánál, egy meghatározott munkakört lát el havi fizetésért. Szükség esetén gyakorlatokon vesz részt, határvédelmi feladatokat lát el, illetve külföldi misszióban szolgál. A tartalékos viszony ezzel szemben azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévŇĎ munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban. A 2017-ben bevezetett legújabb szolgálati ág, az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat például azoknak jelenthet nagyon jó megoldást, akik bár érdeklŇĎdnek a honvédség iránt, de még nem biztosak abban, hogy számukra megfelelŇĎ ez a hivatás, vagy esetleg vonakodtak huzamosabb ideig lakóhelyüktŇĎl távol lenni. Feladatuk többek között veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történŇĎ igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különbözŇĎ díszelgési feladatok ellátása. A területvédelmi tartalékosok felkészítése éves szinten húsz napot vesz igénybe, amely a katona elfoglaltságától függŇĎen akár hétvégére is eshet. Ez a felkészítés, illetve a tartalékosok alkalmazása a lakóhelyéhez legközelebb, lehetŇĎség szerint alapvetŇĎen helyben történik a járásban.
 
Ön szerint miért lehet vonzó szolgálatot vállalni a seregben?
 
A Magyar Honvédség, azon belül is a szerzŇĎdéses szolgálat stabil, biztos megélhetést, kiszámítható életpályát nyújtó munkahelyet és karrierlehetŇĎséget jelent – ezekkel a kedvezŇĎ körülményekkel manapság már ritkán találkoznak a munkavállalók. Sok más egyéb mellett nem elhanyagolható, hogy az érettségivel rendelkezŇĎ katonák kezdŇĎ alapfizetése havonta bruttó 235.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezŇĎk is mintegy bruttó 175.000 forintot vihetnek haza. Ez az összeg pedig a seregben eltöltött évek folyamán növekszik, hiszen a „ranglétrán” való elŇĎrehaladás ezt garantálja. Az alapfizetés mellett étkezési és utazási támogatásban is részesülnek a katonáink, illetve ezt az összeget számos plusz juttatás, pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés tovább növelheti. A tartalékos szolgálatot vállalók szerzŇĎdéskötési, illetve rendelkezésre állási díjra, valamint – behívásuk idején – a tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. Ez az összeg akár több százezer forint is lehet éves szinten.
 
Kiket várnak a soraikba és milyen megkötések vannak a jelentkezŇĎk felé?
 
Katonai szolgálatra minden 18. életévét betöltött, büntetlen elŇĎéletŇĪ, magyarországi lakóhellyel rendelkezŇĎ személy jelentkezhet, aki legalább alapfokú végzettséggel és kellŇĎ elhivatottsággal rendelkezik. A jelentkezŇĎknek pedig szolgálatformától függŇĎen alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük.
 
Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt hátra. Hol lehet jelentkezni katonának?
 
A katonai pálya iránt érdeklŇĎdŇĎk személyesen a megyeszékhelyeken lévŇĎ toborzó irodákban jelentkezhetnek, Debrecenben személyesen a Péterfia u. 58/a. szám alatt tud velünk találkozni az érdeklŇĎdŇĎ állampolgár.
 

Smidróczki Róbert

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-03-03 van. PointLink.