Egyre több tartalékos katona szolgál a megyében

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. √°prilis 19. cs√ľt√∂rt√∂k

 

Újabb tartalékos katonák kötöttek szerzŇĎdést a Magyar Honvédséggel 2018. április 18-án Berettyóújfaluban. Az eseményen Hajdú-Bihar megye 250. területvédelmi tartalékos katonáját is köszöntötték.

 

Ahogy arról már több fórumon lehetett hallani, a Magyar Honvédség 2017-ben megújította tartalékos rendszerét, melynek révén létrejött az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati forma. A munka vagy tanulás mellett is vállalható, azokkal jól összeegyeztethetŇĎ katonai szolgálatformával a honvédség célja, hogy ne legyen olyan járás az országban, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, kiképzett katonai erŇĎvel. A megalakult járási századokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretne részt vállalni honvédelmi feladatokban, illetve szükség esetén kész segítséget nyújtani lakókörnyezetének.

A területvédelmi tartalékos századok feltöltésében Hajdú-Bihar megye az élen jár: eddig 237-en csatlakoztak a rendszerhez, de ez a szám április 18-án több mint 20 fŇĎvel bŇĎvült.

A megyében kapott támogatásnak, a tapasztalható összefogásnak és a közelmúltban végrehajtott intenzív toborzó kampánynak is köszönhetŇĎ, hogy a mai napon 24 fŇĎ csatlakozott a berettyóújfalui járásban létrehozott területvédelmi századhoz” – tudtuk meg a Berettyóújfalui Járási Hivatal Fráter László nagytermében tartott ünnepélyes szerzŇĎdéskötés után Nagy Zoltán alezredestŇĎl, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság debreceni központjának parancsnokától. „Velük együtt immár 261 fŇĎre nŇĎtt a megyében tartalékos szolgálatot vállalók száma. Jelen pillanatban a debreceni és a berettyóújfalui járási századok rendelkeznek a tervezett létszám több mint felével, ám reményeink szerint hamarosan egyre több járás mondhatja majd el ezt magáról.”

A rendezvényen Hajdú-Bihar 250. területvédelmi tartalékos katonáját is köszöntötték. Bata Gábor egy évet töltött el a honvédségben sorkatonaként, már akkor is gondolkodott a katonai pályán, de az élete akkor máshogy alakult. A berekböszörményi fiatalember jelenleg mezŇĎŇĎrként dolgozik, kíváncsian várja a tartalékos szolgálatot, a kiképzéseket. Nem tagadja, a késŇĎbbiek folyamán akár még a szerzŇĎdéses szolgálat vállalása is szóba kerülhet – ebben a döntésében nagy segítséget jelenthet minden, a tartalékos szolgálat során szerzett tapasztalata, arról nem is beszélve, hogy – az átjárhatóság miatt – az elvégzett kiképzéseket beszámítják neki a szerzŇĎdéses állományú felkészítésébe.

Az ünnepélyes szerzŇĎdéskötést követŇĎen Nagy Zoltán alezredes elmondta: a területvédelmi tartalékosok felkészítése alapvetŇĎen helyben, az adott járásban történik, a kidolgozott modulrendszer alapján ez évente mindössze 20 napot jelent számukra. A kiképzések során a civil életben is hasznos elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mint például egészségügyi, tereptan és tájékozódási ismeretek, közelharc oktatás. A területvédelmi tartalékosok szükség esetén veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés), rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különbözŇĎ díszelgési feladatokban vehetnek részt. Az alezredes kiemelte még, hogy a szolgálatot vállalók különbözŇĎ juttatásokban részesülnek, így megilleti ŇĎket szerzŇĎdéskötési, illetve éves rendelkezésre állási díj, valamint – behívásuk idején – a tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. A fiatalok csatlakozásának ösztönzése kapcsán pedig megemlítette, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkezŇĎ tartalékosok honvédségi ösztöndíjra is pályázhatnak. Ezek az összegek éves szinten százezres nagyságrendŇĪ, akár több százezer forint plusz jövedelmet is jelenthetnek.

A parancsnok hangsúlyozta, hogy folyamatosan várják a katonai pálya iránt érdeklŇĎdŇĎket, akik tartalékos vagy akár szerzŇĎdéses szolgálatot is vállalhatnak. A rendszerhez az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig csatlakozhat minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkezŇĎ, büntetlen elŇĎéletŇĪ és cselekvŇĎképes magyar állampolgár, aki legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelentkezni a megyeszékhelyeken lévŇĎ toborzó ügyfélszolgálatokon lehetséges, ami Debrecenben a Péterfia utca 58/a. szám alatt található. Emellett ma már a Kormányablakokban is lehetŇĎség van a hagyományos, személyes úton történŇĎ jelentkezésre, illetve kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel az Interneten keresztül is a www.iranyasereg.hu oldalon, ahol részletes információ is található valamennyi katonai szolgálati forma vonatkozásában.

 

Szöveg: Smidróczki Róbert fŇĎhadnagy,

fotó: Várkonyi Zsolt Attila zászlós

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-19 van. PointLink.