K √Ė Z L E M √Č N Y (√Črtes√≠t√©s elj√°r√°s megind√≠t√°s√°r√≥l)

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. m√°jus 15. kedd
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FŇĎosztálya (környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket - a létesítmény hatásterületén lévŇĎ ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerŇĪ használóit - valamint a nyilvánosságot, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) által tervezett „A Hortobágy és Nagykunság természetvédelmi tájegységek vizes élŇĎhelyeinek természetvédelmi célú helyreállítása” címŇĪ projekt megvalósítása érdekében 2018. május 4. napján elŇĎzetes vizsgálati dokumentációt nyújtottak be a FŇĎosztályra, így az elŇĎzetes vizsgálati eljárás HB- 03/KTF/03801/2018. iktatószámon 45 napos ügyintézési határidŇĎvel elindult.
 
A hatásterület vélelmezett határa: 291 m. Az érintett települések: Újszentmargita, Tiszacsege, Hortobágy, Nagyhegyes, Nádudvar, Nagyiván, Püspökladány, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Kunmadaras.
 
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról a társadalmi szervezeteket jelen hirdetmény elektronikus úton történŇĎ megküldésével értesítem. A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az eljárás megindításáról értesített társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a FŇĎosztály felé. A társadalmi szervezet nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelmérŇĎl szóló 1995. évi Lili. törvény 98. § (1) bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó célját rögzítŇĎ alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához kérem továbbá a szervezet nyilvántartásba vételérŇĎl szóló bírósági végzésnek a benyújtását is.
 
Tájékoztatom továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi FŇĎosztálya ügyfélfogadási idŇĎben a döntéshozatalhoz szükséges információkat, azok rendelkezésre állását követŇĎen hivatalában elérhetŇĎvé teszi. (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 403. szoba, ügyintézŇĎ: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52- 511-000)
 
Az elektronikus úton közzétett elŇĎzetes vizsgálati dokumentáció elérési helye:
 
 
Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a FŇĎosztály közleményének megjelenését követŇĎ huszonegy napon belül közvetlenül a FŇĎosztályhoz észrevételt lehet tenni.
 
A FŇĎosztály - jelentŇĎs környezeti hatás feltételezése esetén - a határozatában meghatározhatja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit
 
Ha nem feltételezhetŇĎ jelentŇĎs környezeti hatás, akkor a FŇĎosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhetŇĎ meg.
Ha az elŇĎzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 
Debrecen, 2018. május 11.
 
Dr. Hajdú Sándor járási hivatalvezetŇĎ nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezetŇĎ
 
H
Ha nem feltételezhetŇĎ jelentŇĎs környezeti 
hatás, akkor a FŇĎosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhetŇĎ meg.
Ha az elŇĎzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 
Debrecen, 2018. május 11.
 
Dr. Hajdú Sándor járási hivatalvezetŇĎ nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezetŇĎa nem feltételezhetŇĎ jelentŇĎs környezeti 
hatás, akkor a FŇĎosztály tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhetŇĎ meg.
Ha az elŇĎzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 
Debrecen, 2018. május 11.
 
Dr. Hajdú Sándor járási hivatalvezetŇĎ nevében és megbízásából
 
Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezetŇĎ

 

Mellékletek:
Download this file (K√∂zlem√©ny HB-03_KTF_03801_2018.pdf)K√∂zlem√©ny HB-03_KTF_03801_2018.pdf[ ]596 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-04-23 van. PointLink.