Telep√ľl√©srendez√©si eszk√∂z√∂k 2018. √©vi m√≥dos√≠t√°s√°val kapcsolatos √∂sszefoglal√≥

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2018. okt√≥ber 17. szerda
Településrendezési eszközök módosításának célja: 
 
  1. A balmazújvárosi Global Green Europe Kft. a telekföldi konzervüzem területén tervez beruházást, ahol az IG-3X építési övezet kiterjesztést kéri a tulajdonában lévŇĎ 085/44 hrsz-ú területre is. A beruházással egyrészt jelentŇĎsebb mértékŇĪ kapacitást, másrészt munkahelyteremtŇĎ foglalkoztatást kíván bŇĎvíteni. 
  2. Rózsa Péter balmazújvárosi lakos a tulajdonában lévŇĎ 0461/29 hrsz-ú ingatlan építési övezetében oktatási-nevelési célú épületet szeretne elhelyezni.
 Mivel az 1. számú módosítás konkrét beruházáshoz, fejlesztéshez kapcsolódik, ezért a KépviselŇĎ-testület 187/2017. (IX. 20.) számú döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet a beruházás megvalósítása miatt, gazdaságfejlesztés érdekében.
 
A módosításokkal kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökrŇĎl szóló, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrŇĎl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti egyszerŇĪsített eljárás, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárás, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körérŇĎl és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti eljárás került lefolytatásra. Az állami fŇĎépítész az írásos, végsŇĎ szakmai véleményezési szakaszban a záró szakmai véleményét megadta, melyben, nem kifogásolta a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását.
 
A KépviselŇĎ-testület 143/2018. (VIII. 28.) számú határozatával döntött a településszerkezeti terv jóváhagyásáról, 17/2018. (VIII. 28.) számú rendeletével pedig módosította a Balmazújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 46/2000. (XII.15.) számú rendeletét.
 
 
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-25 van. PointLink.