PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM

Nyomtatás
Készült: 2019. október 24. csütörtök

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM 

1.)A településrendezési terv 2019. évi 1. sz. módosításáról

 

Balmazújváros város Településrendezési tervének „Keleti gazdasági zóna fejlesztését szolgáló” és

„Új intenzív városközponti terület kialakítását szolgáló” módosítás 2019. évi 1.sz. módosítás egyeztetési dokumentációjának bemutatására partnerségi/ lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívunk minden érintettet, és érdeklődőt. Az elkészült egyeztetési tervdokumentáció az önkormányzat honlapjáról letölthető. Az ezzel kapcsolatos vélemények- javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba leadhatók.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. (csütörtök)  17. óra.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

  1. Balmazújváros keleti gazdasági zónájának fejlesztése.

A város keleti szélén, a hatályos településrendezési tervben kijelölt gazdasági területeket is magába foglaló ipari övezet kijelölése, új területek bevonásával, a megyei TrT-ben is szereplő (Debreceni és Böszörményi utakat összekötő) külső körgyűrű településrészt érintő szakaszának pontosításával, szabályozásával. A város keleti oldalán a jelenleginél nagyobb arányú gazdasági övezet kijelölésére van igény. Növelni szükséges az ipari területek fejlesztésére szánt terület nagyságát, ki kell építeni a gazdasági területet kiszolgáló közlekedési utat, melynek jó kapcsolatot kell biztosítani a Böszörményi úton keresztül, az M35 autópálya irányába, illetve a Tiszafüred- Debrecen vasútvonalon átvezetve, keleti irányba, a 33 sz. országos főút irányába, a tervezett BMW gyár felé.

  1. Új intenzív városközponti terület kialakítását

Új intenzív városközponti terület kialakítása a cél, a Veres Péter út- Csegei út- Tiszafüred-Debrecen vasútvonal- Soós Imre utca által határolt területen. A fejlesztési terület, a fentiekben körülhatárolt tömb északi fele, amely városközponti elhelyezkedése miatt alkalmasnak mutatkozik, intenzív- igényes lakókörnyezet kialakítására.

A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés menüpont alatt.

 

 

PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUM 

 

2.)Az új Településrendezési eszközök készítésének megindításáról.

Balmazújváros képviselő-testülete döntött arról, hogy a város 2002-évtől hatályos, több alkalommal módosított, de az eltelt évek alatt több vonatkozásban elavult Településrendezési eszközei helyett újat készít. E döntés alapján elkészül Balmazújváros:

Új Településfejlesztési koncepciója

Új Településszerkezeti terve

Új Helyi építési szabályzata és annak mellékletét képező kül- és belterületi szabályozási terve.

A fórumon bemutatásra kerülnek a terv készítését befolyásoló magasabb szintű tervek Balmazújvárosra vonatkozó elemei, az kiindulásként figyelembe veendő adottságok.

Vélemény és javaslatok adhatók az új településrendezési eszközök készítéséhez. Elsősorban az első ütemben készülő Új Településfejlesztési koncepció készítéséhez várunk most javaslatokat.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2019. november 14. (csütörtök) 17. óra 30.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

 

A településfejlesztési koncepció célja

A településfejlesztési tervezés alapvető dokumentuma a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A településfejlesztési koncepció egyben vezetési eszköz, amellyel a települési önkormányzat irányítani tudja, hogy a fejlesztés során honnan hová akar eljutni. Bemutatja azokat a tájékozódási pontokat, amelyek az állandóan változó környezethez való igazodás során a célok megvalósításához vezetnek.

A településfejlesztési koncepció integrálja a település folyamatos működésének, fejlesztésének és vezetésének feltételeit. A koncepció alapján a települési önkormányzat és a helyi társadalom tagjai a közös célokra és értékekre összpontosítanak a társadalmi egyetértés alapján.

A településfejlesztési koncepció egyidejűleg a települési önkormányzat, mint szervezet feladatainak programja, illetve a szervezetfejlesztés és az ellenőrzés dokumentuma.

A Településfejlesztési koncepció célja: A település „küldetésének”, jellegének, a távlati fenntartható fejlesztés fő céljainak, stratégiai és cselekvési irányainak meghatározása, a társadalmi, gazdasági és környezeti (művi és természeti) szempontok integrálásával, együttes kezelésével, és ezzel a továbbtervezés megalapozása, mind a közösségi stratégiai-operatív, mind a rendezési-szabályozási tervezés számára, egyúttal a közös célok irányába mutató privát aktivitások generálása, illetve csatornázása.

 

A településfejlesztési koncepció feladata

A településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és nemzetközi fejlődési trendekhez.

A településfejlesztési koncepció hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz, hogy megtalálják az optimális megoldásokat az erőforrások legjobb felhasználásához.

A településfejlesztési koncepció útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus működtetéséhez, a tervezéshez és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez szükséges szervezetek létrehozásához, a lakossági, a vállalkozói és egyéb csoportok, valamint a helyi politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához.

A képviselő-testület gazdasági programot, oktatási, művelődési, kulturális, szociális, környezetvédelmi, egészségügyi és sport koncepciót dolgozott, illetve dolgoz ki, közép és hosszútávra, melyben a település igényeit fogalmazza meg a térséggel összhangban.

A kapcsolódó anyagok megtalálhatók a www.balmazujvaros.hu oldalon a Településrendezés menüpont alatt.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.