12/2020. (III. 20.) PM HAT√ĀROZAT - Az √©let- √©s vagyonbiztons√°got vesz√©lyeztetŇĎ t√∂meges megbeteged√©st okoz√≥ hum√°nj√°rv√°ny megelŇĎz√©se, illetve k√∂vetkezm√©nyeinek elh√°r√≠t√°sa √©rdek√©ben a 70 √©ven fel√ľliek ell√°t√°sa

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2020. m√°rcius 20. p√©ntek

12/2020. (III. 20.) PM HATÁROZAT

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetŇĎ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelŇĎzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a 70 éven felüliek ellátása

tárgyában

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. § értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztetŇĎ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemrŇĎl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselŇĎ-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, amelynek alapján a következŇĎ határozatot hoztam:

A polgármester a 70. életévüket betöltött, a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakat, az önkéntes házi karantént vállaló, Balmazújváros közigazgatási területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezŇĎ személyek ellátásáról a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által gondoskodik abban az esetben, ha az ellátását hozzátartozója, szomszédja vagy más személy nem tudja biztosítani.

Az ellátás hétköznapokon hetente egyszer alapvetŇĎ élelmiszerek, hetente egyszer, illetve szükség szerint gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, kéthetente alapvetŇĎ tisztálkodó és tisztító szerek megvásárlását és házhoz szállítását jelenti.

Az igényt az 52/370-399, az 52/580-597, vagy a 30/565-2986-os telefonszámokon, vagy a humanszolgalatl @gmail.com e-mail címen kell jelezni az alábbi adatok megadásával név, születési dátum, TAJ szám, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, ételérzékenység, diétás étrend szükségessége, az ellátás igénylésének indoka és kezdŇĎ dátuma.

Az ellátott az ellátás megkezdésekor köteles a határozat mellékletében szereplŇĎ nyilatkozat aláírására.

Az ellátást biztosító az élelmiszereket, tisztálkodó és tisztító szereket az ellátott által összeállított lista alapján szerzi be, de az ellátott nem határozhatja meg a termékek márkáját, illetve a beszerzés helyét. A kért alapvetŇĎ élelmiszerek ára alkalmanként nem haladhatja meg az ötezer forintot. A házhoz szállítás elŇĎre egyeztetett idŇĎpontban történik.

Az ellátott az élelmiszercsomagot hetente, az áruk ellenértékét azok megrendelésekor, az ellátást biztosítóval történŇĎ egyeztetésekor elŇĎre, a helyszínen készpénzben fizeti ki az ellátást biztosítónak, melyrŇĎl bizonylatot kap.

A  fenti   ellátások  biztosítása  során  közremŇĪködŇĎ  személyek  fényképes   igazolvánnyal kötelesek igazolni magukat.

 

 

Mellékletek:
Download this file (12_2020. PM hat√°rozat.pdf)12_2020. PM hat√°rozat.pdf[ ]733 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-24 van. PointLink.