Lakossági Tájékoztató!

Nyomtatás
Készült: 2023. július 01. szombat

Nagy Tamás helyi önkormányzati képviselő lemondásával kapcsolatban, a lefolytatott eljárásról, az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:

A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvény 3. §-a módosította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. §-át, a következő (5a) bekezdéssel egészítette ki:

„Ha jelölő szervezet jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a jelölő szervezet − közös kompenzációs lista esetén az érintett jelölő szervezetek − által a kompenzációs listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában a kompenzációs listán soron következő jelölt szerzi meg.”

Az új szabályozás kihirdetésére 2023. május 25-én került sor a Magyar Közlönyben, május 26-tól hatályos.

Nagy Tamás Képviselő Úr 2023. június 02-án kelt, „önkormányzati képviselői mandátum lemondása” tárgyú levelét június 02-án Tóth Attila Képviselő Úr hozta be a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal iktatójába.

A FIDESZ és a KDNP, mint jelölő szervezetek június 02-án kelt, a Hivatalba június 08-án érkezett kérelmükben a megüresedett mandátumot a listájukon szereplő Oláh János Pál részére kérték kiadni a Balmazújvárosi Helyi Választási Bizottságtól (HVB).

A HVB a június 14-i ülésén hozott 1/2023. (VI. 14.) számú határozatában a kérelmet elutasította, tekintettel arra, hogy Nagy Tamás levele nem felelt meg a jogszabályban foglalt feltételeknek, így az nem tekinthető lemondásnak, emiatt a mandátum nem üresedett meg.

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 14-i rendkívüli, nyilvános ülésén Nagy Tamás helyi önkormányzati képviselő bejelentette lemondását.

A HVB határozata ellen június 16-án, a jogszabályban foglalt jogorvoslati határidőn belül, a jelölő szervezetek fellebbezéssel éltek.

A jelölő szervezetek június 19-én újabb kérelmet adtak be, amelyben a megüresedett mandátumot a listájukon szereplő Oláh János Pál részére kérték kiadni a HVB-től.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság (TVB) a június 19-i ülésén hozott 1/2023. (VI. 19.) számú határozatában a HVB határozatát megváltoztatta és a megüresedett mandátumot Oláh János Pál részére kiadta.

A HVB elnökének felvetésére a Balmazújvárosi Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője (jegyző) június 20-án állásfoglalást kért a Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Iroda (TVI) vezetőjétől (főjegyző) a jelölő szervezetek újabb kérelmének elbírálásával kapcsolatban, mert a kérelem és a TVB határozat ugyanannak a mandátumnak a kiadására irányult.

A HVB a június 20-i ülésén azt a jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozta – a TVI vezetőjének szakmai álláspontjára alapozva, azzal egyetértve, valamint arra tekintettel, hogy a TVB határozata a HVB ülésének időpontjában még nem volt jogerős – hogy a jelölő szervezetek újabb kérelmét érdemben nem bírálhatja el mindaddig, amíg az első, ugyanazon ügyben folyamatban lévő eljárás jogerősen be nem fejeződik.

A TVB határozata ellen június 22-én, a jogszabályban foglalt jogorvoslati határidőn belül, Hegedüs Péter Balmazújváros Város Polgármestere bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriánál.

A Kúria a június 26-án kelt, Kvk.I.39.068/2023/8. számú végzésében a TVB június 19-i határozatát megváltoztatta és a HVB június 14-i határozatát helybenhagyta.

Mivel a jogerős végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs, a HVB a június 28-i ülésén hozott 2/2023. (VI. 28.) számú határozatában a jelölő szervezetek június 19-i kérelmének – tekintettel Nagy Tamás helyi önkormányzati képviselő június 14-i lemondására – helyt adott, és a június 14-én megüresedett mandátumot Oláh János Pál részére kiadta.

A HVB utóbbi határozata a lapzártáig még nem jogerős, a jogerőssé válás után kerülhet sor egyrészt a megbízólevél átadására a helyi önkormányzati képviselő részére a HVB, illetve annak elnöke részéről, másrészt a jogerőssé válást követő képviselő-testületi ülésen a helyi önkormányzati képviselő eskütételére.

Balmazújváros, 2023. június 30.

Radóczné Bálint Ildikó Mária, HVB elnök

Dr. Korpos Szabolcs jegyző, HVI vezető

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-28 van. PointLink.