Tájékoztatás

Nyomtatás
Készült: 2023. július 19. szerda

2023. július 17. napján 14.00 órakor az Önkormányzat Hivatala, Intézményei, a VESZ Nonprofít Kft., és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofít Közhasznú Kft. vezetősége a munkavállalóit dolgozói munkaértekezletre hívta össze a Veres Péter Kulturális Központba.

Bár a munkaértekezletre csak a munkavállalók kaptak személyes tájékoztatót és meghívót, a bejáratnál megjelent Ferenczi Mária és három másik helyi önkormányzati képviselő. Mivel nem jutottak be a munkaértekezletre, ezért Ferenczi Mária képviselő asszony videós bejelentkezés formájában a Facebook-on felhívást tett közzé a lakosság részére, amellyel kapcsolatban - idézve Képviselő Asszony által elmondottakat (dőlt betűvel jelzett szövegrész) - az alábbi tények közlése szükséges:

"Hegedűs Péter Balmazújváros polgármestere munkaértekezletet hívott össze Balmazújváros összes önkormányzati intézmény dolgozójának. Hegedűs Péter mint munkáltató, mint munkáltatói jogokat gyakorló polgármester összehívta az intézmények dolgozóit. "

2023. június 26-án vezetői értekezlet összehívására került sor, amelyen az Önkormányzat Hivatalának, az Intézmények és a Kft.-k vezetői vettek részt. Ezen a megbeszélésen - mint a munkáltatói jogkör gyakorlói - együttesen döntöttek a vezetők arról, hogy dolgozói munkaértekezletet összehívása szükséges.

"Szerintem döntsék el Önök, hogy ehhez joga van-e Hegedűs Péternek, hogy orránál fogva rángatja az összes dolgozót, akik Balmazújváros összes intézményében dolgoznak."

A polgármester és  az  intézmények,  cégek vezetői  gyakorolják a   munkáltatói jogokat a

munkavállalók tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint.

"Jelenléti íveket írat alá, a Művelődési Házat kibérelte, borítékkal küldték a dolgozóknak a meghívókat, személyesen kellett nekik átvenni."

A munkaértekezlet megtartása a szabályok szerint, munkaidőben történt, a jelenléti ív aláírása, a megfelelő helyszín biztosítása és az érintettek személyes értesítése a munkaértekezlet lebonyolításának szerves része.

"Megjelent négy önkormányzati képviselő aki tulajdonképpen az önkormányzatot képviseli, nem Hegedűs Péter képviseli az önkormányzatot, hanem a négy önkormányzati képviselő"

Mivel az önkormányzati képviselők - Oláh János Pál Képviselő Úr kivételével - nem az önkormányzati intézményrendszer és cégek munkavállalói, így természetesen nem kaptak meghívást (ahogy más, nem illetékes személy sem) a munkaértekezletre, amely nem nyilvános.

Az Önkormányzat képviselő-testületének munkáltatói jogkörébe csak az Mötv. 19. § a) pontja alapján a hatáskörébe tartozó (kizárólag a vezetőkre vonatkozó) választás, kinevezés, vezetői megbízás joga (ide értve a felmentés és a megbízás visszavonásának jogát is) tartozik. E jogokat a képviselő-testület csak együttesen, a képviselő-testületi üléseken gyakorolhatja. E munkáltatói jogok közé nem tartozik a munkavállalók tájékoztatása, valamint vezetői- és munkaértekezletek tartása. Utóbbiak egyéb munkáltatói jogok, amelyeket a fentiek alapján a polgármester és a vezetők gyakorolják. Mindezek alapján a megjelent négy helyi önkormányzati képviselő  nem  minősül  munkáltatónak,  így nem jogosult arra sem, hogy meghívják, arra sem, hogy részt vegyen a munkaértekezleten, annál is inkább, mert a képviselő­testületi döntés hiányában nem rendelkeztek erre a feladatra vonatkozó megbízással.

Az Mötv. 41. §. (1) bekezdése alapján a képviselő-testületet, az önkormányzatot a polgármester képviseli.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 23. § (1) bekezdése szerint a polgármester főbb feladatai a helyi önkormányzati törvényben foglaltakon kívül:

  • a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének elősegítése (b) pont).
  • nyilvánosság megteremtése (c) pont),
  • az önkormányzati intézmények működésének segítése (f) pont).

"Én Önökre bízom, döntsék el, Balmazújváros Város költségvetése 6,2 milliárd forint, most 100 millió forint állami támogatás nem érkezett be. Ha ezen múlik az önkormányzatnak a léte vagy nem léte, akkor nagyon rossz irányba tart Balmazújváros. "

A 6,2 milliárd forint az Önkormányzat egész éves költségvetési összege. Ebből a napi működésre vonatkozó állami normatív támogatás (nettó finanszírozás, amelynek a folyósítása havi részletekben történik) összességében 2,09 milliárd Ft. A napi működéshez hozzáadott önkormányzati saját erő, amely évente csak kétszer kerül beszedésre (iparűzési adó, építményadó stb.) összességében 655 millió Ft (0,65 milliárd Ft.).

Tehát megállapítható, hogy Balmazújváros tekintetében évtizedek óta a költségvetés végrehajtásának legfontosabb alapköve az állami nettó finanszírozás. Ennek hiánya már rövid időn belül is ellehetetleníti a város működését.

Az Önkormányzat a teljes nyilvánosság mellett van, azt az értékrendet képviseli, hogy a lakosok döntsék el azt, hogy merre haladjon Balmazújváros.

Balmazújváros, 2023. július 19.

Balmazújváros Város Önkormányzata

Mellékletek:
Download this file (Tájékoztatás F M.pdf)Tájékoztatás F M.pdf[ ]802 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-28 van. PointLink.