MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI / LAKOSSÁGI FÓRUMRA  (ITS)

Nyomtatás
Készült: 2023. szeptember 27. szerda

Balmazújváros Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2023. évi felülvizsgálat Célrendszerének, akcióterületeinek, tervezett projektjeinek előzetes bemutatása, megvitatása.

A címben jelzett témában, partnerségi/ lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívjuk Balmazújváros lakosságát, vállalkozóit, érdekképviseleti szerveinek képviselőit, minden érdeklődőt.

A Fórum célja, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak és véleményt nyilváníthassanak, javaslatokat tehessenek Balmazújváros Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatának készítése közben megfogalmazott célrendszeréről, a lehatárolt – lehatárolni javasolt akcióterületekről, és az akcióterületeken belül javasolt projektekről. 

akcioteruletek.png

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) (a továbbiakban: Stratégia) alapja a Településfejlesztési Koncepció, mely a városfejlesztés hosszú távú vízióját és értékrendjét határozza meg, ill. a szándékolt fejlesztési irányokat jelöli ki. Balmazújváros Város Koncepciója 2020. évben került kidolgozásra, jóváhagyásra. A Stratégia funkciója, hogy bemutassa a Koncepcióban megfogalmazott hosszú távú célok megvalósíthatóságát, hogy integrált, területeken és a szakágakon átívelő szemlélet mentén, egy középtávú fejlesztési időszakra kijelölje Balmazújváros Város fejlesztési elképzeléseit.

Magyarországon a városi jogállású településeknek, így Balmazújváros Városának is a városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához Stratégiát kell készíteniük. Ez az egyik alapdokumentuma a 2021-2027 közötti tervezési időszakban terület- és településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források felhasználhatóságának is. A tervezett beavatkozások nem csupán a város önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalják keretbe, hanem a dokumentum a széleskörű projektgyűjtésnek köszönhetően a városban 2021-2027 között, más szereplők által megvalósítani tervezett, valamennyi fontosabb, jelenleg ismert fejlesztést felöleli és rendszerezi.

Természetesen nincs realitása annak, hogy a következő időszak minden egyes fejlesztési elképzelését bemutassa a Stratégia, de a város fejlődésének szempontjából legfontosabb irányokat, projekteket és programokat strukturált formában összegzi.

Az ITS a tartalmi követelményekben elvárt rövid távú akcióterületeken kívül, a közép- és hosszútávú fejlesztési akcióterületeket lehatárolja-, meghatározza, ezáltal komplexebben segíti majd a város fejlődését.

Érdemes és szükséges lesz néhány évente megvizsgálni a benne szereplő fejlesztések megvalósíthatóságát, szükség esetén változtatni az ütemezésen, kivenni a magvalósult elemeket. Ha szükséges megszüntetni, vagy új fejlesztési akcióterületeket, projekteket meghatározni.

 

 A bemutatásra kerülő anyaggal kapcsolatos vélemények- javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a városháza portáján, az ott elhelyezett gyűjtő dobozba leadhatók.

 

A fórum kezdésének időpontja: 2023. október 2. (hétfő) 17. óra.

Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-30 van. PointLink.