Pályázati felhívás a Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában álló Hotel Kamilla (4060- Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.) ingatlan bérbeadása tárgyában

Nyomtatás
Készült: 2020. szeptember 08. kedd

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időtartamra bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2. szám alatt található ingatlant.

Az ingatlan jelenleg „Hotel Kamilla" elnevezéssel 53 szobával rendelkező szállodaként üzemel, amelynek része a legfeljebb 200 fő befogadására alkalmas étterem.

A pályázó leendő bérlőre vonatkozó feltételek:

1. Kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlant továbbra is legalább háromcsillagos szállodaként, Hotel Kamilla elnevezéssel működteti.
2. A bérlő a bérleményt további bérletbe, vagy albérletbe nem adhatja.
3. Rendelkeznie kell igazolt szakmai referenciával szálloda üzemeltetési vagy vendéglátói vagy rendezvényszervezői üzletágban.
4. Igazolni szükséges, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
5. Előnyt jelent három évre szóló szakmai koncepció elkészítése és benyújtása az ingatlan működtetése vonatkozásában,
6. Fedezeti igazolást szükséges csatolnia arra vonatkozóan, hogy a szálloda működtetéséhez szükséges legalább hat havi (min. 20 millió Ft) pénzügyi fedezettel rendelkezik.
7. Kötelezettséget kell vállalnia legalább két havi bérleti díjnak megfelelő összegű vagyoni biztosíték nyújtására.
8. A bérlő kötelezettsége az ingatlan állagának megóvása, amelynek keretén belül a bérlő végzi el saját költségén az ingatlan működésével kapcsolatos valamennyi karbantartási és felújítási munkát a központi berendezésekre is kiterjedően. Az eszközök felújítását és szükséges cseréjét a bérlő végzi a saját költségén.
9. A bérlő az épület eben átalakítási munkát kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával végezhet.
10. Korlátolt felelősségű társasági formában működő pályázó esetében előnyt jelent az ügyvezető készfizető kezesi kötelezettségvállalása az esetlegesen a bérlő által a bérbeadónak okozott károkért, továbbá a bérleti díj és rezsi költség tartozásokéit.
11. Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy valamennyi a szálloda üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyt beszerez és hatósági előírást (különösen munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi terület) betart.
12. A bérlő viseli az ingatlan működéséhez kapcsolódó valamennyi rezsiköltséget.

Az ingatlan havi bérleti díja

2020. évben minimum 450.000.- Ft + ÁFA összeg,

2021. évben minimum 850.000.- Ft + ÁFA összeg.

A pályázat bírálati szempontjai:

A benyújtott pályázatok alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat fog elfogadásra kerülni, amelynek során a fő bírálati szempontok a megajánlott bérleti díj összege, az igazolt referenciák, valamint a szakmai koncepció megléte és az abban foglalt elképzelések.

A pályázatokat postai úton, zárt borítékban legkésőbb 2020. szeptember 22. napjáig kérjük benyújtani Balmazújváros Város Önkormányzatához. (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A benyújtott pályázatokról Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A bérleti szerződés leghamarabb 2020. október 1. napjától köthető meg.

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően a helyszínen megtekinthető, továbbá a pályázat kiírója betekintési lehetőséget biztosít a Hotel 2019. évi működésére vonatkozó főbb adatokba.

Az ingatlanra vonatkozó további információk megtalálhatók a www.hotelkamilla.hu oldalon is.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Balmazújváros Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán a 06/52-580-102-es telefonszámon (29 mellék) lehet kérni Kalmár Zoltán osztályvezetőtől.

Mellékletek:
Download this file (Hotel Kamilla pály felhívás 2.pdf)Hotel Kamilla pály felhívás 2.pdf[Pályázati felhívás]2902 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-10-23 van. PointLink.