Tevékeny közösségek cseréltek tapasztalatokat

Nyomtatás
Készült: 2012. július 30. hétfő

eu_flag_europe_for_citizens_en_k.jpg

Az "Európa az EU polgáraiért" program segítségével Gulbene város örömmel fogadta magyarországi és litvániai vendégeit július elején, a "Tevékeny közösségek a tapasztalat cseréért" projekt keretében.

Magyarországról a balmazújvárosi helyi önkormányzat és Litvániából Rietava város polgárai Lettországba érkeztek, hogy tapasztalatokat és ismereteket cseréljenek, megerősítsék a régi, s kialakítsanak új barátságokat a projektben résztvevő partnervárosok lakossága között. A projekt célja az volt, hogy elősegítse a generációkat átívelő, nemzetközi együttműködést, és aktiválja a polgárok részvételét a helyi és nemzetközi tevékenységekben. A projekt a különböző kultúrák, korok, nemzetségek, képességek vagy fogyatékosságok és a nemzetiségek specifikus nyelv ismerete nélküli megértésén alapult. A projekt a táncot és a fotográfiát használta, mint kommunikációs eszközt az együttműködéshez.
A projekt a résztvevők találkozójával indult a Gulbene-i Városi Tanács épületében. A bemutatók és beszélgetések során a partnerek nem csupán a kormányzati struktúráról kaptak információkat, hanem ismereteket szereztek a polgárok (különösképpen a fiatalság és idősek) tevékenységéről valamennyi partnerváros esetében, valamint az idős korúak közösségi integrációjáról, előmozdítva az "aktív öregedést". A litván résztvevők kinyilatkoztatták, hogy Lettország és Litvánia kultúrája rengeteg közös vonást mutat, a magyarok pedig hangsúlyozták a pénzügyi befolyást a tradíciók megőrzésében. Valamennyi projekt partner egyetértett abban, hogy a nemzetközi tevékenységekben való aktív részvételnek nem a kor a legfőbb akadálya.

A projekt a fotográfia elméletébe való bevezetéssel folytatódott. A résztvevőknek alkalmuk nyílt leckét venni fotográfustól, ezzel együtt saját objektívükön keresztül megtekinteni a Stameriena plébániát és a projektet. A résztvevőknek arra is lehetőségük nyílt, hogy bepillantást nyerjenek az Európai Önkéntességi Szolgálat “Kilogramspiederības” ("Kilogramm Tartozás") projektébe akció közben, és találkozzanak annak résztvevőivel. Gulbene város szociális tevékenységeinek megértése érdekében a projekt tartalmazott tanulmányi kirándulásokat is a Gulbene-i Kulturális Központba, a Történeti Múzeumba, a Lizums és Ranka plébániákba.  gulbene01.jpg

Egy másik kulturális megnyilvánulás volt a generációk közötti interkulturális est. Ez összehozta Litvánia és Magyarország képviselőit, a "Természetes Táplálkozás" projekt résztvevőit Angliából, a "Kilogramm Tartozás" projekt önkéntes fiatalságát Franciaországból, Magyarországról, Litvániából, Spanyolországból és a helyi látogatókat. A kreatív leckék és különféle kulturális tevékenységek során a résztvevők áthidalták a nyelvi korlátokat, új tánclépéseket tanultak és ismereteket szereztek a különböző nemzetiségekről.

Az aktív projekt megvalósítási rész utolsó napján a látogatók részt vettek Gulbene város "Stāmerienasgredzens" fesztiválján. A fesztivál hatalmas kulturális sokszínűséget gyűjtött egybe. A projekt partnerek élvezték a fotózást, táncot, éneklést és egyéb tevékenységeket.

Együttműködési szándékuk kifejezéseképpen testvérvárosi megállapodás született Balmazújváros Város Helyi Önkormányzata (Magyarország) és Gulbene Városi Tanácsa (Lettország) között. Ahogy a megállapodás mondja: 'Ezen megállapodás aláírásával a Felek egyetértenek abban, hogy aktivizálják helyi önkormányzatukat és üzleti együttműködést indítanak el a gazdaság, oktatás, sport és kultúra terén, és nemzetközi szinten segítik elő a fenntartható regionális fejlődést'.

A "Tevékeny közösségek a tapasztalat cseréért" projekt megmutatta az európai polgárok együttműködési képességét a társadalom megerősítéséért és ihletetté vált a kulturális sokféleség által. Ezek a Gulebene-ben töltött napok haladást és hatalmas befektetést jelentenek a helyi polgárok és külföldi partnerek között a jövőbeni együttműködés terén.

További képek az eseményről:

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.