Tevékeny közösségek cseréltek tapasztalatokat

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2012. j√ļlius 30. h√©tfŇĎ

eu_flag_europe_for_citizens_en_k.jpg

Az "Európa az EU polgáraiért" program segítségével Gulbene város örömmel fogadta magyarországi és litvániai vendégeit július elején, a "Tevékeny közösségek a tapasztalat cseréért" projekt keretében.

Magyarországról a balmazújvárosi helyi önkormányzat és Litvániából Rietava város polgárai Lettországba érkeztek, hogy tapasztalatokat és ismereteket cseréljenek, megerŇĎsítsék a régi, s kialakítsanak új barátságokat a projektben résztvevŇĎ partnervárosok lakossága között. A projekt célja az volt, hogy elŇĎsegítse a generációkat átívelŇĎ, nemzetközi együttmŇĪködést, és aktiválja a polgárok részvételét a helyi és nemzetközi tevékenységekben. A projekt a különbözŇĎ kultúrák, korok, nemzetségek, képességek vagy fogyatékosságok és a nemzetiségek specifikus nyelv ismerete nélküli megértésén alapult. A projekt a táncot és a fotográfiát használta, mint kommunikációs eszközt az együttmŇĪködéshez.
A projekt a résztvevŇĎk találkozójával indult a Gulbene-i Városi Tanács épületében. A bemutatók és beszélgetések során a partnerek nem csupán a kormányzati struktúráról kaptak információkat, hanem ismereteket szereztek a polgárok (különösképpen a fiatalság és idŇĎsek) tevékenységérŇĎl valamennyi partnerváros esetében, valamint az idŇĎs korúak közösségi integrációjáról, elŇĎmozdítva az "aktív öregedést". A litván résztvevŇĎk kinyilatkoztatták, hogy Lettország és Litvánia kultúrája rengeteg közös vonást mutat, a magyarok pedig hangsúlyozták a pénzügyi befolyást a tradíciók megŇĎrzésében. Valamennyi projekt partner egyetértett abban, hogy a nemzetközi tevékenységekben való aktív részvételnek nem a kor a legfŇĎbb akadálya.

A projekt a fotográfia elméletébe való bevezetéssel folytatódott. A résztvevŇĎknek alkalmuk nyílt leckét venni fotográfustól, ezzel együtt saját objektívükön keresztül megtekinteni a Stameriena plébániát és a projektet. A résztvevŇĎknek arra is lehetŇĎségük nyílt, hogy bepillantást nyerjenek az Európai Önkéntességi Szolgálat “Kilogramspiederńębas” ("Kilogramm Tartozás") projektébe akció közben, és találkozzanak annak résztvevŇĎivel. Gulbene város szociális tevékenységeinek megértése érdekében a projekt tartalmazott tanulmányi kirándulásokat is a Gulbene-i Kulturális Központba, a Történeti Múzeumba, a Lizums és Ranka plébániákba.  gulbene01.jpg

Egy másik kulturális megnyilvánulás volt a generációk közötti interkulturális est. Ez összehozta Litvánia és Magyarország képviselŇĎit, a "Természetes Táplálkozás" projekt résztvevŇĎit Angliából, a "Kilogramm Tartozás" projekt önkéntes fiatalságát Franciaországból, Magyarországról, Litvániából, Spanyolországból és a helyi látogatókat. A kreatív leckék és különféle kulturális tevékenységek során a résztvevŇĎk áthidalták a nyelvi korlátokat, új tánclépéseket tanultak és ismereteket szereztek a különbözŇĎ nemzetiségekrŇĎl.

Az aktív projekt megvalósítási rész utolsó napján a látogatók részt vettek Gulbene város "StńĀmerienasgredzens" fesztiválján. A fesztivál hatalmas kulturális sokszínŇĪséget gyŇĪjtött egybe. A projekt partnerek élvezték a fotózást, táncot, éneklést és egyéb tevékenységeket.

EgyüttmŇĪködési szándékuk kifejezéseképpen testvérvárosi megállapodás született Balmazújváros Város Helyi Önkormányzata (Magyarország) és Gulbene Városi Tanácsa (Lettország) között. Ahogy a megállapodás mondja: 'Ezen megállapodás aláírásával a Felek egyetértenek abban, hogy aktivizálják helyi önkormányzatukat és üzleti együttmŇĪködést indítanak el a gazdaság, oktatás, sport és kultúra terén, és nemzetközi szinten segítik elŇĎ a fenntartható regionális fejlŇĎdést'.

A "Tevékeny közösségek a tapasztalat cseréért" projekt megmutatta az európai polgárok együttmŇĪködési képességét a társadalom megerŇĎsítéséért és ihletetté vált a kulturális sokféleség által. Ezek a Gulebene-ben töltött napok haladást és hatalmas befektetést jelentenek a helyi polgárok és külföldi partnerek között a jövŇĎbeni együttmŇĪködés terén.

További képek az eseményrŇĎl:

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-17 van. PointLink.