Megkezdődtek a vízelvezető rendszer rekonstrukciós munkálatai

Nyomtatás
Készült: 2013. július 12. péntek

sztj.png

 

Balmazújváros vízelvezető rendszer rekonstrukciója 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Megkezdődtek a vízelvezető rendszer rekonstrukciós munkálatai

Balmazújváros Város Önkormányzatának ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 kódszámú pályázata 2012. július 27. napján támogatásban részesült. Ennek értelmében a Kedvezményezett 320.769.305,- Ft összköltség mellett, 304.730.840,- Ft támogatásból kívánja megvalósítani a "Balmazújváros vízelvezető rendszer rekonstrukciója" elnevezésű projektjét. A beruházás önereje 16 038 465 Ft, amelyre az önkormányzat két forrásból szintén támogatást vesz igénybe, így nem szükséges önkormányzati hozzájárulás a projekt megvalósításához.

Az építési kiviteli munkák 2013. június 28. napján kezdődtek meg, a generál kivitelezői feladatokat a közbeszerzési eljárásban nyertes D&D Builder Kft. végzi.

A város síkvidéki adottságai miatt a csapadékvíz elvezetése nehézségekbe ütközik. A nem megfelelő műszaki paraméterekkel korábban kialakított csatornák és szikkasztó árkok, valamint azok elfajulásából eredő elöntések komoly problémákat okoznak heves esőzések idején. Az 1999. és 2011. évek közötti időszakban összesen kilencszer került belvízvédelmi készültség elrendelésre a város belterületén, a vízelöntés során komoly károk keletkeztek.

A beterülteti vízgyűjtő területeken keletkező csapadékvizek befogadására, elvezetésére szolgáló nagy kapacitású elfajult földmedrű befogadó csatornák (Belső Magdolna ér, Virágoskúti csatorna, 2-0-0 jelű csatorna) mederprofilozása, iszaptalanítása, valamint a városközpontban meglévő csatorna hálózat fejlesztését, nyílt csatornák zárt csatornává építését (Szoboszlói u, Batthyány u, Veres Péter u, Dózsa György u‚ Csokonai u, Bajcsy Zs. u.), valamint a Nádudvari u, Sas u, Zene utcák környezetében meglévő rossz műszaki állapotú 1-1-0 jelű zárt csatorna rekonstrukcióját tervezi városunk Önkormányzata jelen projekt során megvalósítani.

A tervezett munkálatok során burkolt mederszakaszok kerülnek kialakításra a városközpontban (Árpád u, Északi sor, Bethlen u, Veres Péter u.), a vasúton túli területeken (Böszörményi u, Nap u, Vasút sor, Hámán K. u, Arany J. u.), valamint a város DK-i (Kossuth u,) és DNy-i részén (Károlyi Mihály u.) a legrosszabb állapotú elfajult földmedrű csatornaszakaszokon.

A projekt célja Balmazújváros kiemelt utca-szakaszai mentén élő lakosságának vízkár elleni védelme, a csapadékvíz elöntések okozta károk jövőbeni megelőzése, ezáltal a lakosság egészségének és vagyonbiztonságának növelése. A projekt eredménye hozzájárul, és egyben a projekt másodlagos célját képezi a felszíni és a felszín alatti vizek védelme a csapadékvizek rendezett és szabályozott elvezetése révén.

A fejlesztés megvalósulása pozitív hatással lesz az érintett területen bejegyzett vállalkozásokra és működő intézményekre, hozzájárul a befektetői kedv növekedéséhez és az oktatás-nevelés színvonalának emelkedéséhez.

Az utak elöntéséből eredő eddigi közlekedési nehézségek megszűnnek, a közlekedés zavartalanná válik.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.