MegkezdŇĎdtek a v√≠zelvezetŇĎ rendszer rekonstrukci√≥s munk√°latai

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2013. j√ļlius 12. p√©ntek

sztj.png

 

Balmazújváros vízelvezetŇĎ rendszer rekonstrukciója 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MegkezdŇĎdtek a vízelvezetŇĎ rendszer rekonstrukciós munkálatai

Balmazújváros Város Önkormányzatának ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 kódszámú pályázata 2012. július 27. napján támogatásban részesült. Ennek értelmében a Kedvezményezett 320.769.305,- Ft összköltség mellett, 304.730.840,- Ft támogatásból kívánja megvalósítani a "Balmazújváros vízelvezetŇĎ rendszer rekonstrukciója" elnevezésŇĪ projektjét. A beruházás önereje 16 038 465 Ft, amelyre az önkormányzat két forrásból szintén támogatást vesz igénybe, így nem szükséges önkormányzati hozzájárulás a projekt megvalósításához.

Az építési kiviteli munkák 2013. június 28. napján kezdŇĎdtek meg, a generál kivitelezŇĎi feladatokat a közbeszerzési eljárásban nyertes D&D Builder Kft. végzi.

A város síkvidéki adottságai miatt a csapadékvíz elvezetése nehézségekbe ütközik. A nem megfelelŇĎ mŇĪszaki paraméterekkel korábban kialakított csatornák és szikkasztó árkok, valamint azok elfajulásából eredŇĎ elöntések komoly problémákat okoznak heves esŇĎzések idején. Az 1999. és 2011. évek közötti idŇĎszakban összesen kilencszer került belvízvédelmi készültség elrendelésre a város belterületén, a vízelöntés során komoly károk keletkeztek.

A beterülteti vízgyŇĪjtŇĎ területeken keletkezŇĎ csapadékvizek befogadására, elvezetésére szolgáló nagy kapacitású elfajult földmedrŇĪ befogadó csatornák (BelsŇĎ Magdolna ér, Virágoskúti csatorna, 2-0-0 jelŇĪ csatorna) mederprofilozása, iszaptalanítása, valamint a városközpontban meglévŇĎ csatorna hálózat fejlesztését, nyílt csatornák zárt csatornává építését (Szoboszlói u, Batthyány u, Veres Péter u, Dózsa György u‚ Csokonai u, Bajcsy Zs. u.), valamint a Nádudvari u, Sas u, Zene utcák környezetében meglévŇĎ rossz mŇĪszaki állapotú 1-1-0 jelŇĪ zárt csatorna rekonstrukcióját tervezi városunk Önkormányzata jelen projekt során megvalósítani.

A tervezett munkálatok során burkolt mederszakaszok kerülnek kialakításra a városközpontban (Árpád u, Északi sor, Bethlen u, Veres Péter u.), a vasúton túli területeken (Böszörményi u, Nap u, Vasút sor, Hámán K. u, Arany J. u.), valamint a város DK-i (Kossuth u,) és DNy-i részén (Károlyi Mihály u.) a legrosszabb állapotú elfajult földmedrŇĪ csatornaszakaszokon.

A projekt célja Balmazújváros kiemelt utca-szakaszai mentén élŇĎ lakosságának vízkár elleni védelme, a csapadékvíz elöntések okozta károk jövŇĎbeni megelŇĎzése, ezáltal a lakosság egészségének és vagyonbiztonságának növelése. A projekt eredménye hozzájárul, és egyben a projekt másodlagos célját képezi a felszíni és a felszín alatti vizek védelme a csapadékvizek rendezett és szabályozott elvezetése révén.

A fejlesztés megvalósulása pozitív hatással lesz az érintett területen bejegyzett vállalkozásokra és mŇĪködŇĎ intézményekre, hozzájárul a befektetŇĎi kedv növekedéséhez és az oktatás-nevelés színvonalának emelkedéséhez.

Az utak elöntésébŇĎl eredŇĎ eddigi közlekedési nehézségek megszŇĪnnek, a közlekedés zavartalanná válik.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-22 van. PointLink.