TÁJÉKOZTATÓ - Települési adóról és bevallásáról

Nyomtatás
Készült: 2014. december 10. szerda

TÁJÉKOZTATÓ

Települési adóról és bevallásáról

 

Tisztelt Adózó!

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 01. napján megtartott képviselő testületi ülésén a települési adó bevezetéséről döntött, a 22/2014. (XII.01.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2015.01.01. naptól lép hatályba.

 

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

 

Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

 

Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napján szűnik meg.

 

Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke.

 

Az adó mértéke 300 Ft/AK/év.

 

Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.

 

Így a fentiek alapján adókötelezettség terhel minden természetes személyt, akinek a fenti leírás szerint termőföld van tulajdonában, ami Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) helyezkedik el, erről bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához 2015.01.31. napjáig.

 

A nyomtatvány a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthető!

 

A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

 

Törvényi hivatkozások:

 

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), 1/A. § (1), (3), (4), (5) Hatályos: 2015.01.01-től.

  • Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a települési adóról.

 

 

Balmazújváros, 2014. december 10.

Helyi Adócsoport

 

Mellékletek:
Download this file (Települési adó bevallás.doc)Települési adó bevallás.doc[Települési adó bevallás (Word formátum)]26 kB
Download this file (Települési adó bevallás.odt)Települési adó bevallás.odt[Települési adó bevallás (OpenOffice formátum)]20 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-28 van. PointLink.