T√ĀJ√ČKOZTAT√ď - Telep√ľl√©si ad√≥r√≥l √©s bevall√°s√°r√≥l

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2014. december 10. szerda

TÁJÉKOZTATÓ

Települési adóról és bevallásáról

 

Tisztelt Adózó!

 

Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselŇĎ-testülete 2014. december 01. napján megtartott képviselŇĎ testületi ülésén a települési adó bevezetésérŇĎl döntött, a 22/2014. (XII.01.) számú önkormányzati rendelettel, mely 2015.01.01. naptól lép hatályba.

 

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termŇĎföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szŇĎlŇĎ, gyümölcsös, kert, rét, legelŇĎ (gyep), nádas, fásított terület, halastó mŇĪvelési ágban nyilvántartott földrészlet.

 

Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év elsŇĎ napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

 

Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követŇĎ év elsŇĎ napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintŇĎ változást a következŇĎ év elsŇĎ napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség a termŇĎföld elidegenítését követŇĎ év elsŇĎ napján szŇĪnik meg.

 

Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke.

 

Az adó mértéke 300 Ft/AK/év.

 

Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlŇĎ részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.

 

Így a fentiek alapján adókötelezettség terhel minden természetes személyt, akinek a fenti leírás szerint termŇĎföld van tulajdonában, ami Balmazújváros közigazgatási területén (belterület, külterület) helyezkedik el, errŇĎl bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához 2015.01.31. napjáig.

 

A nyomtatvány a www.balmazujvaros.hu honlapról letölthetŇĎ!

 

A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

 

Törvényi hivatkozások:

 

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), 1/A. § (1), (3), (4), (5) Hatályos: 2015.01.01-tŇĎl.

  • Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselŇĎ-testületének 22/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a települési adóról.

 

 

Balmazújváros, 2014. december 10.

Helyi Adócsoport

 

Mellékletek:
Download this file (Telep√ľl√©si ad√≥ bevall√°s.doc)Telep√ľl√©si ad√≥ bevall√°s.doc[Telep√ľl√©si ad√≥ bevall√°s (Word form√°tum)]26 kB
Download this file (Telep√ľl√©si ad√≥ bevall√°s.odt)Telep√ľl√©si ad√≥ bevall√°s.odt[Telep√ľl√©si ad√≥ bevall√°s (OpenOffice form√°tum)]20 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-13 van. PointLink.