Szervezetfejlesztés Balmazújváros Város Önkormányzatánál

Nyomtatás
Készült: 2014. december 29. hétfő
 
2020szt_muu_szocalap_tj.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szervezetfejlesztés Balmazújváros Város Önkormányzatánál
 
Az ÁROP-1.A.5-2013 pályázat Balmazújváros Város Önkormányzata számára szervezetfejlesztési és  tanácsadási munkák elkészíttetésére biztosított uniós forrást. Elsődlegesen az Önkormányzat és az intézmények szervezeti működésében bekövetkezett változások felmérésére, lehetséges költségcsökkentésére, hatékonyságnövelő intézkedések megtervezésére, és a megváltozott feladat-ellátási rend támogatására nyújtott lehetőséget a pályázat.
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól és a járások kialakításáról szóló törvények bevezetése miatt hangsúlyosabb szerephez juthatnak a helyi gazdaságfejlesztési és településfejlesztési önkormányzati feladatok. Ugyanakkor ezen feladatok ellátása csak úgy lehetséges, hogy a megváltozott feladatoknak megfelelő szervezetrendszert alakít ki önkormányzatunk. A Magyary-program vonatkozó beavatkozási területei adják meg azt a hátteret, amelyhez igazodnia szükséges önkormányzatunknak is.
 
A szervezetfejlesztés során az alábbi tanulmányok készültek el: 
 
Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok tanulmány
 
A pályázat keretében megvalósuló támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok feltárása olyan átfogó helyzetképet ad Balmazújváros Város Önkormányzata számára, amely a tanulmányban ismertetett intézményirányítási megoldásokkal és javaslatokkal együtt, megfelelő alapul szolgál a helyi társadalmi igényekhez igazodva rugalmas, „ügyfélbarát” ügyintézés megvalósítására.
 
Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly tanulmány
 
Az elemzések során megtett javaslatok az Önkormányzat és önkormányzati intézmények humán kapacitási, költségcsökkentési és bevételnövelési lehetőségeit tartalmazza.
 
ÁROP-1.A.2/A-20080079 azonosító számú  pályázat felülvizsgálata
 
Elmondható, hogy az előző pályázat elérte célját, az ott feltárt javaslatok alapján a hivatal hatékonyabban tudott működni, azonban az új közös önkormányzati hivatal felállításával és a kormányhivatalok kiszervezésével újabb átalakítások és felülvizsgálatok szükségesek a hatékonyabb működés segítéséhez, elősegítve ezzel a pályázatban megfogalmazott elvárások megvalósulását.
 
Feladat – ellátási és finanszírozási (intézményirányítási) modell
 
A pályázat keretében megvalósuló intézményirányítási modell az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  és a Veres Péter Kulturális Központ irányítása körében a mindennapi munkavégzésben az érintett intézmények, de a fenntartó Balmazújváros Város Önkormányzata számára is olyan intézményirányítási modellsémával szolgál, amely az intézményeknél már jelenleg is meglévő irányítási szabályokat tartalmazó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint minőségirányítási modelleket, mint megfelelő alapokat hatékonyan kiegészítse, és ezáltal segítse az intézményirányítást.
 
A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata
 
Az elemzés az újonnan kialakult munkaköri dokumentumok, egy letisztult munkaköri rendszer felállítását eredményezte. Az ügyintézés minősége és gyorsasága fontos faktora a lakosság elégedettségének. A munkaköri leírások átvizsgálása és átalakítása nagyban hozzájárul az önkormányzati szolgáltatásokkal való lakossági elégedettség növeléséhez.
 
Szavazatszámláló rendszer felújítása
 
Az önkormányzati testületi munkában már évek óta nélkülözhetetlenek a hivatal és a képviselők munkáját segítő hozzászólói szavazókészülékek, melyek az alapfunkciókon túl számos egyéb (pl. jegyzőkönyvkészítő) funkcióval rendelkeznek. A fejlesztés során a  MikroVoks szoftver verzióváltására került sor.
 
A projekt 21.976.080- forint összköltségéből valósult meg, melyet az Európai Unió 100 %-ban támogat.
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-27 van. PointLink.