LAKOSS√ĀGI FELH√ćV√ĀS

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2016. m√°rcius 29. kedd

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fŇĪtési szezonban megnŇĎtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésŇĪ tüzelŇĎberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fŇĎ oka a nem megfelelŇĎ tüzelŇĎanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fŇĪtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelŇĎberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyezŇĎ, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is elŇĎidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegŇĎ védelmérŇĎl szóló 306/2010. (XIL 23.) IConn. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelŇĎberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minŇĎsülŇĎ, kezeletlen, száraz falmlladék égethetŇĎ el. Az elŇĎírások megsértŇĎivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgezŇĎ összetevŇĎk szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak he, amelyek új mérgezŇĎ vegyületeket hozhatnak létre, levegŇĎbe jutásuk esetén beépülnek a környezŇĎ talajba, növényzetbe, élŇĎvizekbe, és ezeket a mérgezŇĎ anyagokat lélegzik be a környezetében élŇĎ emberek is. A mŇĪanyag, gumi, egyéb kŇĎolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzŇĎszervi megbetegedésekhez vezethet, elŇĎsegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdŇĎ- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítŇĎ fŇĪtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelŇĎanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képzŇĎdik a kéményekben, a nem megfelelŇĎ tüzelŇĎanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezetŇĎ belsŇĎ keresztmetszetének szŇĪkülését okozza. A kémény leszŇĪkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelŇĎberendezés nem kap elég levegŇĎ-utánpótlást a mŇĪködéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelŇĎberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévŇĎ nagymértékŇĪ korom és kátránylerakódás egy intenzív fŇĪtés esetén a nagy külsŇĎ- és belsŇĎ hŇĎmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötŇĎnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átteljedhetnelc a lakóépület éghetŇĎ anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévŇĎ bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fŇĪtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegŇĎt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelŇĎberendezésének megfelelŇĎ tüzelŇĎanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprŇĎk részre a kémények rendszeres ellenŇĎrzését, tisztítását!

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-22 van. PointLink.