Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

Nyomtatás
Készült: 2016. április 01. péntek

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről

 

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

  1. A rendelet hatálya

 

1. §

 

(1) E rendelet hatálya a Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletekre terjed ki.

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a városi rendezvények (pl. Kastélykerti esték, gyermeknap, stb.) időpontjára,

b) az önkormányzat, az önkormányzat intézményei által megtartott rendezvények helyszíneire,

c) a legalább 15 fekvőhellyel rendelkező szálláshely szolgáltatást is nyújtó egységek ingatlanán álló vendéglátó üzletekre,

d) lakodalmak, esküvők helyszíneire,

e) munkaszüneti napokra (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.) és az azokat megelőző napokra.

 

  1. Értelmező rendelkezések

 

2. §

Jelen rendelet alkalmazásában:

a) vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.tv.) 2.§ 27. pontja szerinti olyan üzlet, melyben az üzemeltető a Ker. tv 2.§ 30. pontja szerinti szolgáltatói tevékenységet végez (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, söröző, borozó, stb.).

b) éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.

c) nyári időszak: június 01. és augusztus 31. közötti időszak.

 

  1. A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje

 

3. §

Balmazújváros Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon 00.00 óra és 05.00 óra között, szombat és vasárnapi napokon 02.00 óra és 05.00 óra között, továbbá hétfő, kedd, szerda, csütörtök és vasárnapi napokon 22.00 óra és 24.00 óra, nyári időszakban 23.00 óra és 24.00 óra között nem tarthatnak nyitva

 

 

4. Záró rendelkezés

 

4. §

 

(1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 2/2016. (I. 27.) önkormányzati rendelete és az annak módosításáról szóló 7/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete.

 

 

Balmazújváros, 2016. március 31.

 

 

 

 

dr. Veres Margit

polgármester

dr. Bencsik Judit

jegyző

 

 

 

Záradék:

Kihirdetve: 2016. március 31. napján.

 

 

dr. Bencsik Judit
jegyző

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-06 van. PointLink.