Tájékoztató - Népszavazás 2016

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2016. szeptember 16. p√©ntek

Tisztelt balmazújvárosi Választópolgár!

 

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tŇĪzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az OrszággyŇĪlés hozzájárulása nélkül is elŇĎírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történŇĎ kötelezŇĎ betelepítését?

 

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történŇĎ felvételrŇĎl a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

 

A szavazóköri névjegyzékben szereplŇĎ választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján balmazújvárosi lakcímétŇĎl távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Balmazújvárosi Helyi Választási Irodán (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.).

 

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésŇĎbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Balmazújvárosi Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthetŇĎ Balmazújváros Város Önkormányzata honlapjáról (www.balmazujvaros.hu) az Önkormányzat/Választások fül alatt.

 

A fogyatékossággal élŇĎ választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Balmazújvárosi Helyi Választási Irodához (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.

 

A szavazat leadására azt követŇĎen kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

 

A személyazonosság igazolására alkalmas:

  • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)

  • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány

  • magyar hatóság által kiállított vezetŇĎi engedély

  • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

 

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 

  • személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

  • hatósági bizonyítvány, illetŇĎleg igazolás a személyi azonosító jelrŇĎl

 

 

A lakcím igazolására alkalmas:

 

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

 

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

 

Balmazújváros város szavazóköreinek címében a 2014. évi országgyŇĪlési választások óta változás nem következett be. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthetŇĎ Balmazújváros Város Önkormányzat honlapján (www.balmazujvaros.hu) az Önkormányzat/Választások fül alatt.

 

 

Balmazújváros, 2016. szeptember 14.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Lipták János

Helyi Választási Iroda

VezetŇĎ

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-02-26 van. PointLink.