HIRDETM√ČNY - a Hajd√ļ-Bihar Megyei Korm√°nyhivatal j√°r√°si hivatalai illet√©kess√©gi ter√ľlet√©n mŇĪk√∂dŇĎ √°ltal√°nos iskol√°k 1. √©vfolyam√°ra t√∂rt√©nŇĎ beiratkoz√°sr√≥l

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2017. febru√°r 28. kedd

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai illetékességi területén mŇĪködŇĎ általános iskolák 1. évfolyamára történŇĎ beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai a nemzeti köznevelésrŇĎl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, valamint a nevelési-oktatási intézmények mŇĪködésérŇĎl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszik az iskolai beiratkozás idejét, az errŇĎl való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.
 
Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2017. április 20-21.
 
A beiratkozás idŇĎpontjának meghatározására jogosult szervek:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai
 
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2017. február 28.
 
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.
Jogorvoslati eljárás:
  • Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételrŇĎl hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülŇĎjét írásban értesíteni kell.
  • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülŇĎ kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
  • A kérelmet a felvételrŇĎl vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétŇĎl számított 15 napon belül lehet benyújtani.
  • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülŇĎje képviselheti.

Debrecen, 2017. február 28.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-02-22 van. PointLink.