Ebz√°rlat √©s legeltet√©si tilalom elrendel√©se (2017. √°prilis 04-tŇĎl 2017. √°prilis 24-ig)

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2017. m√°rcius 22. szerda

Hajdú-Bihar Megyei

KORMÁNYHIVATAL

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: HB-05/ÉÁO/00928-3/2017. Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

ÜgyintézŇĎ: Dr Nagy Ferenc Hiv. szám: ÉFÁT/81/2017.

Telefon: (+36 52) 550-386 Melléklet: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) részérŇĎl hivatalból indult eljárás során elsŇĎfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

A Járási Hivatal illetékességi területén mŇĪködŇĎ valamennyi települési Önkormányzat (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, Egyék, Újszentmargita) teljes közigazgatási területére a

2017. április 04-tŇĎl 2017. április 24-ig

tartó idŇĎszakra

ebzártatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat és legeltetési tilalom végrehajtásakor a „A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól” szóló 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban; Rendelet) 12. §-ában leírtaknak megfelelŇĎen kell eljárni, különös tekintettel a következŇĎkre:

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetŇĎleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberre! ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellŇĎzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyérŇĎl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területérŇĎl kizárólag érvényes veszettség elleni védŇĎoltással rendelkezŇĎ kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvezŇĎ eredményŇĪ vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védŇĎoltással rendelkezŇĎ

  • vadászebek

  • a fegyveres erŇĎk és fegyveres testületek ebei

  • a katasztrófa-mentŇĎ ebek

  • a segítŇĎ és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetŇĎ ebek

rendeltetési céljuknak megfelelŇĎ használatuk idejére mentesek a fenti korlátozások alól.

Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevŇĎket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idŇĎtartalmára.

Az ebzárlat alatt húsevŇĎ állatok összevezetésévei járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történŇĎ legeltetése tilos!

A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelŇĎn tartott, illetve a mai napig legelŇĎre kihelyezett állományokra.

Határozatomat a fellebbezésre való tekintet nélkül elŇĎzetesen végrehajthatónak nyilvánítom.

Jelen eljárás díj- és illetékmentes.

Határozatom ellen annak kézhezvételétŇĎl számított 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali FŇĎosztályához (4030 Debrecen, Diószegi u. 30.) címzett, de a Járási Hivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1 sz.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtására nincs lehetŇĎség.

Jelen határozat jogerŇĎssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidŇĎ letelt.

INDOKOLÁS

A Járási Hivatal így határozott, mivel a korábbi évek gyakorlatának megfelelŇĎen Hajdú-Bihar megye területén 2017 április 04. - 09. között kerül sor a vadon élŇĎ húsevŇĎk tavaszi veszettség elleni, szájon át történŇĎ immunizálására (az oltóanyagot tartalmazó csalétek repülŇĎgépes kiszórására). A vakcinázás hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében a Rendelet 8. § (5) bekezdése szerint: „A vakcinázás kezdetétŇĎl számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási fŇĎállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni."

A fentiekre való tekintettel a Járási Hivatal a rendelkezŇĎ részben foglaltaknak megfelelŇĎen döntött.

A Járási Hivatal határozatát az „Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérŇĎl” szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 25.§ (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 27.§ (1) bekezdés d) pontjában és 51. § (3) bekezdésének c) - d) pontjában valamint „A földmŇĪvelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérŇĎl’ szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § f) pontjában, 14. § (5) bekezdésében illetve 18. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, a Rendelet 8. § (5) bekezdése alapján eljárva, a Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen hozta meg.

A határozat kiadása „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 71/A § (6) bekezdésének aa) pontja alapján eljárva, a 71. § (1) bekezdésének, illetve 72. § (1) bekezdésének megfelelŇĎen történt.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 1/2017. (I.1.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetŇĎje jogosult.

A határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítása az Éltv. 4 fejezet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján történt, miveí az elrendelt intézkedések a helyi zárlatnak és községi zárlatnak megfelelŇĎ járványügyi intézkedésnek minŇĎsülnek.

A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetŇĎségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította, a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint. A fellebbezés elektronikus úton történŇĎ benyújtásának lehetŇĎségének kizárása a technikai feltételek hiánya miatt történt.

Hajdúböszörmény, 2017. március 22.

Dr Ficsor László járási hivatalvezetŇĎ nevében és megbízásából eljárva: 

Dr. Szegedi László
járási fŇĎállatorvos

Mellékletek:
Download this file (201703221021.pdf)ebzarlat_hatarozat[ ]181 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-02-22 van. PointLink.