Soós Imre (1930 - 1957)

Nyomtat√°s

b_150_100_16777215_00___images_balmazujvaros_szulottek_si01.jpg1954-ben Jászai -díjjal tüntették ki.

A balmazújvárosi szegényparaszti család nyolc gyermeke közül az egyik Soós Imre. Nagyszülei egyike analfabéta, ŇĎ maga is néhány elemivel dicsekedhetett. A család földmŇĪvelésbŇĎl él idŇĎtlen idŇĎk óta, a legkisebb tagjától a legidŇĎsebbig bezárólag. DologidŇĎben tanulásra és iskolába járásra, meg hasonló haszontalanságokra nincs idŇĎ, csak a természet szabta munka van, ami akkor épp arra a gyermekre jut a családban. Majd ŇĎszön és télen és rossz idŇĎben lehet "egyéb huncutságokkal" is foglalkozni. "Mennyi kedvességgel mesélt nagyanyjáról, aki nem tudta biztosan, ki az idŇĎsebb: Imre anyja, vagy nagynénje, mert a korkülönbség kicsi volt, így az idŇĎk folyamán összecserélte ŇĎket. Meg egyáltalán ki anyakönyvezte ötven-hatvan évvel azelŇĎtt egy zsellér isten tudja hányadik gyerekét?" Ezt a paraszti világot hagyja maga mögött, amikor egy utazó színész-statisztaválogató stábnál szerencsét próbál. Jelentkezése inkább csak amolyan próbálkozás. Szöveget mondatnak vele, és szakemberek rögtön felismerik a benne rejlŇĎ tehetséget. Szárnyat kap vándorló kedve, és a válogató-bizottság biztatásának hatására jelentkezik Budapesten a fŇĎiskolára, ahová elsŇĎre felveszik az épphogy 18. életévét betöltött ifjút.

 

Miközben a sztárcsináló gépezet egyre magasabbra emeli, ŇĎ egyre inkább érzi sajátb_174_247_16777215_00___images_balmazujvaros_szulottek_si02.jpg fogyatékosságait, és ez zárkózottá, félszeggé és végtelenül szerénnyé teszi. Érettségijének hiányát gyakorta olvasással, forgatási szünetekben történŇĎ "lámpa melletti" tanulással pótolja. Éjszaka, hajnalban olvas és magol, kétszeres erŇĎvel tanul, igen mély elszántsággal igyekszik lemaradásait behozni. Igyekezetének következtében hamar felzárkózik. A színészmesterség dolgaival viszont egyre kevesebbet törŇĎdik társainál, ami sokak ellenérzését váltja ki vele szemben. Az viszont igaz, hogy helyzetgyakorlatoknál pillanatok alatt rátalál a figura lényegére, és igen meggyŇĎzŇĎen, késŇĎbb kevés módosítást igénylŇĎen, szinte kipattan belŇĎle a szerep. Mások hatalmas alapmŇĪveltséggel, heteken át küzdve találnak rá egy szerep megformálásának körvonalaira, Soós Imre ezzel szemben elsŇĎ olvasatra kialakít egy megformálási metódust, összegzi magában, majd néhány kulcs-gesztus kipróbálásával máris kész a szereppel. Majd megy olvasni Aranyt, meg PetŇĎfit, mert abból épp lemaradása van... FŇĎiskolai évek zárásául Fagyejev Az ifjú gárda - c. darabjában játszik, és Szergej Tyulenyin szerepe nagy feltŇĪnést kelt fŇĎiskola-szerte a vizsgaelŇĎadáson, talán erre szokták mondani, hogy "ŇĎstehetség". FŇĎiskolai évei során végig filmez, "Dalolva szép az élet" (1950), majd "Civil a pályán" (1951), majd végzése évében az "Állami áruház"-ban dolgozik.

1952-ben diplomázik, majd a Debreceni Nemzeti Színházhoz kerül. A FŇĎiskolát követŇĎen ugyan a Madách Színház le akarjaImage szerzŇĎdtetni, de a színház nem kap rá állami engedélyt, Soósnak szülŇĎföldjére, Debrecenbe kell menni, odahelyezik. Soós a propaganda gépezet hírhadjáratának köszönhetŇĎen a kor ideális "szegényparaszti sorból kiemelkedŇĎ alakja", és mint olyant ellenérzésekkel fogadják Debrecenben, szŇĪkebb pátriájában tehát népszerŇĪtlen, "a népi demokrácia tévedésének", "reklámparasztnak" gúnyolják a háta mögött. AlapvetŇĎen pedig Soós maga a szerénység, és az alázat, aki pontosan tudja, honnan jön, és mivel tartozik a világnak sorsa megváltozása tekintetében. Papíron ugyan három esztendŇĎn át tagja a színháznak, de ebbŇĎl az ott töltött idŇĎbŇĎl rengeteget vonatozgat, ingázva Debrecen és a fŇĎváros között. Útközben tanulja szerepeit, oda és vissza. Odamenet a ráváró filmgyári "adagot", visszafelé a színházi szerepeit. Debrecennek ezidŇĎtájt pedig igen erŇĎs és ütŇĎképes társulata van, de valahogy Soóst nem fogadja be a kollektíva. Tartanak hírétŇĎl talán, vagy a politikai hátszél vált ki belŇĎlük tartózkodást, ma már ezt utólag nem igazán lehet kideríteni. NagyszerŇĪ szerepekben tündökölhet ezidŇĎtájt mégis Soós Imre.

Jellegzetes, kissé fátyolos és rekedtes hangja, ízes magyaros beszéde, nyugtalan, izgatott, de ennek ellenére mégis természetes stílusa, kitŇĪnŇĎ arcjátéka, jellemformáló ereje szinte elsŇĎ perctŇĎl fogva jellemzi mind színpadi játékát, mind filmbeli szerepeit. Hiteles parasztfigurák alakítója, bár inkább sablonként alkalmazzák erre a szerepkörre. ElsŇĎként Vámos László biztosít számára kiugrást a rákényszerített sablonalakok megformálása közül a ráosztott Rómeó szereppel. Kiugró teljesítménye ekkor megmutatja sokoldalúságát, és hogy mennyivel több rejlik a kor standardjain túl is tehetségében. Élete egyik kimagasló szerepévé válik ez a debreceni megmérettetés, afféle karriercsúcs.

b_100_76_16777215_00___images_balmazujvaros_szulottek_si03.png1955-ben a Madách Színházhoz kerül. Bizonyos szerepeket egyszerŇĪen nem kap meg, bár eredendŇĎen predesztinált lenne rá, sŇĎt nem egy ízben ezt értésére is adják, de mégsem ŇĎ játssza el azokat "tanító" célzattal, "forró fejŇĪségét lehiggasztandó". (... a zsenikkel állandóan baj van) Ebben az idŇĎben forgatja a magyar filmmŇĪvészet egyik kimagasló alakításaként Bíró Mátét, a Körhinta címŇĪ filmben. Színházában egymást követŇĎen két siker is fŇĪzŇĎdik nevéhez: Sarkadi Imre: Szeptember, Pali szerepe (1955), és Móricz Zsigmond: Sári bírójának Jóska alakjának megformálása (1956) Utolsó szerepében Curlyt alakítja a Madách színpadán, 1957. június elején, pár nappal halála elŇĎtt.

Halálának körülményei máig tisztázatlanok.

 

Balmaz√ļjv√°rosi K√∂z√∂s √Ėnkorm√°nyzati Hivatal - 4060 Balmaz√ļjv√°ros, Kossuth t√©r 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egys√©ges orvosi √ľgyelet:52/311-104 _____________________________ MentŇĎszolg√°lat h√≠v√≥sz√°ma: 104 _____________________________ Gy√≥gyszert√°ri √°lland√≥ √ľgyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-17 van. PointLink.