ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Nyomtatás

 

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Adószám: 15780605-1-09

Nyilvántartási szám: 780605

Bankszámlaszám: 11738091-15780605

KSH azonosító: 15780605-8411-371-09

Bejegyzés éve: 2010.11.03.

 

Képviselők: Balog János,Balogh Róbertné,Gutáné Rácz Julianna,Vadász Judit Zsuzsanna

Elnök: Vadász István Ferenct

 

Munkaterv: 2012. év

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatai

 

Aktualitások

 

Képgaléria

 

2011. ÉV

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke (2010-2014.):
Rácz József (4060 Balmazújváros, Kodály Z. u. 91.)

Képviselők:
Bakó Tibor, Jónás Lajos, Nagy István

Cím:
Balmazújváros Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
4060 Balmazújváros
Debreceni u. 12.

2011. évi munkaterv


2011. január 18. ( csütörtök ) 9 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
3. Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel ( meghívandók: gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, gyermekorvosok, rendőrség )
4. Különfélék

2011. március 22. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 3. Különfélék

2011. május 17. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Megbeszélése a kulturális és sport rendezvényeken való részvételnek
3. Különfélék

2011. augusztus 2. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről
3. Különfélék

2011. október 11. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat eddigi tevékenységéről
3. Különfélék

2011. november 15. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről
3. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
4. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása
5. Különfélék

Közmeghallgatás: 2011. január 18. ( csütörtök) 9 óra

Napirendje: Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel

2011. január 20. ( csütörtök ) 9 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
3. Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel ( meghívandók: gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, gyermekorvosok, rendőrség )
4. Különfélék

2011. március 22. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 3. Különfélék

2011. május 17. ( kedd ) 17 óra

Napirend: 1. Elnöki jelentés
2. Megbeszélése a kulturális és sport rendezvényeken való részvételnek
3. Különfélék

2011. augusztus 2. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről
3. Különfélék

2011. október 11. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat eddigi tevékenységéről
3. Különfélék

2011. november 15. ( kedd ) 17 óra
Napirend:
1. Elnöki jelentés
2. Beszámoló a Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetése I-III. negyedéves teljesítéséről
3. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
4. A Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének elfogadása
5. Különfélék

Közmeghallgatás: 2011. január 18. ( csütörtök) 9 óra

Napirendje: Kapcsolat felvétel a nevelési-oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel

Balmazújváros, 2010. november

Rácz József
elnök

2010. ÉV

Mind a cigány, mind a német kisebbségi önkormányzat elfogadta januárban a 2010. évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok még nem kerültek elbírálásra, mindkét kisebbségi önkormányzat esetében 555 eFt-555 eFt állami támogatással kellett számolni.

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a kisebbségi települési önkormányzati képviselők választásán


A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki:

 • a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,

 • 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,

 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,

 • szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.


Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személyeknek is.

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől az oldal alján található letölthető és kitölthető kérelemnyomtatványon. A kérelemnyomtatványt postai úton, egy részletes tájékoztatóval együtt minden választópolgár 2010. május 31. napjáig megkapja.

Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (4060 Balmazújváros, Koosuth tér 4-5.) portáján elhelyezett gyűjtőládába dobhatja be vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek 2010. július 15-ig meg kell érkeznie. A postacím megegyezik a hivatal címével.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

Választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Választási Iroda

Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letöltése

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Balmazújvárosban a július 15-én 16.00 óráig beérkezett kérelmek alapján - jelen állapot szerint - 2 kisebbség részére tűzhető ki kisebbségi települési önkormányzati képviselő választás:

- cigány kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 180 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe;

- német kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 82 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe.

Választási Iroda Vezetője

 

Tájékoztatás

A Helyi Választási Bizottság 3/2010. (VII.30.) sz. határozatában a cigány, illetve német kisebbségi önkormányzati képviselőválasztást 2010. október 3. napjára kitűzte.

Határozat megtekintése

 

Tájékoztatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2010. (VIII. 10.) számú határozatával megválasztotta a 2010. október 3-i választás szavazatszámláló bizottságait. A kisebbségi választás helyszíne és az SZSZB tagjai:

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kossuth tér 18.)

Hegedűs Ildikó
Kun Józsefné
Nemesné Tar Ibolya
Kállai Gáborné
Béres Tímea

Póttag: Harangi Tamás

Tájékoztatás a választás eredményéről
NÉMET KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 81 fő   MEGJELENT: 54 fő
1. SZEIFERT ZOLTÁN 48 szav      
2. KEREKES PÉTER 43 szav      
3. SZARVAS IMRE 41 szav      
4. KOROKNAINÉ HÜSE ERZSÉBET 39 szav      
             
             
CIGÁNY KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 178 fő   MEGJELENT: 76 fő
1. JÓNÁS LAJOS 43 szav      
2. BAKÓ TIBOR 42 szav      
3. RÁCZ JÓZSEF 41 szav      
4. NAGY ISTVÁN 36 szav      

TOVÁBBI RÉSZLETEK A VALASZTAS.HU-n

Utolsó módosítás dátuma: 2010.10.05.

2009. ÉV
 
Beszámoló Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évben végzett tevékenységéről
 • A 2009. február 9-én tartott ülésén a kisebbségi önkormányzat elfogadta a 2009. évi költségvetését. Arra való tekintettel, hogy a Kormány által odaítélt feladatalapú támogatás mértéke a jogszabályban a kisebbségi ülésig nem jelent meg, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 555. 000 Ft-os alapnormatívával tudta elfogadni a költségvetését.
 • Szintén a februári ülésen egyeztetés történt a kisebbségi önkormányzat, a Munkaügyi Központ vezetője valamint a kisebbségi referensek között. A CKÖ azt kívánta elérni a tárgyaláson, hogy az általa javasolt cigány származású személyek is helyet kapjanak a közmunka programban. Döntés született arról, hogy a kisebbségi önkormányzat a kisebbségi referensekkel kötött együttműködési megállapodás foglalkoztatási kérdéseit illetően még szorosabb együttműködést kíván megvalósítani.
 • A beiskolázással kapcsolatban a 2009. március 23-i rendkívüli ülésén arról határozott a CKÖ, hogy a Kiskút utca és a Kiskútújsor a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó és a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola közös beiskolázási területét képezze. Ahhoz viszont nem járult hozzá a kisebbségi önkormányzat, hogy az említett két utca halmozottan hátrányos helyzetű tanulói a Kalmár Zoltán tagintézménybe kerüljenek beiskolázásra.
 • A 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az áprilisi ülésén fogadta el a CKÖ. A 944. 000 Ft kiadás teljes mértékben dologi kiadásként realizálódott, személyi juttatás továbbra sem került kifizetésre.
 • Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény helyi nevelési programjával – mely az integrációs program tartalmi elemeit is magában foglalta – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértett.
 • Hajdúsámsonban 2009. június 5-én – az EU parlamenti választást megelőzően – politikai rendezvényen vettek részt a kisebbségi képviselők, valamint fellépett a hagyományőrző tánccsoport.
 • A 2009. augusztus 27-i ülésén fogadta el a kisebbségi önkormányzat a 2008. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót. Az első félévben a CKÖ 359. 000 Ft állami támogatást kapott, mely az általános működési - és a feladatalapú támogatást foglalta magában.
 • A két cigánytelep rendezésében aktívan vett részt a CKÖ kb. 20 önkéntes segítségével. A munkálatok részét képezte a szemét összegyűjtése és elszállítása, valamint a patkányirtás. Közel 400 adag patkányirtószer került szétosztásra.
 • Az iskolákkal napi kapcsolatban áll a cigány kisebbségi önkormányzat. Segítséget nyújtanak a cigány gyermekek pszichológushoz, pszichiáterhez történő elszállításában, gyógyszerek kiváltásban, ruhák beszerzésében. A központi iskolában három kisebbségi képviselő ügyel arra, hogy a cigány gyermekek a tanítási időben az iskolában töltsék az idejüket.
 • Havonta rendez futballmérkőzéseket a CKÖ, így Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Tiszacsege, Hajdúszovát és Mikepércs csapataival mérte már össze az erejét. ( 2009. augusztus 10-én átadásra került az újtelepi futballpálya. )
 • A 2008. évben megalakult cigány hagyományőrző tánccsoport a 2009. évben egyre sűrűbben kapott meghívást fellépésre.
 • Megalakulóban van a cigány hagyományőrző énekcsoport is, mely működéséhez támogatást várnak Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületétől.
 • Szoros együttműködés alakult ki a CKÖ, a mezőőrök és a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság között az egyre szaporodó falopások megakadályozása végett.
 • A roma nap megtartására 2009. augusztus 16-án került sor. Több mint 1 millió Ft-ot fordított a rendezvényre a CKÖ, mely összeget Balmazújváros Város Önkormányzata, magánvállalkozók és a kisebbségi önkormányzat költségvetése biztosította. Kb. 4.000-5.000 fő vett részt a roma napon, sokan jöttek a környékbeli és távolabbi településekről is. Semmiféle rendbontás nem történt, jó hangulatban zajlott a rendezvény.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervei között szerepel egy közösségi ház létrehozása valamelyik cigánytelepen, melyben a cigányság számára rendezvényeket tudnának lebonyolítani. Azért is fontos lenne egy ilyen épület, mert a cigány és nem cigány származású személyek között a szórakozóhelyeken kialakult konfliktusok elkerülhetőek lennének ezáltal.
 
2008. ÉV
 
Beszámoló Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2008. évben végzett tevékenységéről
 • 2008. januárjában a kisebbségi önkormányzat elfogadta a 2008. évi -módosított- költségvetését. A módosításra azért került sor, mert a Kormány a 2008. évtől már nem 640. 000 Ft összeggel támogatja a kisebbségi önkormányzatokat, hanem összesen 740. 000 Ft támogatásra tehetnek szert a kisebbségi önkormányzatok. Nevezett összeg egy része – 555. 000 Ft – alanyi jogon megilleti valamennyi kisebbségi önkormányzatot. A fennmaradó 185. 000 vonatkozásában pályázatot kell benyújtaniuk a kisebbségi önkormányzatoknak, ez az ún. feladatarányos támogatás. A pályázatot 2008. február 1-ig kellett benyújtani. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat élt a pályázati lehetőséggel, melyen 102. 000 Ft-ot nyert.
 • A 2008. áprilisában tartott ülésen egy kisebbségi képviselő megbízatása megszűnt, ugyanis huzamos időn keresztül nem vett részt a kisebbségi önkormányzat ülésein, munkájában, távolmaradását egyszer sem mentette ki. A megszűnés a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján történt.
 • Szintén az áprilisban tartott ülésen döntött arról a kisebbségi önkormányzat, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesületével, azaz a BAKI-val együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza többek között a BAKI részéről történő segítő jellegű szolgáltatások nyújtását a Cigány Kisebbségi Önkormányzat indokolt megkeresése esetén.
 • A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7/2008. ( IV. 14. ) CKÖ határozatával cigány hagyományőrző csoportot hozott létre, mely 8-10 fős csoport különféle cigány rendezvényeken vesz részt.
 • A 2008. május 27-én tartott ülésén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményezte a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatait és az intézményvezető személyével kapcsolatban javaslattételi jogával élt.
 • Ugyancsak véleményezésre kerültek az Egyesített Óvoda és Bölcsőde-, a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola-, valamint a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői pályázatai a 2008. június 5-én tartott ülésen. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat mindhárom esetben javaslatot tett az intézményvezetők vonatkozásában.
 • A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző intézményvezetői pályázatai a 2008. július 30-án tartott ülésen kerültek megtárgyalásra, s a kisebbségi önkormányzat a vezető személyére vonatkozóan javaslattétellel élt.
 • Az I. féléves teljesítésről szóló költségvetési beszámolót a 2008. augusztus 28-án tartott ülésén fogadta el a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Határozott továbbá a kisebbségi önkormányzat arról is, hogy Társadalom Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Lépj egyet előre II.” című program keretében 16 fő – takarítói képzésben - résztvevőt a program megvalósítása során koordinál, támogat, a képzés sikeres megvalósulását segíti. Vállalta továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, hogy a képzés sikeres megvalósulása érdekében együttműködik a hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképző Intézettel, mint képző szervvel.
 • Tovább folytatódott az ún. cigány telepek rendezése. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felügyelete mellett történt a hulladék legális helyre való eljuttatása.
 • A kisebbségi önkormányzat együttműködik a Zöld KOBAK nevű szervezettel is, mely keretében a város külterületein kerül sor a szemétgyűjtésre.
 • A cigány telepeken – a Balmazújváros Város Önkormányzata által használatra átadott területeken – a Cigány Kisebbségi Önkormányzat sportrendezvények megtartását szervezi, azokat koordinálja.
 • A mezőőrök munkáját is segíti a kisebbségi önkormányzat. Amennyiben rendellenességet észlel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, jelzéssel él a mezőőrök felé.
 • A Munkaügyi Központtal együttműködve 5-6 képzés létrejöttében működött közre a kisebbségi önkormányzat.
 • Az idén is megrendezésre került a Roma nap augusztus 20-án. Nagy látogatottságra tett szert a rendezvény, kb. 5. 000 ember vett részt az ünnepségen.
 • A Balmazújvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a szociálisan rászorulókat is támogatja. Így segítséget nyújtott a cigány családoknak a temetkezéseknél, a temetői buszjárat költségének megtérítésében. A családból kiemelt gyermekek és szüleik kapcsolattartását is támogatja a kisebbségi önkormányzat a benzinköltség átvállalásával.
 • Beszámoló Balmazújváros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2008. évben végzett tevékenységéről.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-29 van. PointLink.