HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK - 2010

Nyomtatás
Készült: 2012. május 01. kedd

Tisztelt Választópolgárok!

A 2010. október 3-ra kitűzött önkormányzati választásokkal kapcsolatos információkat - különösen Balmazújváros tekintetében - ezen a helyen folyamatosan nyomon követhetik.

Ismételten tájékoztatom Önöket, hogy a Helyi Választási Iroda címe:
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. (Polgármesteri Hivatal)

A Helyi Választási Iroda vezetője:
Dr. Veres Margit jegyző. Elérhetősége: 580-100; 580-101

A Helyi Választási Iroda tagjai:
Dr. Kerekes Ferenc - elérhetősége: 580-102
Dr. Bencsik Judit - elérhetősége: 580-102
Csigéné Lőrincz Julianna - elérhetősége: 580-102
Zsupos Attila - elérhetősége: 580-102
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdésük, problémájuk merül fel, úgy kérem keressék a fenti elérhetőségek valamelyikén a Választási Iroda tagjait.

Tisztelettel:

a Helyi Választási Iroda vezetője

 

TÁJÉKOZTATÁS - 2010. július 14. - Települési Egyéni Választókerületek meghatározása

 

  - A települési egyéni választókerületek kialakításáról szóló határozat

  - Melléklet: A választókerületek szavazókörönkénti utcabontása

  - Szavazóköri térkép

  - Utcakereső: Melyik szavazókörben tudok szavazni?

(utcanév - közterület típus - házszám intervallum - páros/páratlan/teljes - szavazókör száma)

A -B          C - J          K          L - NY          P - SZ          T - Z


 

TÁJÉKOZTATÁS - 2010. július 20. - Települési szintű bejelentkezettek számára kijelölt szavazókör

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy azon választójoggal rendelkező személyek, akik lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza, az 1. sz. szavazókörben adhatják le szavazatukat.

Tisztelettel:

a Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY - A választás kitűzése

onkval2010_1.png

 

TÁJÉKOZTATÁS - 2010. augusztus 11. - Szavazatszámláló bizottságok tagjai
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2010. (VIII. 10.) számú határozatával megválasztotta a 2010. október 3-i választás szavazatszámláló bizottságait. A bizottságok tagjai:

1. sz. szk.: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Kossuth tér 15.):

Bessenyei László
Kiss Gáborné
Kerekes Erzsébet

Póttagok: Gulyáné Fehér Julianna, Kányási Nikolett, Kun Katalin

2. sz. szk.: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Kossuth tér 15.):

Nemesné Molnár Erzsébet
Bessenyei Jánosné
Kerekes Istvánné

Póttagok: Murák László

3. sz. szk.: Kossuth óvoda (Kossuth u. 19.):

Tóth István
Kerekes Péterné
Török László

Póttagok: Szilágyi Éva Zsuzsa, Lósné Hűse Erzsébet

4. sz. szk.: Kossuth óvoda (Kossuth u. 19.):

Vágner Balázs
Szabóné Holb Magdolna
Szeifert Imre

Póttagok: Prém Éva, Nagy Lászlóné

5. sz. szk.: Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Kossuth tér 14.):

Juhász Ernőné
Pál Józsefné
Csizmadia Anikó

Póttagok: Szabó Elekné

6. sz. szk.: Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Kossuth tér 14.):

Csizmadia Ferencné
Pál Magdolna
Barta Tamás

Póttagok: Kun József

7. sz. szk.: Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Dózsa Gy. u. 17-23.):

Fótos Imréné
Prémné Lajter Róza Éva
Nagy László

Póttagok: Kordásné Dobó Erzsébet Edit, Gémné Balla Mária

8. sz. szk.: Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Dózsa Gy. u. 17-23.):

Györfi Sándorné
Németi József
Erdei Imréné

Póttagok: Nagyné Posta Márta, Kovács Adrienn

9. sz. szk.: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Hortobágyi út 12.):

Rózsa Sándorné
Erdeiné Győri Csilla
Sebők Károlyné

Póttagok: Kulcsárné Béke Andrea

10. sz. szk.: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Hortobágyi út 12.):

Nádasdiné Tar Ilona
Tar Sándorné
Béresné Lőrincz Erzsébet

Póttagok: Szakács Lászlóné, Szilágyi Julianna Judit

11. sz. szk.: Bólyai úti óvoda (Bólyai u. 57.):

Árva Ferencné
Buglyó Jánosné
Pál Lajosné

Póttagok: Juhászné Zsupos Erika

12. sz. szk.: Bólyai úti óvoda (Bólyai u. 57.):

Haranginé Ludman Éva
Szatmári Judit
Kerekes Imréné

Póttagok: Pap Sándorné

13. sz. szk.: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Móricz Zs. u- 1-3.):

Tarné Csőke Éva
Zsupos Sándorné
Varga Lászlóné

Póttagok: Szilágyiné Tóth Katalin

14. sz. szk.: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Móricz Zs. u- 1-3.):

Szabó Jánosné
Szabóné Árva Márta
Bana László

Póttagok: Pálné Bajkor Beáta, Némethné Juhász Lenke

15. sz. szk.: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Vörösmarty u. 36.):

Molnárné Nemes Margit
Nagy Imre
Veresné Németi Judit

Póttagok: Király Eszter, Bokorné Leiter Judit

16. sz. szk.: Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola (Vörösmarty u. 36.):

Sutyák Józsefné
Tóthné Kordás Julianna
Rohács Irén

Póttagok: Burainé Erdei Ibolya, Molnár Istvánné

17. sz. szk.: Nagyhát Szociális Otthon

Kovács Árpádné
Nagy Judit
Kovács Árpád

Póttagok: Nevelősné Murányi Annamária Kinga, Prém Angéla

Kisebbségi SZSZB: Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kossuth tér 18.):

Hegedűs Ildikó
Kun Józsefné
Nemesné Tar Ibolya
Kállai Gáborné
Béres Tímea

Póttag: Harangi Tamás

Balmazújváros, 2010. augusztus 11.

Dr. Veres Margit
HVI vezető

Tájékoztatás - 2010. augusztus 16. - Jelöltajánlás, ajánlószelvények
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. § (1) bekezdés a.) pontja alapján Balmazújváros területén a jelöltajánláshoz (egyéni választókerületi képviselőjelölt, polgármesterjelölt) szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint teszem közzé:

Egyéni választókerületben képviselőjelölt jelöléséhez szükséges érvényes ajánlószelvények száma választókerületenként (a 2010. augusztus 18-i, KEKKH által megállapított adatok szerint):

választókerület sorszáma a jelöléshez szükséges számú ajánlószelvény
1 18
2 18
3 16
4 19
5 19
6 19
7 19
8 18
A polgármester jelöltséghez szükséges érvényes ajánlószelvények száma: 300 db.

Balmazújváros, 2010. augusztus 16.

Dr. Veres Margit
HVI vezető

Utolsó módosítás: 2010. augusztus 24.

Tájékoztatás - 2010. augusztus 17. - Választási Bizottság tagjai
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-tesülete 1/2010. (VII. 30.) sz. és 2/2010. (VII. 30.) sz. határozatával a jelen lévő Helyi Választási Bizottság tagjai közül megválasztotta annak elnökét és elnökhelyettesét. Eszerint a HVB összetétele az alábbi:

Elnök: Szabó Sándor László

Elnökhelyettes: Radóczné Bálint Ildikó Mária

Tag: Dr. Kertész Mariann

Balmazújváros, 2010. augusztus 17.

Dr. Veres Margit
HVI vezető

Tájékoztatás - 2010. augusztus 18. - Névjegyzék, ügyelet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a névjegyzékből való kihagyás, illetve törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Tájéoztatjuk továbbá Önöket, hogy 2010. augusztus 20-22. között a HVI ügyeletet tart.
Telefon: 70/930-8371

Dr. Veres Margit
HVI vezető

Tájékoztatás - 2010. augusztus 25. - szavazáshoz szükséges okmányok

Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A választó jogosult állampolgárok már megkapták az értesítést a választás napjáról és a szavazás helyéről, és ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a választójog gyakorlásához kérjük, vigye magával érvényes okmányait:

A lakcím igazolására is alkalmas, „régi típusú” személyazonosító igazolvány,

vagy

A lakcímigazolvány és

személyazonosító igazolvány vagy
útlevél vagy
2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.Tájékoztatom Önöket, hogy a Helyi Választási Iroda címe:

Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. (Polgármesteri Hivatal)

A Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Veres Margit jegyző, elérhetősége: 580-100; 580-101

A helyi Választási Iroda tagjai:

Dr. Bencsik Judit, elérhetősége: 580-102
Dr. Kerekes Ferenc, elérhetősége: 580-102
Csigéné Lőrincz Julianna, elérhetősége: 580-102
Zsupos Attila, elérhetősége: 580-102

Amennyiben a választással kapcsolatban kérdésük, problémájuk merül fel, úgy kérem, keressék a fenti elérhetőségek valamelyikén a Választási Iroda tagjait.

Tisztelettel:

Dr. Veres Margit
Helyi Választási Iroda vezetője

Tájékoztatás - 2010. augusztus 31. - Passzív választójog megváltozott feltételei

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-i választásán jelöltként bejelentett személyeknek figyelemmel kell lenniük az Alkotmány 40/B. §-a (4) bekezdésének módosulására, melynek következtében a passzív választójog feltételei megváltoztak.

Tisztelettel:

Dr. Veres Margit
Helyi Választási Iroda vezetője

Tájékoztatás - 2010. szeptember 6. - Aktuális helyzetkép: balmazújvárosi jelöltajánlás
Tisztelt Választópolgárok!

A Balmazújvároson lezajlott lejöltajánlási időszak aktuális eredményei naprakészen megtekinthetők a valasztas.hu portálon:

- Összesítés
- Polgármester jelöltek
- Képviselő jelöltek (választókerületenként)
- Kompenzációs listák
- Megyei közgyűlés

- Kisebbségi jelöltek

Helyi Választási Iroda

 

 

Tájékoztatás - 2010. október 5. - A választás eredménye
A Helyi Választási Bizottság határozatai:
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Részletes eredmények (települési adatok):


RÉSZVÉTELI ARÁNY: 31,76 % (4 543 fő)

A települési önkormányzat tagjainak száma : 11 fő, ebből egyéni választókerületben megválasztható : 8 fő, kompenzációs listáról mandátumhoz jutó : 3 fő

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS

Kis Csaba Jobbik 818
Dr. Tiba István Fidesz 3548

2010_pm.jpg

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS

1. TEVK    
BÓDIS BÉLÁNÉ Független 72
CSONKA-KIS PÁL Fidesz 370
KIS CSABA Jobbik 161
     
2. TEVK    
DOBI SÁNDOR Jobbik 88
NÁDASDI LÁSZLÓ Független 172
SZARVAS ENDRE Fidesz 424
     
3. TEVK    
KÁDÁR IMRE Jobbik 111
KOROKNAI IMRE Fidesz 440
     
4. TEVK    
DEMETER PÁL Jobbik 175
POSTÁNÉ KECSKÉS ILONA Fidesz 479
     
5. TEVK    
SZABÓNÉ SÁNDOR JUDIT Jobbik 109
VARGA JÁNOSNÉ Fidesz 286
     
6. TEVK    
ISZÁK LÁSZLÓ Fidesz 312
NÁDASDI IMRE Független 17
TÓTH JULIANNA MSZP 31
VARGA CSABA Jobbik 67
     
7. TEVK    
NYIRI LAJOS Jobbik 113
SZILÁGYI JÓZSEF MSZP 71
VARGA LÁSZLÓ Fidesz 329
     
8. TEVK    
BLASKÓ SÁNDOR Fidesz 310
BODÓ LÁSZLÓ MSZP 63
KISS ATTILA Független 95
MOLNÁR GÁBOR Jobbik 90

KOMPENZÁCIÓS LISTA

Jobbik 914
1. DEMETER PÁL
2. KIS CSABA
3. KÁDÁR IMRE

TOVÁBBI BALMAZÚJVÁROSI RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON IDE! (VALASZTAS.HU)

Utolsó módosítás dátuma: 2010.10.05.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-05 van. PointLink.