ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

Nyomtatás
Készült: 2023. január 19. csütörtök

sztp

 

 

 

 

 

 

ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata
Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Balmazújvároson
Projekt azonosítószáma:
RRF-1.1.2-21-2022-00018
Támogatás összege: 350 000 000 Ft
Támogatás mértéke:
100%
Tervezett befejezési dátum:
2024.12.31.

Az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Balmazújvároson” című projekt keretében Balmazújváros Város Önkormányzat fenntartásban lévő Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény fejlesztése történik meg, amely által az intézmény egy bölcsődei feladat-ellátási hellyel bővül a Balmazújváros, Vörösmarty utca 1./a alatti ingatlanon. A fejlesztés eredményeképp 28 új bölcsődei férőhely jön létre.         

A projekt illeszkedik és hozzájárul Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez, a demográfia és köznevelés komponensében szereplő bölcsődei nevelés fejlesztésének beruházási célkitűzéseihez, mely szerint Magyarország társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának kulcsterülete a népességszám csökkenésének születések támogatásával való megállítása.

A projekt illeszkedik egy új átfogó reform elindításához, amely biztosítja a családok számára a megerősített intézményi és szociális hálót, az egyéni élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét, továbbá megteremti a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét. Emellett továbbra is magasak a nemek közötti foglalkoztatási különbségek, melyek hátterében elsősorban a gyermekvállalás és az azzal összefüggő kihívások állnak. Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája 15,5 százalékponttal elmarad a férfiakétól, így ennek javítása érdekében a munka és a családi élet összeegyeztetését ösztönző intézkedések bevezetése szükséges. A 3 évesnél fiatalabb, gyermekgondozási ellátásban részesülő gyermekek száma Balmazújvároson is, akárcsak országosan, növekszik, de továbbra is elmarad az uniós átlagtól és a barcelonai célkitűzéstől, így tovább kell folytatni a bölcsődei ellátás fejlesztését.

A bölcsődei ellátás jelenléte segíti a kisgyermekes családokat abban, hogy a szülők, alapvetően a nők, a család- és a munka közötti egyensúlyt megtalálhassák, továbbá biztonságban és az életkor elvárásainak megfelelő magas szintű ellátásban, jó körülmények között tudhassák gyermekeiket. A gyermeknevelési szolgáltatások színvonalasabb jelenléte, így a bölcsődei ellátás is kedvezően hat a családtervezésre, a gyermekvállalásra, ami Magyarország demográfiai helyzetére nézve is kiemelkedően fontos.

A tervezett fejlesztés rövid bemutatása:           
A projekt keretében fejlesztendő épület a 70-es években 3 csoportos óvodának épült, amelyet már évek óta nem használ az Önkormányzat az eredeti funkciója szerint. Az épület a megépítése óta jelentős felújításon nem esett át, így az épület szerkezetei még az eredeti állapotokat mutatják.       A Balmazújváros, Vörösmarty utca 1./a alatti ingatlanon, az ingatlan átalakítása, felújítása, fejlesztése eredményeképp 28 új bölcsődei férőhely jön létre.

 

A projekt által elért várható eredmények:

A bölcsődei ellátás fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy az országban lévő területi egyenlőtlenségek csökkenjenek és egységes magas színvonalon biztosított bölcsődei nevelés, gondozás valósuljon meg, továbbá a bölcsődei ellátást igénylő családok számára a szolgáltatás helyben, vagy legalább a lakóhelyükhöz közeli településen elérhetővé váljon. A gyermeknevelési szolgáltatások színvonalasabb jelenléte, így a bölcsődei ellátás is kedvezően hat a családtervezésre, a gyermekvállalásra, ami Magyarország demográfiai helyzetére nézve is kiemelkedően fontos.

A projekt eredményeképpen a jelenlegi 76 bölcsődei férőhely további 28 férőhellyel bővül, amely segíti a balmazújvárosi kisgyermekes családokat abban, hogy a szülők, alapvetően a nők, a család- és a munka közötti egyensúlyt megtalálhassák, továbbá biztonságban és az életkor elvárásainak megfelelő magas szintű ellátásban, jó körülmények között tudhassák gyermekeiket.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-10-03 van. PointLink.