A változás menetrendje: Felismerés - Elismerés - Megismerés - Elfogadás – Változás

A változás menetrendje: Felismerés - Elismerés - Megismerés - Elfogadás – Változás

Ezért nagy hangsúlyt fektet Stoll Gábor a tudatos megértésre. A személyiségfejlesztő szakember hisz abban, hogy a XXI. században is lehet növelni a lelki és szellemi tudatosságot.

„Felhasználva az emberi agy fiziológiai működését, a gondolatokat és az érzelmeket uralva kevesebb külső és belső (!) konfliktusban lesz részünk, azaz boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet élhetünk” - hangzott el az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program nyertes pályázóinak tartott érzelmi intelligencia képzésen.

Miért stresszesek az emberek? Talán még jobb kérdés lenne, hogy mitől NEM olyan stresszesek bizonyos emberek? Hiszen a stressz a mindennapjaink része, a külvilág hatásai minden élőlényben stresszt okoznak, bennünk emberekben pozitív (vizsga, új állás, gyermek születése vagy autóvásárlás) vagy negatív, ún. distressz (pénzügyi, egészségügyi vagy érzelmi szituációkban) formában. Van, aki jobban kezeli, van, aki kevésbé. Azonban minél stresszesebbek vagyunk, annál inkább az érzelmek vezérelnek mindenkit, a helyzeteket veszélyesebbnek látjuk a valóságosnál, emiatt pedig több stresszhormon termelődik.

A stresszhormonok tartósan magas szintje felborítja a szervezet egységes működését, egyes szerveknél túl-, más szerveknél pedig alulműködést eredményeznek.

Ennek a kezelése óriási tudatosságot igényel a szakember szerint, hiszen míg a tudatalattink 11 millió bit/s sebességgel dolgozzák fel az információt, addig a tudatos rész 5-20 bit/s (!) sebességgel, emiatt sokaknak hamarabb jár el a szája/keze, minthogy átgondolnák. Visszafogni az önkéntelen, tudatalatti reakcióinkat és megvárni, amíg a tudatos "utoléri", na ehhez rengeteg gyakorlás szükséges, de ez a valódi stresszkezelés titka.

A konfliktuskezelésről tanult a legtöbbet Kovács Máté, a csoport egyik tagja. Szerinte egy-egy nézeteltérést úgy kell megoldani, hogy a megoldás mindkét fél számára elfogadható legyen.

De a "pörgős élet" is nagy hatással van a mindennapokra, hiszen egyre kevesebb idő alatt kell elvégezni bizonyos tevékenységeket, ilyen például az evés is. Sokszor szénhidrátban gazdag ételeket esznek az emberek, és mivel a szénhidrát a leggyorsabban feldolgozható energiaforrás a szervezet számára, gyakran "túlpörgetik, túltankolják" magukat. Tudatos döntések kellenek ahhoz, hogy néha lelassítson vagy megálljon az ember, vagyis kihúzza a csónakot a partra".


Ugyanez igaz a kommunikációra is

„Ugye milyen érdekes, hogy minden mindennel összefügg?” – kérdezte mosolyogva Stoll Gábor az interjú közben saját magától. A személyiségfejlesztő tréner szerint nincs idő csevegni, pedig kellene, hogy legyen. Azt mondják, egy ember egész életében meghatározza az édesanyjához való viszonyát, hogy születésekor rögtön elvették-e tőle, vagy hagyták, hogy közösen pihenjék ki a megpróbáltatást. Az emberi érintést és a közelséget semmi sem pótolja. Chat-en, telefonon, E-mailen keresztül rengeteg olyan metakommunikációs és non-verbális elem vész el, ami butítja az információ minőségét és ezáltal megnehezíti a döntési képességeket. Hogy ez jó irány-e, avagy sem, azt nehéz megmondani.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program nyertes pályázóinak tartott Mindennapi kommunikáció II. című képzésre
Koroknai János úgy indult el, hogy egy izgalmas, érdekes napot tölt el a Veres Péter Kulturális Központban. Élvezte, hogy egy olyan játékos és vicces feladat közben ismerte meg a képzésen részvevőket, ahol a legfőbb pozitív tulajdonságokkal együtt kellett bemutatkozni. Hozzátette, hogy életszerű példákon keresztül beszéltek a kommunikáció fontosságáról.

Például amikor egy gyerek hazajön az iskolából és a szülő megkérdezi, hogy: "Mi volt az iskolában?", akkor az az információ kinek érdekes? Általában a gyereknek kevésbé, mint a szülőnek. A szülőknek azonban "nincs idejük", hogy a gyereket érdeklő témákat vagy tevékenységeket keressen, magyarán, amit együtt tudnak átbeszélni vagy végezni. Megint csak óriási tudatosság és kitartás szükséges ahhoz, hogy a szülő átlássa a helyzetet, „belásson a kulisszák mögé” és értékelje a döntésének következményét. A személyiségfejlesztő tréner szerint ez nem egy tudományos tevékenység, hanem pusztán a józan ész.

Fontos a másikra figyelni

Ezt már egy érzelmi intelligencia témakörben jártas tréner mondta. Ez az alapja annak, hogy elkerüljük a kellemetlen pillanatokat, hiszen nincs attól rosszabb, mint amikor két ember nem figyel egymásra. Elsősorban a „nemtörődömségből” vannak a konfliktusok. Révész Árpád ezért az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási program nyertes pályázóinak tartott stressz- és konfliktuskezelési képzést a bemutatkozással és egy kötetlen beszélgetéssel kezdte. Az érzelmi intelligencia azt a képességet jelöli, hogy egy ember mennyire tudja megérteni és kezelni a saját érzelmeit, no és persze adott helyzetben a másikét. Először képessé válunk önmagunk megismerésére. Felismerjük a jót és ami szerintünk nem annyira jó bennünk. Utána megértjük, hogy az emberi tulajdonságok minősítése azért nehéz, mert gyakran ugyanazt nézzük más szemszögből. Például, ha valaki a mi kedvünkért újra és újra megcsinál valamit, akkor az kitartó, de ha éppen olyan dolgot csinál, amit nem szeretnénk, akkor csökönyös. Ráadásul azonnal az adott személyt véljük ilyennek, vagy olyannak. Miközben megismerjük önmagunkat, rájövünk, hogy ezek a tulajdonságok az adott cselekedetre jellemzőek. Elkezdjük felismerni a másikban azt, hogy hasonlóan működik, mint mi magunk. Ezáltal eljutunk oda, hogy tudatosan felismerjük a másikban a hozzánk hasonló emberi lényt. Így eljuthatunk arra a pontra, ahol feltételezzük, hogy egy konfliktus-helyzetben a másik ember nem ellenünk lép fel, hanem önmaga érdekeit akarja megvédeni. A képzések célja, hogy ezen a fejlődési folyamaton eljussunk odáig, hogy a másik ember önérvényesítési szándékát megfelelően kezeljük. Érezzük meg, hogy mit szeretne a másik, és legyünk képesek a saját érzéseinket kifejezésre juttatni, ugyanakkor a történteket tényszerűen meg tudjuk fogalmazni. A pszichológia már évtizedekkel korábban is rendelkezésünkre bocsátott megoldásokat: Gordon-féle tudatos kommunikáció, amiből egyenesen levezethető a ma olyan divatos asszertivitás, vagy a Marshall nevével fémjelzett EMK (Erőszakmentes Kommunikáció); de ide sorolható a TA (Tranakcióanalízis), mely talán ismert Eric Berne Emberi játszmák című könyvéből. A képzésen az adott csoport tagjaihoz igazítva ismerkedünk meg a lehetőségekkel, beszélgetve, kölcsönösen kiegészítve a másikat, vagy a többiek gondolatait, a résztvevők fogalmazzák meg, hogy hogyan válhatunk egy jobb világ részévé. Egyszerre cél és eszköz, hogy mi magunk fejlődjünk, mert ezzel a világunkat tesszük jobbá. Egy jobb világban pedig mindenki boldogabb, ezzel automatikusan csökkentve az ember-ember közti konfliktusok súlyosságát. Talán ezzel be is érhetnénk, hiszen oly unalmas lenne az élet, ha minden konfliktus megszűnne… Komolyra fordítva: az nem lehet cél, hogy ne legyen konfliktus, hisz olyan világ nem létezhet, ahol mindig mindenki pontosan ugyanazt szeretné. Meg kell tanulnunk elfogadni, hogy a másik embernek is vannak önálló szándékai. Meg kell tanulnunk, hogy megértük a másikat és megértessük vele önmagunkat. Ha egy mód van rá, nem szabad megelégednünk azzal, hogy passzív elviselői leszünk egy másik agresszív fellépésének, de még a kompromisszum sem tökéletes megoldás. Törekednünk kell az olyan win-win helyzetekre, ahol teljes konszenzust, vagyis nem a lemondáson, hanem a terveink megvalósulásán alapul az egyetértés. Ennek elérése egy hosszú tanulási folyamat eredménye, amelyet a tréningen résztvevők megkezdtek, és megismerték a továbblépési lehetőségeket.

ESÉLY OTTHON - ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

 

Bővebben...Bővebben...

 

Bővebben...

 

ESÉLY OTTHON - ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA BALMAZÚJVÁROSON

 

Kedvezményezett neve: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson

Projekt azonosítószám: EFOP-1.2.11-16-2017- 00043

Vissza nem térítendő támogatás összege: 198.786.676.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.05.01.

 

A projekt bemutatása:

 

A Szerződés tárgya az Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson című és EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ESZA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

 

A pályázati kiírás célja Magyarország Kormányának felhívása helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Alapvető cél:

A kevésbé fejlett régiókban élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó 3.000 és 20.000 lakosságszám közötti településeken élő fiatalok képessé tétele arra, hogy a fenti településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani.

 

Részcélok:

- Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei a kevésbé fejlett régiókban, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.

- A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg.

- Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a vidéki fiatalok.

 

A Célcsoport bemutatása

 

Az EFOP-1.2.11-16, Esély Otthon c. felhíváshoz kapcsolódva Balmazújváros Város Önkormányzata egy előzetes igényfelmérő kérdőívet fogalmazott meg annak érdekében, hogy pontosabb ismereteket szerezhessen a fiatal lakosság lakhatási és szociális körülményeiről, képzési és támogatási igényeiről, illetve az állami szolgáltatásokhoz fűződő attitűdjéről, melyek jelentősen befolyásolhatják a fiatalok perspektíváit a helyben maradás, illetve a vidékre költözés tekintetében.

Arra a kérdésre, hogy milyen támogatást vennének igénybe, ha visszaköltöznének szülőfalujukba/szülővárosukba, a megkérdezettek 35%-a a képzési támogatást jelölte meg, 30%-uk a lakhatási támogatást, és 25%-uk az ösztönző bértámogatás igénybevételét.

 

Megállapítható, hogy a Balmazújvárosban élő fiatal felnőtt generáció a legnehezebben mozgósítható. Oka lehet az elvándorlás, az iskola, oktatás, munkalehetőség a nagyobb városokban, esetleg külföldön. Ha elköltözik, ott szembesül a felkínált lehetőségekkel, a programkínálattal, munkavállalással, a magasabb bérekkel, stb. Ezért olyan sajátos, helyi, különleges, összetartó kisvárossá kellene fejlődni, amely vonzóvá és támogatóvá teszi a fiatalok és családok számára a helyben maradást és hazatérést.

Ezt a célt tűzte ki célul a pályázat a programkínálatával és az infrastrukturális beruházásokkal, melyben 13 db önkormányzati bérlakás kerül felújításra. 12 lakás a város központjában a lakótelepen helyezkedik el, valamint 1 családi ház, melyekbe a célcsoport tagjai költözhetnek.

 

A pályázati felújítási  programba bevont ingatlanok

 

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 1. ajtó

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7. 2. ajtó

Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. I/6. ajtó

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 II. lph. fsz. 4.

Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. fsz. 3.

Balmazújváros, Kossuth tér 6-7. III. lph. II/2.

Balmazújváros, Bocskai u. 3. I/5.

Balmazújváros, Bocskai u. 3. II/8.

Balmazújváros, Kossuth tér 8-9 III. lph. fsz. 1.

Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/6.

Balmazújváros, Debreceni u. 9. II. lph. III/7.

Balmazújváros, Hímes u. 1.

 

Képzések, programok, szolgáltatások

 

  • Munkaerő-piaci szolgáltatás egyéni kompetenciák felmérésére alkalmas diagnosztikai eszköz segítségével.
  • A szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, hátrányos helyzetűek munkaszocializáció megszerzését segítő képzési program.
  • Együttműködési képességünk fejlesztése - speciális ismeretek elsajátítására ad lehetőséget a program, mint kapcsolatépítés, motiváció fejlesztés, környezeti hatások kezelése, motiváció.
  • Az önismeret alapjai képzés fókuszában az önismeret és önbizalom áll, így segítve egymás elfogadását, társas kapcsolataink megértését.
  • Asszertivitás tréning: A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során.
  • Munkahelyi elhelyezkedést szolgáló, csoportos konzultáció.

 

A célcsoport bevonásával gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.

 

  • Állásbörze. People in work – szakmai nap. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a térség munkáltatói és potenciális munkavállalói számára a találkozásokra.
  • Pályázati tanácsadás
  • Pályázatírás, projektmenedzselési ismeretek tanfolyam elvégzése
  • "AKTÍVAN HELYBEN" - az ifjúság társadalmi részvételének növelése és helyben maradása érdekében szervezett tábor.

 

Az életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésben érintett fiatalok száma legalább 95 fő. A projekttel rendezvényen, támogatással, szolgáltatással elért fiatalok száma összesen 475 fő célcsoportba tartozó fiatal.

Lakhatási támogatásban részesülő fiatalok száma: 18 fő.

Ismeretátadásban, ösztönzőben részesülő fiatalok száma: 19 fő.

Célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program készül.

Hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba 38 fő fiatalt bevonunk.

 

Az önkormányzat intézményein és szervezetein keresztül szólítja meg a potenciális célcsoport tagjait.

 

A támogatást igénylő Balmazújváros Önkormányzata vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett funkciójában fenntartja a létrehozott fejlesztést.

A Önkormányzat vállalja, hogy a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközöket nem adja el és nem adja bérbe. A beszerzett eszközöket rendeltetésszerűen, az eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban tartja.

A projekt keretében felújított valamennyi ingatlan a célcsoportba tartozó fiatalok által legalább 60 hónapon keresztül lakott lesz. Erről az EFOP-1.2.11-16 Felhívás előírásai szerint évente adatszolgáltatással tartozik a támogatást nyújtó szervezetnek.

A lakhatás rezsi költségeit a célcsoport tagjai fizetik a fenntartási időszakban és a lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú munka lehetőségét az Önkormányzat biztosítja.

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-06-02 van. PointLink.