HIRDETM√ČNY (BAL/1256-5/2020)

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2020. janu√°r 15. szerda
 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900089620 
 Iratazonosító: IR-000568948/2020 
 Iktatószám: BAL/1256-5/2020 
 ÜgyintézŇĎ: Boruzs Andrea 
 ElérhetŇĎsége: +3652580102, Ez az e-mail c√≠m a spamrobotok elleni v√©delem alatt √°ll. Megtekint√©s√©hez enged√©lyeznie kell a JavaScript haszn√°lat√°t. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenŇĎrzésekrŇĎl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján értesítem a tisztelt ügyfeleket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat JegyzŇĎje, mint elsŇĎfokú építésügyi hatóság a Debrecen, Széchenyi u. 32. szám alatti, 9089/1 helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlanon megépített vegyes rendeletetésŇĪ épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében BAL/1256-4/2020 iktatószámon, IR-000568753/2020 iratazonosító számon függŇĎ hatályú döntést hozott. 
 
– Kifüggesztés napja: 2020. január 15. 
– Levétel, döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követŇĎ 15. nap (2020. január 30.) 
– Eljáró hatóság: Balmazújváros Város Önkormányzat JegyzŇĎje – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
– Az ügy tárgya: vegyes rendeltetésŇĪ épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
– Az ügy száma: BAL/1256/2020 
– KérelmezŇĎ neve: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
– Ügyfelek: a debreceni 9091, 9089/2 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/1 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevŇĎk 
 
A tisztelt ügyfelek (vagy maghatalmazottjuk) a döntést a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13-as szobájában megtekinthetik és átvehetik. 
 
Ügyfélfogadás: Kedd 7:30-18:00, Szerda 7:30-12:00, Péntek 7:30-11:30
 
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követŇĎ tizenötödik nap. Jelen hirdetmény hatóságom hirdetŇĎtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetŇĎtábla), valamint a https://balmazujvaros.hu/ oldalon kerül elhelyezésre. 
 
A döntés ellen 2020. február 11. követŇĎ naptól számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági FŇĎosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett 
fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbezŇĎ fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az elsŇĎ- és másodfokon eljáró 
hatóságnak a dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggŇĎ okból, illetve csak a döntésbŇĎl közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyrŇĎl az elsŇĎfokú eljárásban azügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül esŇĎ ok miatt nem hivatkozott. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
 
Balmazújváros, 2020. január 15. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyzŇĎ megbízásából: 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
 
 
Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-5_2020.pdf)BAL_1256-5_2020.pdf[ ]1040 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-17 van. PointLink.