Tájékoztató a „Gázmotor” projekt állásáról

Nyomtatás
Készült: 2021. február 17. szerda

A TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004 számú, "Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvárosban" (közismert nevén Gázmotor) projekttel kapcsolatban Balmazújváros Város Önkormányzata polgári pert indított a kivitelező Com-Ron Steel Zrt. ellen. Keresetében az Önkormányzat 55.227.061,- Ft vállalkozási díj előleg, valamint 36.618.041,- Ft meghiúsulási kötbér megfizetését követelte.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Debreceni Törvényszék a 9.G.40.203/2020/4. számú bírósági meghagyással kötelezte a kivitelezőt az összesen 92.045.102,- Ft megfizetésére. A bírósági meghagyás 2021. február 11-én jogerőre emelkedett.

Az Önkormányzat a Debreceni Törvényszék által megítélt összeg behajtása iránt a szükséges jogi lépéseket megteszi.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-12-08 van. PointLink.