P√ĀLY√ĀZATI FELH√ćV√ĀS EGYES√úLETEK R√ČSZ√ČRE

Nyomtat√°s
K√©sz√ľlt: 2013. febru√°r 11. h√©tfŇĎ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGYESÜLETEK RÉSZÉRE

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyŇĪ, vagy telephellyel rendelkezŇĎ egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintŇĎ programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

  • balmazújvárosi székhellyel és mŇĪködési területtel nyilvántartott szervezetek

  • akiknek nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat 2012. évi támogatásából eredŇĎ elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

  • kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

  • az adott szervezet mŇĪködését elŇĎsegítŇĎ eszközbeszerzésre, illetve a mŇĪködésbŇĎl adódó egyéb költségekre

 

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közmŇĪvelŇĎdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzŇĎdése nincs.

 

2.) Pályázati feltételek, határidŇĎk:

 

A pályázati ŇĪrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (3. 000 Ft/ pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. március 04. /hétfŇĎ/

Elbírálás: 2013. március 14. /csütörtök/

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzŇĎdés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2014. január 15-ig kötelezŇĎ.

 

A pályázat beadásához szükséges ŇĪrlap kérhetŇĎ a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthetŇĎ ide kattintva.

A pályázati díjat a hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésŇĎbb 2013. március 04 -ig.

A pályázat keretösszege: 2. 300. 000 Ft

 

3.) Pályázatok elbírálása:

A képviselŇĎ-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével.

 

4.) SzerzŇĎdéskötés:

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselŇĎ-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülŇĎ szervezetekkel a szerzŇĎdést kösse meg.

HatáridŇĎ: 2013. március 20.

 

5.) A finanszírozás rendje:

- 100e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2013. március 30.

- 100e Ft és 1. 000e Ft közötti támogatás esetén két egyenlŇĎ részletben

 

6.)Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerzŇĎdésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia:

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyezŇĎ szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

- nyertes pályázó vállalja, hogy az eredeti számlák bármikor ellenŇĎrizhetŇĎek.

 

 

HatáridŇĎk:

2013. február 11. - a pályázati kiírás közzététele

2013. március 04. - a pályázatok benyújtásának határideje

2013. március 14. - az ISZK Bizottság határozatának meghozatala

2013. március 20. - szerzŇĎdéskötés

2013. március 30. - az ISZKB döntésének értelmében a támogatásban részesülŇĎ egyesületek részére az 5. pont alapján a pályázati összegek átutalása.
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-17 van. PointLink.