PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYESÜLETEK RÉSZÉRE

Nyomtatás
Készült: 2013. február 11. hétfő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGYESÜLETEK RÉSZÉRE

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

  • balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

  • akiknek nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat 2012. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

  • kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

  • az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

2.) Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (3. 000 Ft/ pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. március 04. /hétfő/

Elbírálás: 2013. március 14. /csütörtök/

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2014. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthető ide kattintva.

A pályázati díjat a hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2013. március 04 -ig.

A pályázat keretösszege: 2. 300. 000 Ft

 

3.) Pályázatok elbírálása:

A képviselő-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével.

 

4.) Szerződéskötés:

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a szerződést kösse meg.

Határidő: 2013. március 20.

 

5.) A finanszírozás rendje:

- 100e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2013. március 30.

- 100e Ft és 1. 000e Ft közötti támogatás esetén két egyenlő részletben

 

6.)Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia:

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

- nyertes pályázó vállalja, hogy az eredeti számlák bármikor ellenőrizhetőek.

 

 

Határidők:

2013. február 11. - a pályázati kiírás közzététele

2013. március 04. - a pályázatok benyújtásának határideje

2013. március 14. - az ISZK Bizottság határozatának meghozatala

2013. március 20. - szerződéskötés

2013. március 30. - az ISZKB döntésének értelmében a támogatásban részesülő egyesületek részére az 5. pont alapján a pályázati összegek átutalása.
 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.