TÁJÉKOZTATÁS (Kúria)

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Kúria
Önkormányzati Tanácsának Köm.5.023/2023/5 számú határozata az
önkormányzati képviselő- testület rendeletalkotási kötelezettségének
elmulasztása tárgyában és a Köm.5.020/2023./7 számú határozata a
zárszámadási rendelet megalkotása tárgyában. A rendeletek elfogadásának
határideje: 2023. október 20. A határozatok mellékelten megtekinthetőek.


Balmazújváros Város Önkormányzata

Bírósági döntés

 
Mellékletek:
Download this file (itelet.pdf)itelet.pdf[ ]1174 kB
Download this file (jogero.pdf)jogero.pdf[ ]132 kB

2023.09.13. 20.15 képviselő-testületi ülés meghívója

Meghívó
Mellékletek:
Download this file (SMinoltazsu23091318280.pdf)SMinoltazsu23091318280.pdf[ ]86 kB

Nem támogatta a Képviselő-testület a Közösségi ház és iroda megépítését az újtelepi Szegregátum területén, 2023.augusztus 31-i ülésén

Hegedüs Péter Polgármester kezdeményezte a Közösségi ház és iroda megépítéséről készített előterjesztés ismételt tárgyalását a 2023. szeptember 4-ére összehívott testületi ülésen, mert az építés elmaradása sérti az Önkormányzat érdekeit. A Közösségi házra szükség van, a pályázati alszámlán az építésre 69 millió Ft rendelkezésre áll. A várható önerő összege 30 millió Ft.

Ha a testület nem szavazza meg az építést, akkor vissza kell fizetni a pályázati pénzt (69 millió), az el nem számolt előleget (4 millió),a kamatokat (kb.20 millió), a járulékos költségek arányos visszafizetendő részét (kb.5 millió), összesen:98 millió Ft-ot és Közösségi ház sem lenne.

Mellékletek:
Download this file (Levél.pdf)Levél.pdf[ ]127 kB

Tájékoztatás a gyermekétkeztetés számláinak kifizetéséről, a gyermekétkeztetést szerződéssel végző Szakácstündér Kft. részére.

1. A Szakácstündér Kft. fizetési felszólítást küldött az önkormányzat részére 2023. augusztus 7. napján, hétfőn.
2. A város polgármestere és a Szakácstündér Kft. ügyvezetője egyeztetést tartott a késedelmes számlák kifizetésének ütemezéséről 2023. augusztus 10. napján, csütörtökön. Az egyeztetésen a felek megállapodtak abban, hogy az önkormányzat számára kiállított közétkeztetési négy számla teljesítését
az önkormányzat megkezdi.
3. A felek közötti egyeztetés alapján az első számla kifizetése másnap, 2023. augusztus 11. napján, pénteken megtörtént.
4. A második és a harmadik számla összegét 2023. augusztus 14. napján, hétfőn utalta át az önkormányzat a Kft. részére.
5. A Debreceni Törvényszék 2023. augusztus 15. napján, kedden végzést küldött a hivatal részére, az adósságrendezési eljárás megindításáról. A Szakácstündér Kft. által a Debreceni Törvényszékhez benyújtott kérelmében négy számla teljesítését kérte, amelyből az önkormányzat már három számlát kifizetett részükre a kérelmük benyújtása előtt. A Kft. kéri az ügyvédi díj és a késedelmi kamat megtérítését is az önkormányzattól.
6. Az önkormányzat a negyedik számlát a Kft. részére 2023. augusztus 16. napján, szerdán utalta át.

Mindannyiunk számára fontos, hogy az önkormányzat és intézményei dolgozói a fizetésüket megkapják, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést az önkormányzat biztosítani tudja a gyermekeink és a gondozottaink számára. Emiatt először a fizetésekre kellett koncentrálni és utána került sor a számlák kifizetésére. Folyamatosan azon dolgozik az Önkormányzat, hogy a Képviselő-testület mulasztásából, a zárszámadási rendelet el nem fogadásából keletkező károkat mérsékelni, illetve megszüntetni tudja.

Augusztus 20-án (vasárnap) is nyitva lesz a piac

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2023. augusztus 20-án (vasárnap) a balmazújvárosi piac NYITVA tart.

Ügyfélfogadás (főépítész)

Tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Zsemberi István főépítész úr augusztus

 hónapban az ügyfélfogadását 08. 03-án

csütörtökön 8:00-12:00 időpontban

tartja a

Polgármesteri Hivatal emelet 5. tárgyaló

termében.

Titkárság

2023.08.02. 19:20 Képviselő-testületi ülés meghívója

 

Mellékletek:
Download this file (20230802_1920_meghivo.pdf)20230802_1920_meghivo.pdf[ ]112 kB

A folyószámla-hitelkeret felhasználásáról nyilatkozat

A közelmúltban az Önkormányzat és a Hivatal tudomására jutott több képviselői, lakossági, munkavállalói észrevétel, jelzés a folyószámla hitel kifizetésrekre történő felhasználásával kapcsolatban. Ezen észrevételekre, jelzésekre az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 268/2022. (XI. 16.) számú határozata alapján a számlavezető pénzintézetnél hitelkeret szerződés megkötésére került sor.

A hitelkeret legfontosabb fedezete az önkormányzat számára megítélt, havonta érkező állami támogatás, a nettó finanszírozás.

A Magyar Államkincstár 2023. júniusától a havi nettó finanszírozást felfüggesztette, a 2022. évi zárszámadási rendelet és a 2022. évi költségvetési rendeletmódosítás el nem fogadása miatt.

A nettó finanszírozás felfüggesztése mindaddig folytatódik, ameddig a zárszámadási rendelet,

illetve a költségvetési rendelet módosítása elfogadásra nem kerül.

Álláspontunk szerint a folyószámla hitelkeretet a nettó finanszírozás felfüggesztésének ideje alatt pénzügyi teljesítésre nem lehet felhasználni, mivel az fedezet nélküli kötelezettségvállalás lenne. amely ilyen formában jogszabályokba ütközik.

Balmazújváros, 2023. augusztus 1.

Hegedüs Péter
polgármester

Dr. Korpos Szabolcs 
jegyző

Lenténé Péva Anna
pénzügyi osztályvezető

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-25 van. PointLink.