III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2022. július 20-án (szerda) 00:00 órától

2022. július 23-án (szombat) 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére.

Az elrendelt hőségriadóra tekintettel Balmazújváros Város Önkormányzata a korábbi évek gyakorlatához igazodóan a lakosság számára az alábbiak szerit biztosítja a légkondicionált helyiségek igénybevételének lehetőségét:

Liget Közösségi Ház
Balmazújváros, Debreceni u. 12.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig

Életház

Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig.

Balmazújváros, 2022. 07. 20.

 
   

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várják a helyi népszámlálási felelősök – a polgármesteri hivatalok jegyzői, illetve a közös önkormányzati hivatalok jegyzői – a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:

 • körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

Előreláthatólag 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
 • e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • legalább középfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:

 • a jelentkező kiválasztása,
 • az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza: https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási felelőst, aki vagy a polgármesteri hivatal, vagy a közös önkormányzati hivatal jegyzője. Amennyiben bizonytalan az illetékes népszámlálási felelős személyében, kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz további információért!

Vezeték közeli növényzet metszése, eltávolítása, gallyazás

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi tavaszi és nyári kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló NGM rendeletben foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani.

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

 • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
 • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
 • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.
Távolságok értelmezése

A minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Bővebben...

Ez az ábra szemléltető jellegű, kizárólag figyelem felhívási célt szolgál.

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél, állapotuknál (pl. korhadt, beteg fa) fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

Feszültségmentesítés

Az élet-és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültségmentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit térítésmentesen biztosítunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy írásban jelentsék be a munkavégzés tervezett dátumát legalább 35 naptári nappal hamarabb.

A gallyazás folyamatának részletei

Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem társaságunk kezdi meg a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakban meghatározott műszaki előírások alapján, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végezzük el, és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülnek.

Kérjük együttműködésüket abban, hogy a gallyazást végző munkatársaink részére lehetővé teszik az ingatlan területére való bejutást.
A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa nem mond le róla – rendezetten kell otthagynunk (a biztonsági övezet határán kívül). A hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, és nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani, és arra alkalmas helyen kell tárolni, erről az ingatlantulajdonost értesíteni kell.

A levágott növényi hulladékot – ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról – a tulajdonossal egyeztetett módon a helyszínről folyamatosan elszállítjuk:

 • belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni;
 • külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell és elteríteni.

Ezúton is kérjük a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok együttműködését azért, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

A gallyazás során számítunk segítségükre, köszönjük együttműködésüket!

Üzemszünet értesítő (E.ON)

Balmazújváros
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Németh László utca Páros házszám   2 8
2022-07-28 08:00 16:00  
R.Tóth Sára utca Páros házszám   2 10
2022-07-28 08:00 16:00  
Kuruc utca Páros házszám   2 14
2022-07-28 08:00 16:00  
Kuruc utca Páratlan házszám   1 17
2022-07-28 08:00 16:00  
R.Tóth Sára utca Páratlan házszám   1 7
2022-07-28 08:00 16:00  
Katona József utca Páros házszám   6 22
2022-07-28 08:00 16:00  
Vasvári Pál utca Páratlan házszám   1 43
2022-07-28 08:00 16:00  
Németh László utca Páratlan házszám   1 9
2022-07-28 08:00 16:00  
Tamási Áron utca Páratlan házszám   1 13
2022-07-28 08:00 16:00  
Mátyás király utca Páratlan házszám   1 51
2022-07-28 08:00 16:00  
Táncsics Mihály utca Páratlan házszám   1 19
2022-07-28 08:00 16:00  
Hunyadi János utca Páros házszám   2 24
2022-07-28 08:00 16:00  
Arany János utca Páros házszám   10 68
2022-07-28 08:00 16:00  
Szántó Kovács utca Páros házszám   2 46
2022-07-28 08:00 16:00  
Hunyadi János utca Páratlan házszám   1 17
2022-07-28 08:00 16:00  
Katona József utca Páratlan házszám   7 23
2022-07-28 08:00 16:00  
Vasvári Pál utca Páros házszám   2 44
2022-07-28 08:00 16:00  
Szántó Kovács utca Páratlan házszám   1 45
2022-07-28 08:00 16:00  
Arany János utca Páratlan házszám   3 67
2022-07-28 08:00 16:00 23: Lukács kft. is
Táncsics Mihály utca Páros házszám   2 30
2022-07-28 08:00 16:00  
Fejedelem utca Páratlan házszám   1 19
2022-07-28 08:00 16:00  
Fokos utca Páros házszám   2 16
2022-07-28 08:00 16:00  
Fejedelem utca Páros házszám   2 22
2022-07-28 08:00 16:00  
Munkácsy Mihály utca Páratlan házszám   1 65
2022-07-28 08:00 16:00  
Mátyás király utca Páros házszám   2 62
2022-07-28 08:00 16:00  
Munkácsy Mihály utca Páros házszám   2 42
2022-07-28 08:00 16:00  
Fokos utca Páratlan házszám   1 13
2022-07-28 08:00 16:00  

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdés a) - b) pontjainak 2022. június 1-jén hatályba lépett változásai alapján a 2020. november 4. napja és 2022. június 30. napja között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbodik.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 66/A. § (5) bekezdése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól állapítható meg.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fenti időszak alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet újbóli megállapítása iránti kérelem 2022. augusztus hónaptól folyamatosan benyújtható ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál a Fsz. 9-es,10-es irodákban, vagy elektronikusan a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." target="_top">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Azon kérelmezők esetében, akik jogosultsági ideje nem a fenti időszak közé esik, a jogosultság újbóli megállapítására szükséges kérelem benyújtására folyamatos lehetőség van ügyfélfogadási időben.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

III. fokú hőségriasztás meghoszabbítás

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2022. július 01-én (péntek) 00:00 órától

2022. július 04-én (hétfő) 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást meghosszabbította.

A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére.

Az elrendelt hőségriadóra tekintettel Balmazújváros Város Önkormányzata a korábbi évek gyakorlatához igazodóan a lakosság számára az alábbiak szerit biztosítja a légkondicionált helyiségek igénybevételének lehetőségét:

Liget Közösségi Ház
Balmazújváros, Debreceni u. 12.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig

Életház

Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig.

Balmazújváros, 2022. 06. 30.

 
   
Mellékletek:
Download this file (hosegriasztas_meghosszabbitas.pdf)hosegriasztas_meghosszabbitas.pdf[ ]211 kB

Lakossági tájékoztató - Főépítész fogadóóra

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zsemberi István Városi Főépítész Úr 2022. júliusi fogadóóráját 2022. július 4. napján 8.00 óra és 12.00 óra között tartja az Önkormányzati Hivatal épülete I. emelet 5. sz. tárgyalójában.

Debrecen, 2022. június 29.

 

Polgármesteri Hivatal

III. fokú hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2022. június 27-én (hétfő) 00:00 órától

2022. június 30-án (csütörtök) 24:00 óráig

III. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére.

Az elrendelt hőségriadóra tekintettel Balmazújváros Város Önkormányzata a korábbi évek gyakorlatához igazodóan a lakosság számára az alábbiak szerit biztosítja a légkondicionált helyiségek igénybevételének lehetőségét:

Liget Közösségi Ház
Balmazújváros, Debreceni u. 12.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig

Életház

Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.
reggel 07:00 órától 19:00 óráig.

Balmazújváros, 2022. 06. 28.

 
 
Mellékletek:
Download this file (hosegriado.pdf)hosegriado.pdf[ ]578 kB

Elhunyt Városunk Díszpolgára

2022. június 22-én helyezték végső nyugalomra Németh István, volt országgyűlési képviselő urat, városunk Díszpolgárát. Balmazújváros Város Önkormányzata őszinte részvéttel osztozva a család fájdalmában, rótta le kegyeletét a Debreceni Köztemetőben.

Németh István 1924. december 9-én született Balmazújvárosban. Közel 50 évet élt városunkban, melyből 20 évet fizikai, 30 évet pedig szellemi dolgozóként a Termelőszövetkezet elnökeként töltött. 1971-től megválasztották országgyűlési képviselőnek, mely tisztséget egészen 1990. júniusáig ellátta. Munkássága alatt mindvégig a település támogatását tartotta fő célnak, szívügye volt az útépítések megvalósítása. Munkássága alatt 1989. március 15-én Balmazújvárost városi rangra emelték.

Tisztelettel és köszönettel adózunk munkásságáért. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bővebben...Bővebben...

„Nyári diákmunka 2022.”

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2022” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2022” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni szükséges!

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

- Foglalkoztatás időtartama: napi 4 órás/ 1 hónap időtartam

- Várható ütemezés: 2022. július 11.-2022. augusztus 10.

- Bér: minimálbér időarányos hányada bruttó 100.000.- Ft (1 hónap/4 óra)

Jelentkezések elbírálása az engedélyezett létszám függvényében a jelentkezések sorrendjében történik!

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                 

           

Hegedüs Péter

                                                                                                            polgármester

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-02-05 van. PointLink.