KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1992-12/2020)

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1992-12/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1992-12_2020.pdf)BAL_1992-12_2020.pdf[ ]1379 kB

HIRDETMÉNY (BAL/1992-11/2020)

HIRDETMÉNY (BAL/1992-11/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1992-11_2020.pdf)BAL_1992-11_2020.pdf[ ]1039 kB

Forgalmi rend változás

Tisztelt Balmazújvárosi Lakosok! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Kormányhivatal közös hátsó udvarán forgalmi rend változás történt! 
 
Eddig a Dózsa György utca irányából teljesen végig meg lehetett közelíteni a fent említett 
területet és az ott lévő parkolókat. 
 
A változás a következő lett: 
 
Dózsa György utca irányából (mentöállomás irányából) már csak a kijelölt parkolóig tudnak közlekedni, utána kihelyezésre került egy behajtani tilos jelzótáblal 
 
A Nádudvari utca irányából (Polgármesteri Hivatal és Kormány Hivatal között lévő nagy kapu) kihelyezésre került egy kötelező haladási irányt jelző közlekedési tábla. 
 
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki az érintett útszakaszt igénybe veszi fokozottan figyeljen a megváltozott forgalmi rendre. 
 
A változás miatt két hét türelmi időt állapít meg a közterület - felügyelet, azaz 2020. február 10.-től, 2020. február 29.-ig. 
A türelmi időszak végét követően szabálysértés elkövetés után bírság kiszabás lehetséges az említett útszakaszonll 
 
Balmazújváros, 2020. február 04. 
 
Csonka - Kis Pál
főelőadó
közterület - felügyelet

Valamennyi nyertes pályázó megkapta lakásának kulcsát

A Képviselő-Testület a 2019. júniusi munkaterv szerinti zárt ülésén határozott az EFOP 1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kacsolódó ösztöndíj- és lakhatási program pályázóiról.

A nyertes ösztöndíjasok folyószámlájára már érkeznek a tanulói és dolgozói ösztöndíjak.
A lakhatási program 13 felújított önkormányzati lakásban összesen 24 nyertes pályázónak biztosít első körben térítésmentesen lakhatást. 2020. január 20-án a Polgármesteri Hivatal Dísztermében valamennyi nyertes pályázó Hegedüs Péter polgármestertől átvette a lakásának kulcsát. A lakhatási támogatásban részesülők az eszközleltár, valamint a víz-, gáz- és villanyóra állás jegyzőkönyvbe vétele után vehették használatba a lakásokat. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével ezen dokumentumokat mindenki aláírta, így nincs akadálya annak, hogy használatba vegyék a lakásokat a balmazújvárosi fiatalok.
A közjegyzői okirat tartalma szerint 2020. január 20. és 2021. szeptember 20. között használhatják a lakásokat. A szerződés szerint a támogatott nem köteles bérleti díj fizetésére, viszont a lakás fenntartásával kapcsolatban felmerült költségek megfizetése őt illeti.
A támogatott köteles 15 nap önkéntes munkát teljesíteni, valamint részt vesz a projekt keretében megvalósuló eseményeken.
Balmazújváros polgármestere minden lakónak a legjobbakat kívánta, továbbá bízik benne, hogy a 20 hónap után mindenki folytatni tudja azt az életutat, amelyhez a pályázat is hozzájárult és saját otthonukban élhetik mindennapjaikat.

 

 

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1992-7/2020)

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1992-7/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1992-7_2020.pdf)BAL_1992-7_2020.pdf[ ]1193 kB

HIRDETMÉNY (BAL/1992-6/2020)

HIRDETMÉNY (BAL/1992-6/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1992-6_2020.pdf)BAL_1992-6_2020.pdf[ ]1041 kB

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1256-9/2020)

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1256-9/2019)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-9_2020.pdf)BAL_1256-9_2020.pdf[ ]1146 kB

HIRDETMÉNY (BAL/1256-8/2020)

HIRDETMÉNY (BAL/1256-8/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-8_2020.pdf)BAL_1256-8_2020.pdf[ ]1039 kB

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1256-6/2020)

 

Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-6_2020.pdf)BAL_1256-6_2020.pdf[ ]1190 kB

Bővebben...

HIRDETMÉNY (BAL/1256-5/2020)

 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900089620 
 Iratazonosító: IR-000568948/2020 
 Iktatószám: BAL/1256-5/2020 
 Ügyintéző: Boruzs Andrea 
 Elérhetősége: +3652580102, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján értesítem a tisztelt ügyfeleket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság a Debrecen, Széchenyi u. 32. szám alatti, 9089/1 helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlanon megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében BAL/1256-4/2020 iktatószámon, IR-000568753/2020 iratazonosító számon függő hatályú döntést hozott. 
 
– Kifüggesztés napja: 2020. január 15. 
– Levétel, döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap (2020. január 30.) 
– Eljáró hatóság: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
– Az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
– Az ügy száma: BAL/1256/2020 
– Kérelmező neve: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
– Ügyfelek: a debreceni 9091, 9089/2 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/1 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők 
 
A tisztelt ügyfelek (vagy maghatalmazottjuk) a döntést a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13-as szobájában megtekinthetik és átvehetik. 
 
Ügyfélfogadás: Kedd 7:30-18:00, Szerda 7:30-12:00, Péntek 7:30-11:30
 
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. Jelen hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint a https://balmazujvaros.hu/ oldalon kerül elhelyezésre. 
 
A döntés ellen 2020. február 11. követő naptól számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett 
fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró 
hatóságnak a dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban azügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
 
Balmazújváros, 2020. január 15. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
 
 
Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-5_2020.pdf)BAL_1256-5_2020.pdf[ ]1040 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-22 van. PointLink.