Hőségriasztás

 

Tárgy: Hőségriadó elrendelése Melléklet: 2 db tájékoztató


 

 

hajdú-Bihar Megyei

KORMÁNYHIVATAL

Balmazújvárosi Járási Hivatala

Ügyiratszám: HB-01/NEO/02254-2/2016. Ügyintéző: Nagy Balázs Győzőné/Sné

Telefon: 06 52/550-700

Valamennyi Települési Önkormányzat Polgármestere Valamennyi Bentlakásos Szociális Intézmény Vezetője Valamennyi háziorvos és házi gyermekorvos Valamennyi Központi Háziorvosi ügyelet Vezetője Valamennyi gyógyszertárvezető Helyi Védelmi Bizottságok

részére

Székhelyén

Tisztelt Cím!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről tájékoztatom, hogy Dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan

2016. június 23-án 00.00 órától 2016. június 26-án 24.00 óráig 2. fokú hőségriasztást adott ki.

A hőség fokozottan megviseli szervezetünket. A különösen veszélyeztetettekre (csecsemőkre, kisgyermekekre, 65 évnél idősebbekre és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre) fokozott veszélyt jelent a kánikula, ugyanakkor a lakosság többi részének is jobban oda kell figyelnie a fokozott vízpótlásra, valamint testük hűtésére.

A 2. fokozat fennállása esetén a magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából - a mellékletben csatolt információkat a megfelelő helyeken ki kell helyezni - és felhívom a figyelmet az alábbiakra:

 1. A veszélyeztetett lakosságcsoportokat fokozott figyelemmel kell kísérni.

 2. A sürgősségi gyógyszerkészlet feltöltéséről gondoskodni kell.

 3. A gyógyszerek hűtőszekrényben való tárolását biztosítani kell.

 4. A gyógyszerek mellékhatásainak megelőzésére gondot kell fordítani.

 5. A háziorvosoknak és gyógyszerészeknek felelősségük van a lakosság tanácsokkal és információval való ellátásában.

Az Önkormányzat feladata továbbá:

 1. Szociális ellátó intézményekben és a házi gondozó szolgálatnál a felkészülés segítése.

 2. Ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken.

 3. Gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok).

 4. Igénybe vehető légkondicionált közintézmények listájának közzététele.

 5. Hosszantartó aszály esetén fellépő hőséghullám idején az ivóvízellátás célzott, illetve fokozott ellenőrzése a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása érdekében.

 6. Villamos áramszolgáltatás zavartalanságának biztosítása.

 7. Hajléktalanokkal való törődés, ivóvíz biztosítása.

 8. Bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok értesítése.

Kérem, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel, a mellékelt háttéranyag felhasználásával, a lakosság tájékoztatása mellett, a megfelelő intézkedések megtételével, szíveskedjenek mindent elkövetni a területükön tartózkodók hőség-védelme érdekében.

Debrecen, 2016. június 23.

Tóthné dr. Kertész Mariann mb. járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Bővebben...

Népegészségügyi Osztály

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: (36 52) 413-963 Fax: (36 52) 536-695 E-mail: titkársáEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

„Nyári diákmunka 2016.”

„Nyári diákmunka 2016.”

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok foglakoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.
A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.
 

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

 

 

Balmazújváros, 2016-06-10

 

                                                                                             Dr. Veres Margit

                                                                                                 polgármester

Nyári Napközi

Bővebben...

Mezőgazdasági összeírás Balmazújvároson

Bővebben...

Javaslattétel kitűntetésre

Tisztelt Honlaplátogató!

Balmazújváros Város Önkormányzata a 15/2016. (IV. 27.) sz. rendelete értelmében kitüntető díjak, címek adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni elismerését és nagyrabecsülését azoknak, akik a helyi közügyek valamely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a város fejlődésének elősegítésében huzamosabb időn át kiemelkedően munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájárultak Balmazújváros anyagi, szellemi értékeinek gyarapodásához.

Ezt a célt szolgálja a ,,Balmazújváros Kultúrájáért”, a ,,Balmazújváros Városért”, a ,,Balmazújváros Szolgálatáért”, a „Balmazújváros Sportjáért", a „Az év sportolója Balmazújváros 2016. év" , valamint a ,,Balmazújváros Díszpolgára”kitüntető címek, díjak odaítélése.

A rendelet 3. § bekezdése értelmében e szép elismerésekből évente egy-egy adományozható. A kitüntető címek, díjak átadására minden évben a ,,Város napja” alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

A kitüntetésben részesülő személyekre javaslatot tehet:
- a polgármester,
- az országgyűlési képviselő
- a települési képviselő
- gazdálkodó szervezet
- egyesület, társadalmi szervezet, alapítvány kuratóriuma
- helyi nemzetiségi önkormányzat
- az önkormányzati költségvetési szerv vezetője.

Arra kérem Önt, hogy a tudomására jutott információk, illetve a 2016. év eddigi sporteredményei alapján tegyen írásos felterjesztést a képviselő testületnek. Minél többen élnek javaslattevő jogukkal, annál inkább megalapozottá válik e szép elismerések "társadalmi rangja".

Együttműködését előre is köszönöm, válaszát, javaslatát várom 2016. május 31.-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Takács Erika

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4 -5.

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A 2016 júniusi testületi ülés döntésének eredményeként 2016. augusztus 13-án kerül sor a díjak, címek átadására.

Balmazújváros, 2016. május 17.

 

Üdvözlettel:

Takács Erika

 

 

Ui.: Az eddig kitüntetettek névsorát a Kitüntetettek link alatt olvashatják.

 

TÁJÉKOZTATÁS Szünidei gyermekétkeztetésről (nyári)

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben -

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon keresztül (2016. június 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig.) étel elvitelével vehető igénybe. Az étel felvételének helyszíne: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23. (Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely intézménye).

A jogosultak részére a nyári gyermekétkeztetéshez ebédjegy kerül kiosztásra minden hét első munkanapján (hétfő) 9-11 óra között a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a gyermek szülője/vagy törvényes képviselője részére. (Balmazújváros, Veres P. u. 8.) Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján  11 – 13 óráig kerül sor a fent megjelölt intézményben.

Az ingyenes nyári gyermekétkeztetésben kizárólag az vehet majd részt, aki az igényelt napokra vonatkozó ebédjegyeket átvette, és az ebéd átvételekor az adott napra szóló ebédjegyet leadja. Balmazújváros Város Önkormányzata a nyári ingyenes gyermekétkeztetést valamennyi arra jogosult kiskorú gyermek részére biztosítja (5 hónapos kortól 18. éves korig.)

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. május 31.


A formanyomtatvány beszerezhető:

 • Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9. illetve 10. számú irodájában (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
 • Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény valamennyi intézményegységében
 • Balmazújvárosi Általános Iskola valamennyi feladat ellátási helyén
 • Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mindkét intézményegységében
 • Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.)
 • A nyomtatvány letölthető Balmazújváros honlapjáról is: www.balmazujvaros.hu
 • A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Szociális Csoportján, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.) lehetséges.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (nyiltakozat_etkezes.doc)nyiltakozat_etkezes.doc[NYILATKOZAT a Gyvt. 21 IC. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (MS WORD)]24 kB
Download this file (nyiltakozat_etkezes.odt)nyiltakozat_etkezes.odt[NYILATKOZAT a Gyvt. 21 IC. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (LibreOFFICE)]18 kB
Download this file (nyiltakozat_etkezes.pdf)nyiltakozat_etkezes.pdf[NYILATKOZAT a Gyvt. 21 IC. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (PDF)]263 kB

Felhívás! (Könyvtár)

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

2016. május 30. – július 02. között

állományellenőrzés miatt a könyvtár zárva tart!

 

Július 5-től a szokásos nyitva tartással várjuk olvasóinkat!

 

 

 

Megértésüket köszönjük:

 

A könyvtár dolgozói

 

 

Nyitva tartás

Hétfő: Szünnap

Kedd: 08:00 - 18:00

Szerda: 08:00 - 18:00

Csütörtök: 08:00 - 16:00

Péntek: 08:00 - 16:00

Szombat: 08:00 – 12:00

 

4060 Balmazújváros

Dózsa György u. 1.

„Könyv@ok” olvasónapló pályázat eredményhírdetése

A  LENGYEL  MENYHÉRT  VÁROSI  KÖNYVTÁR

által  meghirdetett

Könyv@ok”  olvasónapló pályázat

eredményhirdetésének

 

 

ideje:   2016. május 19. (csütörtök) 1630

helye:  Felnőtt könyvtár olvasóterme

vendégeink: Tarkabarkák

        Urbánné Lantos Éva és Urbán István bábszínészek

 

 

Szeretettel várjuk a benevezett csapatok tagjait, a felkészítő tanárokat és minden kedves érdeklődőt.

 

 

                                                 A  KÖNYVTÁR  DOLGOZÓI      

 

    

 

                                                                        

Vállalkozások számára elérhető pályázati kiírások bemutatása

Vállalkozások számára elérhető pályázati
 

kiírások bemutatása

 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja

Önt

 

2016. április 29. (péntek) 11.00 órakor tartandó

vállalkozásfejlesztési fórumára.

 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal,

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4.-5.

Program:

10.30-11.00: Regisztráció

11.00-11.10: Köszöntő

                       Dr. Tiba István, országgyűlési képviselő

                       Dr. Veres Margit, Balmazújváros város polgármestere

 

11.10-11.25: A Széchenyi Programiroda feladatainak bemutatása

                       Előadó: Buzás László, Regionális Igazgató

 

11.25-11.40: Pályázási feltételrendszer a Széchenyi2020 programban

                       Előadó: Péter János, Fejlesztési tanácsadó

 

11.40-12.00: Aktuális vállalkozói pályázatok bemutatása

                       Előadó: Hajdu Csaba, Fejlesztési tanácsadó

 

12.00-12.30: Vidékfejlesztési Program aktualitásai

                       Előadó: Lukácsné Berke Zita

 

Részvételi szándékát kérjük 2016.04.27-én 17 óráig név/cégnév, telefonszám, e-mail cím megjelölésével jelezze a

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

Debrecen, 2016.04.20.

 

Buzás László

regionális igazgató, Észak-Alföldi régió

Tájékoztatásul valamennyi települési önkormányzatnak, önkormányzati tűzoltóságnak, lakásszövetkezeteknek, közös képviselőknek

 

 

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakást vagy üdülőt tartalmazó épületek esetében 2016. március 31-ig kellett írásba foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) az elérendő minimális biztonsági szintet határozza meg, a tűzvédelmi használati szabályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

E tűzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) előtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelező volt a tűzvédelmi szabályok írásba foglalása. Az OTSZ alapvetően műszaki tartalmú szabályozás, ezért került ki belőle az érintett előírás, így most egy másik BM rendelet alapján kellett a korábbi tűzvédelmi szabályokat újra elővenni. A még át nem adott, vagy csak a jövőben felépítendő lakóházak tekintetében pedig ki kell dolgozni a szabályokat. A tűzvédelmi szabályzat vonatkozásában a BM rendelet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

Az érintett épületek köre némileg leszűkült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél magasabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a „háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületekre, épületrészekre” vonatkozik.

A tűzvédelmi „házirend” tartalmazza az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat.

 

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-10-18 van. PointLink.