HŇĎs√©griaszt√°s (2018.08.21)

Az Emberi ErŇĎforrások Minisztériuma országos tisztifŇĎorvosi feladatok 
ellátására jogosult fŇĎosztályvezetŇĎje az Országos Meteorológiai 
Szolgálat elŇĎrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és 
Környezeti Egészséghatás ElemzŇĎ Osztály szakmai ajánlásait figyelembe 
véve az ország egész területére vonatkozóan 2018. augusztus 21-én (kedd) 
12.00 órától 2018. augusztus 23-án (csütörtök) 24.00 óráig II. fokú 
hŇĎségriasztást adott ki.

L√ĀT√ĀSS√ČR√úLTEK FIGYELM√ČBE AJ√ĀNLJUK!

1. Tanulmányi támogatás: 

Tanulmányi támogatást igényelhet minden olyan látássérült tagunk, aki felsŇĎoktatási intézményben (fŇĎiskola, egyetem) végzi tanulmányait. A pályázat feltétele érvényes tagsági igazolvány és iskolalátogatási igazolás.
Támogatás összege 10000 Ft.
Pályázni kizárólag írásban, az egyesület irodájában beszerezhetŇĎ, vagy honlapunkról a
letölthetŇĎ dokumentumok alól letöltött, kitöltött és aláírt adatlapon lehet.

A pályázat benyújtásának határidejérŇĎl a honlapon és a hírlevélben adunk tájékoztatást.

 

2. Fehérbot támogatás:
Az egyesület 24/2012.09.19. sz. határozata alapján támogatja a tagtársak fehérbot vásárlását.
A támogatás az alábbiak szerint vehetŇĎ igénybe:
A LÉARE elnöksége határozat visszavonásáig évente, egy alkalommal, egy fŇĎ részére az érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkezŇĎ egyesületi tagok fehérbot vásárlását támogatja. Az eljárás rendje:
- A fehérbotot vásárló egyesületi tag leadja a névre szóló, vételt tanúsító számlát. A kifizetésrŇĎl az elnök intézkedik.

- A támogatás mértéke, a megvásárolt bot árának fele, de maximum 5.000.- forint.

 

3. Segédeszköz vásárlás támogatása
Az egyesület az elnökség 2/2017.01.19. számú határozata alapján támogatja tagjai részére a segédeszköz vásárlását
Az Egyesület, a szociálisan rászorult, rendezett tagsági jogviszonnyal rendelkezŇĎ rendes egyesületi tagokat segédeszköz vásárlási támogatásban részesíti az alábbi feltételek mellett:
• A kérelem benyújtását megelŇĎzŇĎen, 1 éve érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
• A kérelmezŇĎ jövedelme egyedül álló esetén nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 5-szörösét (142.500 FT);
• együtt élŇĎk esetében a 4-szeresét (114.000 FT).
A jövedelem meghatározásakor figyelembe kell venni a kérelmezŇĎ részére folyósított fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, a magasabb összegŇĪ családi pótlék, és a munkabér összegét.
A támogatás iránti kérelmet a segédeszköz vásárlását tanúsító számla keltétŇĎl számított három hónapon belül lehet benyújtani az egyesület irodájába.
A kitöltött kérelem formanyomtatványához csatolni kell:
• a kérelmezŇĎ nevére kiállított eredeti számlát a vásárolt eszközrŇĎl,
• a segédeszköz használat céljának igazolását, ha a munkavégzést, vagy tanulást segíti,
• a kérelmezŇĎ és a vele közös háztartásban élŇĎk jövedelem igazolásait
A kérelmet postai úton, vagy személyesen az egyesület ügyfélszolgálati irodájában kell benyújtani. A kérelem beérkezését követŇĎen az ügyfélszolgálat munkatársai iktatják, az alaki és tartalmi követelmények meglétét ellenŇĎrzik. Ha a feldolgozás során hiányosságot találnak, akkor a kérelmezŇĎt 15 napos határidŇĎ kitŇĪzésével hiánypótlásra hívják fel.
A támogatás iránti kérelmet az egyesület elnöksége bírálja el a kérelem befogadását követŇĎ elnökségi ülésen. Hiánypótlás elhúzódása esetén az elbírálás az ezt követŇĎ ülésre tevŇĎdik át.
Az elnökség a vásárolt segédeszköz árának legfeljebb 50%-át támogatja, de a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.
A korábban támogatásban részesült kérelmezŇĎ esetében újabb támogatás megállapításakor, figyelemmel kel lenni arra, hogy az azt megállapító elnökségi határozat és a vásárlás tényét igazoló számla kelte között tizenkét hónapnak el kell telnie.
További információ a honlapon olvasható, illetve az ügyfélszolgálati munkatársaktól, és a csoportvezetŇĎknél kérhetŇĎ.

dr. Nagy Sándor
elnök

 


Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
4025 Debrecen, KülsŇĎvásártér 16.
Tel: 0652412773
Mobil: 06304995848
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

 

Balmaz√ļjv√°ros HVB 11/2018.(VIII.17) sz√°m√ļ hat√°rozata

a JOBBIK Magyarországért Mozgalom kompenzációs listáján megüresedett helyi önkormányzati képviselŇĎi mandátum betöltése tárgyában.

Mellékletek:
Download this file (11-2018. HVB hat√°rozat.pdf)11-2018. HVB hat√°rozat.pdf[ ]817 kB

T√°j√©koztat√≥ adatok a napk√∂zbeni r√©szv√©telrŇĎl (2018.08.12.)

Szavazókör Névjegyzék 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:30
# Címe Megj. % Megj. % Megj. % Megj. % Megj. % Megj. % Megj. %
1 Veres Péter Gimnázium
(Batthyány utca 7.)
1017 17 1,67% 87 8,55% 150 14,75% 194 19,08% 214 21,04% 278 27,34% 305 29,99%
2 750 15 2,00% 65 8,67% 125 16,67% 160 21,33% 202 26,93% 244 32,53% 264 35,20%
3 Óvoda
(Kossuth u. 19.)
890 9 1,01% 61 6,85% 117 13,15% 146 16,40% 203 22,81% 248 27,87% 279 31,35%
4 846 8 0,95% 47 5,56% 99 11,70% 120 14,18% 150 17,73% 196 23,17% 231 27,30%
5 Herbária Zrt. üzeme
(Nádudvari utca 56.)
757 16 2,11% 69 9,11% 120 15,85% 162 21,40% 179 23,65% 218 28,80% 237 31,31%
6 859 10 1,16% 37 4,31% 77 8,96% 92 10,71% 115 13,39% 159 18,51% 189 22,00%
7 Általános Iskola
(Dózsa Gy. u. 17-23)
804 5 0,62% 42 5,22% 115 14,30% 179 22,26% 215 26,74% 258 32,09% 292 36,32%
8 929 8 0,86% 56 6,03% 121 13,02% 149 16,04% 173 18,62% 223 24,00% 257 27,66%
9 Általános Iskola
(Hortobágyi út 12.)
1035 12 1,16% 55 5,31% 88 8,50% 123 11,88% 143 13,82% 179 17,29% 205 19,81%
10 788 7 0,89% 55 6,98% 101 12,82% 122 15,48% 146 18,53% 180 22,84% 208 26,40%
11 Óvoda
(Bólyai u. 57.)
1016 10 0,98% 45 4,43% 92 9,06% 109 10,73% 128 12,60% 176 17,32% 203 19,98%
12 898 7 0,78% 44 4,90% 74 8,24% 98 10,91% 122 13,59% 157 17,48% 179 19,93%
13 Általános Iskola
(Móricz Zs. u. 1-3.)
897 15 1,67% 80 8,92% 122 13,60% 157 17,50% 188 20,96% 217 24,19% 247 27,54%
14 826 15 1,82% 67 8,11% 107 12,95% 141 17,07% 161 19,49% 199 24,09% 232 28,09%
15 Óvoda
(Vörösmarty utca 34-36.)
836 14 1,67% 70 8,37% 117 14,00% 152 18,18% 162 19,38% 204 24,40% 238 28,47%
16 902 23 2,55% 70 7,76% 111 12,31% 137 15,19% 156 17,29% 204 22,62% 222 24,61%
17 Szociális otthon
(Nagyhát tanya 28.)
88 6 6,82% 13 14,77% 17 19,32% 18 20,45% 19 21,59% 21 23,86% 25 28,41%
Összesen: 14138 197 1,39% 963 6,81% 1753 12,40% 2259 15,98% 2676 18,93% 3361 23,77% 3813 26,97%

 

II. fok√ļ hŇĎs√©griaszt√°s 2

Az Emberi ErŇĎforrások Minisztériuma országos tisztifŇĎorvosi feladatok 
ellátására jogosult fŇĎosztályvezetŇĎje az Országos Meteorológiai 
Szolgálat elŇĎrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és 
Környezeti Egészséghatás ElemzŇĎ Osztály szakmai ajánlásait figyelembe 
véve az ország egész területére vonatkozóan 2018. augusztus 8-án 
(szerda) 00.00 órától 2018. augusztus 10-én (péntek) 24.00 óráig II. 
fokú hŇĎségriasztást adott ki.

T√ĀJ√ČKOZTAT√ď (Nemzeti BŇĪnmegelŇĎz√©si Tan√°cs)

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti BŇĪnmegelŇĎzési Tanács a Kutatópont Piac- és Véleménykutató Kft. segítségével a lakosság körében a bŇĪnözéssel, áldozattá válással kapcsolatos kutatás sikeres megvalósítása érdekében adatgyŇĪjtést folytat.

 

Az adatgyŇĪjtés célja annak megállapítsa, hogy az összes elkövetett bŇĪncselekmény mekkora aránya marad látenciában, melyek a látenciában maradás okai. illetŇĎleg ezek a mutatók a 2003-as látenciakutatás óta hogyan alakultak.

 

Az adatgyŇĪjtéshez szükséges 10 000 fŇĎ nevét és a címét a Belügyminisztérium választotta ki véletlenszerŇĪ, reprezentatív mintavételi eljárással.

 

Az adatgyŇĪjtést valamennyi kérdezöbiztos a Nemzeti BŇĪnmegelŇĎzési Tanács vezetŇĎjének aláírásával és pecsétjével ellátott megbízólevél másolatának a birtokában folytatja, amelyet kérelemre be kell mutatnia.

 

Az adatgyŇĪjtésben a részvétel önkéntes és anonim. A kérdŇĎívekre kapott válaszok összesítve, statisztikai módszerek segítségével a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelŇĎen kerülnek feldolgozásra. Az eredményeket összefoglaló tanulmányban tesszük közzé, ezáltal az egyes megkérdezettek adatai semmilyen formában nem lesznek beazonosíthatók.

Köszönöm, hogy támogató együttmŇĪködésével segíti az adatgyŇĪjtés sikeres megvalósítását!

Budapest, 2018. július 23.

Üdvözlettel: Dr. Hatala József elnök

√územsz√ľnet √©rtes√≠tŇĎ (EON)

Szolgáltatásaink kiváló minŇĎsége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerŇĪsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerŇĪ fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás idŇĎszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következŇĎ idŇĎszakban:

 

Balmazújváros
Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum IdŇĎpont(tól) IdŇĎpont(ig) Megjegyzés
Karikás utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Dobó István utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Kazinczy Ferenc utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Kölcsey Ferenc utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Hortobágyi utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00 iskola+óvoda is
Hajnal utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Szilágyi Erzsébet utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Csegei út Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00 MÁV fénysorompó,sírköves és a temetŇĎ elŇĎtti virágüzletek
József Attila utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Mikszáth Kálmán utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Ady Endre utca     2 40
2018-08-07 08:00 18:00  
Ady Endre utca     1 37
2018-08-07 08:00 18:00  
Fazekas Mihály utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Karinkó utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Maróthy György utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Vasvirág utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Gólya utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  
Juhász utca Egész utca      
2018-08-07 08:00 18:00  

 

Köszönjük megértésüket!

 

II. fok√ļ hŇĎs√©griaszt√°s

Az Emberi ErŇĎforrások Minisztériuma országos tisztifŇĎorvosi feladatok ellátására jogosult fŇĎosztályvezetŇĎje az Országos Meteorológiai Szolgálat elŇĎrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás ElemzŇĎ Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan 2018. július 30-án (hétfŇĎ) 12.00 órától 2018. augusztus 03-án (péntek) 24.00 óráig II. fokú hŇĎségriasztást adott ki.

Megh√≠v√≥ - Helyi V√°laszt√°si Bizotts√°g √ľl√©s√©re (2018.08.01.)

 

 

Helyi Választási Bizottság

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tel.: 52-580-100, Fax: 52-370-035

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Ezúton tisztelettel meghívom a

 

2018. augusztus 1. napján (szerdán) 16.00 órakor

 

tartandó Helyi Választási Bizottság ülésre.

 

 

 

Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

(4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.)

 

 

Tervezett napirend:

 

 

  1. A 2018. augusztus 12-i idŇĎközi polgármester választásra szavazólap adattartalmának jóváhagyása

 

 

 

 

Balmazújváros, 2018. július 30.

 

 

 

 

Szabó Istvánné s.k.

HVB elnök

 

Tájékoztatás - TRVV

Folyamatos törekvésünk, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsunk Ügyfeleink számára, beépítve  mŇĪködésünkbe a modern technika biztosította lehetŇĎségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk,  ahol az Ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minŇĎségben, a XXI. századi elvárásoknak megfelelŇĎen történik. Ennek megvalósításában egy újabb lépcsŇĎfokhoz érkeztünk. 
 
2016-ban elindult a Tiszamenti Regionális VízmŇĪvek Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek  fejlesztése a regionális víziközmŇĪ társaságok közös tulajdonosa, az MNV Zrt. vezetésével. Az  Ügyfélszolgálatot is érintŇĎ változás célja, hogy egy gazdaságosan mŇĪködŇĎ, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthetŇĎ rendszer kerüljön kialakításra, lehetŇĎvé téve a gyorsabb és egyre magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást. 
 
A fejlesztéseknek köszönhetŇĎen az ügyintézés egyszerŇĪbbé és gyorsabbá válik, így Ügyfeleink is könnyebben kaphatnak választ kérdéseikre, kéréseikre. 
 
Az átállás miatt 2018. július-szeptember közötti idŇĎszakban az ügyfélszolgálati ügyintézésben fennakadások várhatóak.  
 
Készséggel állunk Felhasználóink rendelkezésére az alábbi elérhetŇĎségeken: 
MOBIL applikáció: Vízcenter 
Call Center: +36 (80) 205-157 
Központi ügyfélszolgálatunk: Ez az e-mail c√≠m a spamrobotok elleni v√©delem alatt √°ll. Megtekint√©s√©hez enged√©lyeznie kell a JavaScript haszn√°lat√°t.">Ez az e-mail c√≠m a spamrobotok elleni v√©delem alatt √°ll. Megtekint√©s√©hez enged√©lyeznie kell a JavaScript haszn√°lat√°t. 
 
SegítŇĎ együttmŇĪködését köszönjük! 
 
Szolnok, 2018. július 18. Tiszamenti Regionális VízmŇĪvek Zrt.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmaz√ļjv√°ros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-22 van. PointLink.