Véradás (2020. december 18.)

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást szervez 2020. december 18-án (pénteken)

12:00-17:00-ig Balmazújvároson az

 Irodaházban

(Debreceni u. 12.)

Szeretettel várunk minden segíteni szándékozó véradót!

A véradásra személyi igazolványát, lakcím- és TAJ- kártyáját  kérjük hozza magával!

PM HATÁROZAT az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Városi Bölcsőde telephelyén rendkívüli szünet elrendelése tárgyában

77/2020. (XII. 07.) PM HATÁROZAT

az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Városi Bölcsőde telephelyén rendkívüli

szünet elrendelése tárgyában

 1. Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. ) Korm. rendelet 1. § értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
 2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, amelynek alapján a következő határozatot hoztam:

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Városi Bölcsőde telephelyén - fenntartói jogkörben - rendkívüli szünetet rendelek el.

A rendkívüli szünet 2020. december 14. napjáig tart, ezen idő alatt - kizárólag indokolt esetben - a gyermekfelügyeletet ügyeleti rendszerben kell biztosítani.

Felkérem az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs Péter polgármester

Tarné Juhász Julianna intézményvezető

Balmazújváros, 2020. december 7.

Hegedüs Péter polgármester

Mellékletek:
Download this file (77_2020_xii_7_pm_hat.pdf)77_2020_xii_7_pm_hat.pdf[ ]278 kB

Továbbtanulási lehetőség

Balmazújvárosi 8. osztályos tanulók és szüleik figyelmébe ajánljuk, Filep Miklós a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatójának, önkormányzatunk részére megküldött felvételi tájékoztatóját. Az iskola jelenleg technikumi (5 év) és gimnáziumi (4 év) képzést folytat.

2021/2022-es tanévben induló 9. évfolyamos képzések

TECHNIKUM (5 év)

Szakképzési ösztöndíjat biztosítanak.

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

 • Mezőgazdasági technikus
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Kertésztechnikus
 • Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 • Logisztikai technikus

Egészségügy ágazat

 • Egészségügyi asszisztens
 • Egészségügyi laboráns
 • Általános ápoló (6 év)

Sport ágazat

 • Sportedző-sportszervező
 • Fittness-welness instruktor (személyi edző)

Intézményük Hajdú-Bihar megye legkorszerűbb kollégiumával rendelkezik. Az iskola képzéseinek jobb megismerése érdekében online felvételi fogadó órákat tartanak, melyről bővebb tájékoztatást az iskola weblapján találnak az érdeklődők: https://balashazy.unideb.hu/.

 

                                                                                       Balmazújváros Város Önkormányzata

Elhunyt kollégánk Bagi Zoltán

BAGI ZOLTÁN /1948-2020/

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása volt munkatársa, Bagi Zoltán kistérségi útfelügyelő, 2020. november 19. napján, 71 éves korában rövid ideig tartó betegsége után elhunyt.

Szeretett kollégánk búcsúztatása 2020. december 7. napján 11. órakor lesz a Balmazújvárosi Köztemetőben.

,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

 Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”        (Juhász Gyula)

                                                                       

 

                                                                            Balmazújváros Város Önkormányzata

Igényeljen ösztöndíjat képzése idejére! (Gyerek mellett tanulok)

Bővebben...

KÖSZÖNET A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

A mai napon, november 12-én a társadalom megbecsülésének jeleként ünnepeljük a szociális munka napját.

A szociális munka az egyik legnemesebb szolgálat, melyhez a szakmai ismeretek birtokán túl valódi elhivatottság és áldozatvállalás is szükséges. Ez egy olyan hivatás, melyet véleményem szerint nem lehet az iskolapadban megtanulni, megtanítani vagy munkatapasztalattal megszerezni. A szociális területen dolgozó emberek, a segíteni akarás miatt választották hivatásukat, rendelkeznek a jóindulat, az együttérzés, a megértés képességeivel. Büszkeséggel tölt el, hogy Balmazújváros szociális területen dolgozói erejüket, idejüket nem kímélve, olykor felülmúlva, önzetlenül segítik az elesetteket, a betegeket, az önhibájukon kívül anyagi és emberi támasz nélkül maradtakat.

 A mai napon szeretném megköszönni a Balmazújvárosi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, a Nefelejcs Idősek Otthona és az Esély Otthon valamennyi dolgozójának munkáját és további munkájukhoz sok erőt, és jó egészséget kívánok! Természetesen köszönettel tartozunk azoknak az embereknek is, akik karitatív formában nyújtanak segítséget bajba jutott embertársaiknak, teszik ezt jó szívvel, gyakran név nélkül.

Velük együttműködve mindannyiunk közös felelőssége bajba jutott embertársainkon való segítségnyújtás!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézési rendjének változásáról a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre tekintettel

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a korona vírussal kapcsolatos helyzetre való tekintettel, határozatlan ideig a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a keddi napokon délután 16 óráig tart.

Kérem és egyben köszönöm együttműködésüket!

Balmazújváros, 2020. november 10.

Tisztelettel:

Hegedüs Péter
polgármester

 Dr. Hajdu Miklós
jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézési rendjének változásáról a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre tekintettel

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatos helyzetre való tekintettel a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézési módja 2020. november 5. (csütörtök) napjától határozatlan időre az alábbiak szerint változik:

 • Kizárólag a Polgármesteri Hivatal főbejárata lesz nyitva.
 • A lakosok a kérelmeiket elsősorban, postai, illetve elektronikus formában juttassák el az Önkormányzat részére. Ha kérdésük van kérjük, azt telefonon jelezzék felénk.
 • A Polgármesteri Hivatal osztályain egyszerre egy ügyfél tartózkodhat, akit a portán lévő személy fog beengedni.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje változatlan.

Kérem és egyben köszönöm együttműködésüket!

Balmazújváros, 2020. november 5.

Tisztelettel:

Hegedüs Péter
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző 
Mellékletek:
Download this file (lakossagi_tajekoztato.pdf)lakossagi_tajekoztato.pdf[ ]304 kB

Rendkívüli forgalmirend változás!

Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata a TOP-2.1.2.-15-HB1 -2016-00004 azonosító számmal, Balmazújvárosban zöld környezet megteremtése címmel Európai Uniós forrást nyert. Ennek keretében megújul a Piac, illetve egy új Rekreációs park kerül kialakításra. A Piac területének fejlesztéséhez  kapcsolódóan,  a  biztonságos  közlekedés  érdekében

2020. november 1-től visszavonásig, vasárnaponként ideiglenes forgalomkorlátozások kerülnek bevezetésre. A Vasútsor utcában reggel 05 órától délután 13 óráig a Vörösmarty utcáig, csak egyirányú közlekedésre lesz lehetőség. így a LIDL parkolójából a Vasútsorra, illetve a Vörösmarty utcából is csak balra lehet majd kikanyarodni. A Zrínyi Miklós utcába ezen időszak alatt a Vasútsor irányából bekanyarodni tilos lesz. A Böszörményi útra a Vörösmarty és azt követő utcák érintésével a Nap utcán keresztül lehet visszatérni! Ezen korlátozásokra a piacra kilátogatok és az ezen a területen élők biztonsága érdekében kerül sor.

A korlátozások a rendőrséggel egyeztetett, az általuk is megfogalmazott kéréssekkel együttesen kerülnek bevezetésre.

Megértésüket előre is köszönöm! Vigyázzunk egymásra!
Balmazújváros, 2020. október 26.

Hegedüs Péter
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bővebben...

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-09-26 van. PointLink.