KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1992-7/2020)

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1992-7/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1992-7_2020.pdf)BAL_1992-7_2020.pdf[ ]1193 kB

HIRDETMÉNY (BAL/1992-6/2020)

HIRDETMÉNY (BAL/1992-6/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1992-6_2020.pdf)BAL_1992-6_2020.pdf[ ]1041 kB

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1256-9/2020)

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1256-9/2019)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-9_2020.pdf)BAL_1256-9_2020.pdf[ ]1146 kB

HIRDETMÉNY (BAL/1256-8/2020)

HIRDETMÉNY (BAL/1256-8/2020)

Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-8_2020.pdf)BAL_1256-8_2020.pdf[ ]1039 kB

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/1256-6/2020)

 

Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-6_2020.pdf)BAL_1256-6_2020.pdf[ ]1190 kB

Bővebben...

HIRDETMÉNY (BAL/1256-5/2020)

 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900089620 
 Iratazonosító: IR-000568948/2020 
 Iktatószám: BAL/1256-5/2020 
 Ügyintéző: Boruzs Andrea 
 Elérhetősége: +3652580102, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján értesítem a tisztelt ügyfeleket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság a Debrecen, Széchenyi u. 32. szám alatti, 9089/1 helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlanon megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében BAL/1256-4/2020 iktatószámon, IR-000568753/2020 iratazonosító számon függő hatályú döntést hozott. 
 
– Kifüggesztés napja: 2020. január 15. 
– Levétel, döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap (2020. január 30.) 
– Eljáró hatóság: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
– Az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
– Az ügy száma: BAL/1256/2020 
– Kérelmező neve: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
– Ügyfelek: a debreceni 9091, 9089/2 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/1 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők 
 
A tisztelt ügyfelek (vagy maghatalmazottjuk) a döntést a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13-as szobájában megtekinthetik és átvehetik. 
 
Ügyfélfogadás: Kedd 7:30-18:00, Szerda 7:30-12:00, Péntek 7:30-11:30
 
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. Jelen hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint a https://balmazujvaros.hu/ oldalon kerül elhelyezésre. 
 
A döntés ellen 2020. február 11. követő naptól számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett 
fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró 
hatóságnak a dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban azügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
 
Balmazújváros, 2020. január 15. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
 
 
Mellékletek:
Download this file (BAL_1256-5_2020.pdf)BAL_1256-5_2020.pdf[ ]1040 kB

LEADER Szakmai és Tájékoztató Fórum

Bővebben...

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI FÓRUMRA

MEGHÍVÓ PARTNERSÉGI FÓRUMRA
 
Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének Balmazújváros város településképének védelméről szóló 26/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában partnerségi / lakossági fórum kerül megtartásra, melyre ezúton tisztelettel hívunk minden érintettet és érdeklődőt.
 
Az elkészült előterjesztés és rendelet-tervezet a https://balmazujvaros.hu/telepulesrendezes menüpont alól letölthető. Az ezzel kapcsolatos vélemények, javaslatok a fórumon és azt követő 8. napig írásban a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán leadhatók.
 
A fórum kezdésének időpontja: 2020. január 13. (hétfő) 15.00 óra.
Helye: Balmazújváros Városháza földszinti házasságkötő terem
A rendelet módosításának célja:
A magasabb szintű jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása.
 
Balmazújváros, 2020. január 03.
 
Dr. Hajdu Miklós
jegyző 

 

Mellékletek:
Download this file (Meghívó.pdf)Meghívó.pdf[ ]1319 kB
Download this file (településképi rend mód 2020 01.pdf)településképi rend mód 2020 01.pdf[ ]7724 kB

HIRDETMÉNY (BAL/4671-35/2019)

„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja és a „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján értesítem a tisztelt ügyfeleket, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság a Debrecen, Arany János utca 37. szám alatti, 9089/2 helyrajzi számmal jelölt belterületi ingatlan megépített vegyes rendeletetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében BAL/4671-34/2019 iktatószámon, IR-000533637/2019 iratazonosító számon függő hatályú döntést hozott. 
 
– Kifüggesztés napja: 2019. december 18. 
– Levétel, döntés közlésének napja: a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap (2020. január 03.) 
– Eljáró hatóság: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője – 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
– Az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
– Az ügy száma: BAL/4671/2019 
– Kérelmező neve: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
– Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők 
 
A tisztelt ügyfelek (vagy maghatalmazottjuk) a döntést a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) földszint 13-as szobájában megtekinthetik és átvehetik. 
 
Ügyfélfogadás: Kedd 7:30-18:00, Szerda 7:30-12:00, Péntek 7:30-11:30 
 
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. Jelen hirdetmény hatóságom hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint a https://balmazujvaros.hu/ oldalon kerül elhelyezésre. 
 
A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a dokumentumokhoz. 
 
A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft. 
A szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 
 
Balmazújváros, 2019. december 18. 
 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
 
 
Mellékletek:
Download this file (BAL_4671-35_2019.pdf)BAL_4671-35_2019.pdf[ ]1039 kB

KÖZHÍRRÉ TÉTEL (BAL/4671-34/2019)

Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője I. fokú építésügyi hatóság hatáskörében eljárva „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés h) pontja és „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. §-a alapján közhírré teszi az alábbi közleményt. 
 
 
 
Tájékoztatom a tisztelt ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban BAL/4671-34/2019 iktatószámú, IR-000533637/2019 iratazonosítójú végzést hoztam. Ügyfelek: a debreceni 9089/1, 9092, 9094 hrsz-ú ingatlanokkal rendelkezni jogosultak, valamint a 9089/2 ingatlanra bejegyzett jogosultak és vevők. 
 
- eljáró hatóság megnevezése: Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
- az ügy száma: BAL/4671/2019 
- az ügy tárgya: vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása 
- kérelmező ügyfél: Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) 
- a hirdetmény kifüggesztésének napja: 2019. december 18. 
- a kifüggesztés időtartama: 15 nap 
- a hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja (a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap): 2020. január 03. 
 
 
 
Végzésem rendelkező részét és indokolásának kivonatát az Ákr. 89. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közhírré tétel útján az alábbiak szerint közlöm: 
 
 
VÉGZÉS 
 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) nevében eljáró Dézsi Tamás László meghatalmazott kérelmére indult, hatóságomnál folyamatban levő, a Debrecen, Arany János utca 37. szám alatti, 9089/2 hrsz-ú ingatlanon megépített vegyes rendeltetésű épület használatbavételi engedélyezési eljárása – az ügyfél kérelmére – 2019. december 16. napjától szünetel. 
 
Tájékoztatom, hogy az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  
 
E döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a hatóságomnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál benyújtott, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztálya (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.) részére címzett önálló fellebbezésnek van helye. 
 
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, vagy hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak a dokumentumokhoz. 
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 
 
A fellebbezést indokolni kell.  
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft.  
 
INDOKOLÁS 
 
A Pércsi 37 Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.) nevében Dézsi Tamás László meghatalmazott a rendelkező részben szereplő tárgyú kérelmet nyújtott be Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjéhez. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály HB/11-ÉPO/00318-2/2019. számú végzésével az ügy elintézéséből Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét kizárta és az eljárás lefolytatására Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki. 
 
„Az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése alapján az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. Az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.  
 
Az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján ezen döntésemet megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.  
 
Az önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján biztosítottam.  
 
Tekintettel arra, hogy az ügyben több mint ötven ügyfél érintett döntésemet az Eljr. 10. § (4) bekezdése alapján döntésemet hirdetményi úton közlöm, továbbá a döntésről készült közleményt közhírré teszem. 
 
Balmazújváros Járásszékhely Települési Önkormányzat Jegyzője építésügyi hatáskörét és illetékességét „az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről” szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése határozza meg.” 
 
Ezen közlemény a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. földszinti hirdetőtábla), valamint az alábbi honlapon kerül közzétételre: https://balmazujvaros.hu/ 
 
Az Ákr. 89. § (1) bekezdésének b) pontja alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy hivatkozott döntést személyesen vagy meghatalmazott útján a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 13. irodájában – ügyfélfogadási időben – megtekinthetik vagy átvehetik. 
 
Balmazújváros, 2019. december 18. 
 
 Dr. Hajdu Miklós jegyző megbízásából: 
 
 Boruzs Andrea 
 tanácsos 
Mellékletek:
Download this file (BAL_4671-34_2019.pdf)BAL_4671-34_2019.pdf[ ]1143 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-05-15 van. PointLink.