NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Nyomtatás

 

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Adószám:15772763-1-09

Nyilvántartási szám: 772761

Bankszámlaszám: 11738091-15772763

KSH azonosító:

Bejegyzés éve: 2010.11.03.

 

Képviselők: Kerekes Péter,Szeifert Zoltán

Elnök: Szarvas Imre

 

Munkaterv: 2012. év

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatai

 

Aktualitások

 

Képgaléria

2015. ÉV

Megnyitották a Hagyományok Házát Balmazújvárosban

Részletek: http://www.dehir.hu/videogaleria/megnyitottak-a-hagyomanyok-hazat-balmazujvarosban/

2014. ÉV

ALAKULÓ ÜLÉS - 2014. október 27.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ezúton köszöni meg a balmazújvárosi és a városunkból elszármazott lakosságnak a német közösség összetartozását erősítő valamennyi önkéntes munkáját, felajánlását.
Külön köszönik a választáson résztvevőknek, hogy szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy folytatódhasson az elkezdett önkormányzati munka. Az elnök, Kerekes Péter külön kihangsúlyozta az Alakuló ülésen, hogy a 2015-ös év új szakaszt nyit a német közösség életében, hisz átadásra kerül a ,,Hagyományok háza" (Kossuth u. 21.), ahol alkalom lesz sokféle program (klubélet, 3D-s filmvetítés, konferencia, bál) lebonyolítására.
A régi,  Kossuth kör helyett egy új, a mai kor igényeinek megfelelő közösségi ház ad otthont a leszármazott németeknek, és minden jószándékú, velünk szimpatizáló embernek - fogalmazták meg a régi / új képviselők.

Gratulálunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak és várjuk továbbra is a lakosság felajánlását (régi könyvek, csipkék, háztartási eszközök, képeslapok stb.) múzeumi termeink berendezéséhez.

Takács Erika

alakulo20141027_1.jpg alakulo20141027_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvas Imre, Szeifert Zoltán, Kerekes Péter elnök

 

FELHÍVÁS!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat most épülő ,,Hagyományok háza" (Kossuth utca 21.) múzeumi, egyéb közösségi tereit szeretné régi családi fotókkal, könyvekkel, használati eszközökkel és egyéb relikviákkal berendezni. Ehhez kéri a német leszármazottak segítségét.

Talán nincs olyan család, amely ne őrizné a déd- és ükapák katonaképét, szabaduló levelét, a régi bibliákat, a nagyszülők, szülők menyasszonyi zsebkendőjét. Ezek a családi darabok máig azt a funkciót töltik be, mint keletkezésük idején: kijelölik és összekapcsolják a határt személyesség és a történelmi lépték között.

Ha ,,megőrzésre, vagy digitalizálásra, kiállítási darabnak, vagy csak fotózásra" önkormányzatunknak adja ezen ereklyéket, Ön is közös történelmünk és jövőnk részévé válik!

Köszönjük előre is segítségét!

2013. ÉV

Disznótor

NÉMETFALUSIAK FIGYELEM! 2013. április 13-ára (szombat) hagyományos disznóvágást tervez a NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT a NÉMETFALUSIAK EGYESÜLETE és a NÉMETFALUSIAK Kft.

R É SZ L E T E K

Meghívó tavasznyitó bálba

meghiv2013.jpg

 

einlad2013.jpg

2012. ÉV

Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.” - írta Kölcsey Ferenc.

Mi, ezt a bizonyos állandó helyet szeretnénk megteremteni az Önök támogatásával.

Tisztelt Olvasó!
Balmazújváros honlapján böngésző látogató!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladata, hogy emlékezzen, emlékeztessen azokra, akik több száz éve német származásúként, német-ajkúként lettek városunkba telepítve. A mostanra elmagyarosodott, de lelkiségében még német származását felvállaló és kereső lakosságnak kívánunk segíteni azzal, hogy előadásokon, nyelvtanfolyamokon, egyéb társas összejövetelek szervezésén keresztül újraélesztjük német hagyományainkat.

Hisszük, hogy a 21. század Magyarországa, s benne Balmazújváros előtt olyan jövő áll, melyet mi alkotunk magunknak. Földrajzi és gazdasági helyzetünk adott, a többi rajtunk múlik, ennél nagyobb felelősség pedig nincs.

Az országban a valódi svábok száma alacsony a németség egészéhez képest, a név azonban gyűjtőnévként él a mai napig a köztudatban. Így van ez városunkban – Balmazújvároson is.
Már 1765 júniusában német házasságot áldott meg Tóth Mihály magyar református lelkész. A betelepítések, illetve az országon belüli „bevándorlások Soltvadkertből” tovább folytatódtak, így alakult ki egy zárt közösség Balmaz – Újváros határán, a Kis- és Nagy-szík területén, a mostani Németfalu –ban.
Saját templomukat 1892. november 17-én szentelték fel. Ekkor már 97 házban, 541 német élt.
A XVIII. század második felére egyre nagyobb elismerést váltottak ki a németek a magyarok körében is: munkaszeretetük, oktatásra és az egyházuk vonatkozásában kivívott intézkedéseik példaértékű volt Balmazújváros életében. Vegyes házasságok csak a XIX. század közepétől jöttek létre, addig csak egymás között kötöttek házasságot.
    Az elmagyarosodást több tényezővel magyarázhatjuk: bíráskodás, adóhivatalok nyelve magyar, ideológiai hatások, vegyes házasságok, névmagyarosítások (Friedlander – Béke, Hirsch – Szarvas, Weber – Takács, Teppich – Pokrócz, Haberstuch – Zabos,).
A Hajdúságban a balmazújvárosi volt az egyetlen németajkú szórvány, így szinte természetes, hogy a szülők a 3.-4. generációt már meg akarták tanítani magyarul. A XIX. századtól tehát kitapintható egyfajta kétlelkűség: a német –és magyar identitástudat egyidejűleg él a németségben. A németek hálásak voltak, hogy hazát itt találtak, melyet hűségükkel és szorgalmukkal a mai napig bizonyítanak.

    Az összetartozás, a rend és tisztaságszeretet, a hazaföld és termőföld tisztelete a mai napig megmaradt ebben a közösségben.
 Mindegy, hogy munkáról, vagy szórakozásról van szó, képesek összefogni, s egymást segíteni.

Önkormányzati munkába a balmazújvárosi németek 2006-tól vesznek részt, először Takács Erika, majd Szeifert Zoltán, a 2010. évi választáson Kerekes Péter lett az elnök.
A Német Kisebbségi Önkormányzat, névhasználatában mára már (2012.) Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett már nyelvtanfolyamot, társastánctanfolyamot, főzőtanfolyamot.
A németországi Oberstaufen városával szoros kapcsolatot ápol Balmazújváros, így a fiatalok (13 -23 év) csereútját, tapasztalatszerzését a Német Nemzetiségi Önkormányzat is jó-szívvel segíti elő.
A Németfalusiak Egyesületével karöltve számtalan programban vesznek részt, erősítve a német hagyományokat.  Így évente megrendezik a hagyományos sváb bált, főzőversenyeken -, mint pl: az Országos Bio Főzőverseny, Városi Majális, Cserépfalui Bornapok, Hajdúhadház Nemzetiségek találkozója, Autómentes nap  … stb.-  képviselik a német közösséget.

Legnagyobb vállalkozásuk a Kossuth utca 21. számú ingatlanon megépülő közösségi ház létrehozása.
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői kérik Balmazújváros lakosságát, és minden, Németfaluból elköltözött barátot, országunk és Európa bármely országában élő német-származású,   elképzelésükkel szimpatizáló lakosát, hogy segítsék megtartani szorgalmas, összefogásra kész kisebbségüket. Látogassák programjainkat, részvételükkel, anyagi támogatásukkal erősítsék bennük a hitet, hogy közösségünknek nemcsak múltja és jelene van, de jövője is biztosított itt, Balmazújvároson, a ,,Hortobágy mellyékén”.

2011. ÉV

A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke (2010 - 2014.):
Kerekes Péter (4060 Balmazújváros, Batthyány u. 71.)

Képviselők:
Koroknainé Hüse Erzsébet, Szarvas Imre, Szeifert Zoltán

 

Cím:
Balmazújváros Város
Német Kisebbségi Önkormányzata
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4 -5.

2011. évi munkaterv


2011. január 11. (kedd)
Napirend:
Elnöki jelentés
a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat konferencia anyagának megvitatása
az V. Farsangi Mulatság előkészítése
különfélék

2011. február 8. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
Német nyelv -és társastánctanfolyam beindításának lehetőségei
Demjénné Katona Mária doktori disszertációjából készült előadás meghallgatása
/német-magyar házasságok, németfalusi templom története, a németség jövője a város életében stb.)
a megye három kisebbségi önkormányzatának szakmai találkozójának előkészítése
/Debrecen, Hajdúszoboszló, Balmazújváros/

2011. március 8. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
Tájékoztató az emelt óraszámban / kéttannyelvű alsós tagozat német nyelv oktatásának tapasztalatairól
Előadó: Bereczkiné Szabó Anikó igazgató – Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó
Különfélék

2011. április 5. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
Beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről
Tájékoztató a hagyományos német ételek továbbadása céljából szervezett "főzőcske svábosan" címmel bonyolított tanfolyamról
Előadó: Koroknainé Hüse Erzsébet
Az Oberstaufen-i vendégek nyári fogadásának előkészítése
Különfélék

2011. május 10. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
"Hajdú- Bihar megye Német Kisebbségi Önkormányzatainak találkozója Balmazújvároson"
Különfélék

2011. augusztus 2. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
Beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
a IX. Országos bio -főzőversenyen való részvétel előkészítése
Tájékoztató az oberstaufeni vendégek itt tartózkodásáról
Különfélék

2011. szeptember 6. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
A benyújtott LEADER pályázatról, annak "megvalósulásáról" beszámoló
Mártonnapi rendezvény előkészítése társszervezőként - a kéttannyelvű németes osztályokkal
Pécsvárad bemutatkozása: a szórvány sváb közösségek jövőképe
Előadó: Baumann Mihály
Különfélék

2011. november 8. (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
Beszámoló a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I – III. negyedéves teljesítéséről
A 2011. évi munkaterv jóváhagyása
Rövid tájékoztató Balmazújváros Város Önkormányzatának saját tulajdonú gazdasági társaságainak foglalkoztatási helyzetéről
Előadó: dr. Tiba István polgármester
Különfélék

2011. november 29 . (kedd)
Napirend:

Elnöki jelentés
a Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi támogatásának igénylése
Előadó: dr. Orcsikné dr. Vass Nóra
Különfélék

Balmazújváros, 2010. november.
Kerekes Péter
elnök
2010. ÉV

Mind a cigány, mind a német kisebbségi önkormányzat elfogadta januárban a 2010. évi költségvetését. Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás iránt benyújtott pályázatok még nem kerültek elbírálásra, mindkét kisebbségi önkormányzat esetében 555 eFt-555 eFt állami támogatással kellett számolni.

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Németfalusiak Egyesületének felhívása - 2010. június 29.

Felhívás!- Német Kisebbségi Önkormányzat, Németfalusiak Egyesülete - július 3. A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és a NÉMETFALUSIAK EGYESÜLETE FELHÍVÁSSAL FORDUL MINDEN TAGJÁHOZ

Tisztelt Barátunk!

Amint azt már mindenki tudja, Balmazújváros Város Önkormányzata a Kossuth utca 21. számú ingatlanát térítésmentesen, tulajdonjogilag is bejegyezve átadta a Német Kisebbségi Önkormányzatnak.
Szeretnénk, ha 2010. július 3-án (szombat) „tevőlegesen” is részt venne mindenki egy közös munkában. A terep előkészítése már megtörtént, néhány szorgos kéz azonban még elférne: ásó, lapát, csákány, az ideiglenes kerítés megerősítéséhez drót, facölöpök stb.. A portán lévő „kinti illemhely” kimeszelése, a pici, romos kisépület – a leendő irodaépület – megtekintése. Szemétszedéshez kesztyűt, gyűjtőzsákot mindenki hozzon. Kezdés 8 órakor!

Természetesen a munka mellett tudásunk bővítésének is helyet adunk ezen a napon, ezért meghívtuk városunk jegyzőjét, dr. Veres Margit asszonyt, hogy a leendő Kisebbségi Önkormányzati választásról tartson tájékoztatót. Reméljük mindenki megkapta a „kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem” című nyomtatványt, melynek kitöltése szükséges ahhoz, hogy újra folytathassa munkáját a sikeres szavazást követően a Kisebbségi Önkormányzat. (Ezt a kérelmet szeretnénk, ha mindenki magával hozná!)
Másik előadónk Demjénné Katona Mária, aki a „Német – magyar kapcsolatokról” tart előadást. A beházasodásokról, a német –magyar templom összehasonlításáról és sok más érdekességről mesél délután 3 órától. Rossz idő esetén a Kossuth utcai „Napsugár óvoda” ad helyet nekünk.
Az együttlétünk alkalmából ismét lesz lehetőség új tagok belépésére, illetve támogatási összegek, tagdíjak befizetésére is.
Az ügy fontosságára való tekintettel hívunk és várunk mindenkit! Ebédről gondoskodunk, de ha süteménnyel, vagy bármi innivalóval felszerelkezve érkeznél, nem utasítjuk vissza!


Balmazújváros, 2010. június 29.

A találkozás reményében:
a VEZETŐSÉG

A megkezdett úton csak összefogással mehetünk tovább eredményesen, reméljük, sokan lesznek még, akik közösségünkhöz csatlakozni kívánnak, s látogatják rendezvényeinket.

Információk a 2010. évi kisebbségi önkormányzati választásról

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a kisebbségi települési önkormányzati képviselők választásán


A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki:

  • a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,

  • 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,

  • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,

  • szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.


Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személyeknek is.

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől az oldal alján található letölthető és kitölthető kérelemnyomtatványon. A kérelemnyomtatványt postai úton, egy részletes tájékoztatóval együtt minden választópolgár 2010. május 31. napjáig megkapja.

Kérelmét a Polgármesteri Hivatal (4060 Balmazújváros, Koosuth tér 4-5.) portáján elhelyezett gyűjtőládába dobhatja be vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek 2010. július 15-ig meg kell érkeznie. A postacím megegyezik a hivatal címével.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

Választás kitűzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.

Választási Iroda

Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem letöltése

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Balmazújvárosban a július 15-én 16.00 óráig beérkezett kérelmek alapján - jelen állapot szerint - 2 kisebbség részére tűzhető ki kisebbségi települési önkormányzati képviselő választás:

- cigány kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 180 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe;

- német kisebbség: az érvényes kérelmek alapján 82 fő került felvételre a kisebbségi választói jegyzékbe.

Választási Iroda Vezetője

 

Tájékoztatás

A Helyi Választási Bizottság 3/2010. (VII.30.) sz. határozatában a cigány, illetve német kisebbségi önkormányzati képviselőválasztást 2010. október 3. napjára kitűzte.

Határozat megtekintése

 

Tájékoztatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2010. (VIII. 10.) számú határozatával megválasztotta a 2010. október 3-i választás szavazatszámláló bizottságait. A kisebbségi választás helyszíne és az SZSZB tagjai:

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kossuth tér 18.)

Hegedűs Ildikó
Kun Józsefné
Nemesné Tar Ibolya
Kállai Gáborné
Béres Tímea

Póttag: Harangi Tamás

Tájékoztatás a választás eredményéről
NÉMET KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 81 fő   MEGJELENT: 54 fő
1. SZEIFERT ZOLTÁN 48 szav      
2. KEREKES PÉTER 43 szav      
3. SZARVAS IMRE 41 szav      
4. KOROKNAINÉ HÜSE ERZSÉBET 39 szav      
             
             
CIGÁNY KISEBBSÉG NÉVJEGYZÉKBE VETTEK SZÁMA: 178 fő   MEGJELENT: 76 fő
1. JÓNÁS LAJOS 43 szav      
2. BAKÓ TIBOR 42 szav      
3. RÁCZ JÓZSEF 41 szav      
4. NAGY ISTVÁN 36 szav      

TOVÁBBI RÉSZLETEK A VALASZTAS.HU-n

Utolsó módosítás dátuma: 2010.10.05.

A Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója (2010. január-augusztus időszak)

Beszámoló megtekintése (.pdf)

Képek: Az új német kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztása, eskütétele:

 

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_1.jpg

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_2.jpg

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_3.jpg

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_4.jpg

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_5.jpg

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_6.jpg

b_150_112_16777215_00___images_onkormanyzat_2012_nk2010_7.jpg

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.