Elhunyt Városunk Díszpolgára

2022. június 22-én helyezték végső nyugalomra Németh István, volt országgyűlési képviselő urat, városunk Díszpolgárát. Balmazújváros Város Önkormányzata őszinte részvéttel osztozva a család fájdalmában, rótta le kegyeletét a Debreceni Köztemetőben.

Németh István 1924. december 9-én született Balmazújvárosban. Közel 50 évet élt városunkban, melyből 20 évet fizikai, 30 évet pedig szellemi dolgozóként a Termelőszövetkezet elnökeként töltött. 1971-től megválasztották országgyűlési képviselőnek, mely tisztséget egészen 1990. júniusáig ellátta. Munkássága alatt mindvégig a település támogatását tartotta fő célnak, szívügye volt az útépítések megvalósítása. Munkássága alatt 1989. március 15-én Balmazújvárost városi rangra emelték.

Tisztelettel és köszönettel adózunk munkásságáért. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

Balmazújváros Város Önkormányzata

Bővebben...Bővebben...

„Nyári diákmunka 2022.”

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2022” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja, hogy már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a Járási Hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

A „Nyári diákmunka 2022” elnevezésű programban történő részvételi szándékot, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével a Balmazújváros Város Önkormányzatánál is jelezni szükséges!

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

- Foglalkoztatás időtartama: napi 4 órás/ 1 hónap időtartam

- Várható ütemezés: 2022. július 11.-2022. augusztus 10.

- Bér: minimálbér időarányos hányada bruttó 100.000.- Ft (1 hónap/4 óra)

Jelentkezések elbírálása az engedélyezett létszám függvényében a jelentkezések sorrendjében történik!

További információért kérjük, forduljon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!

                                                                                 

           

Hegedüs Péter

                                                                                                            polgármester

AZBESZTMENTESÍTÉSI PÁLYÁZAT LAKOSSÁGI ÜGYFELEINKNEK (NHKV)

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2022. június 1-jével országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

A pályázatokat június 20. 8.00 órától lehet beadni az nhkv.hu/azbeszt honlapon keresztül.

A pályázatról részletes információkat az alábbi oldalon olvashatnak: https://nhkv.hu/azbeszt-informaciok

Az NHKV Zrt. a pályázat megvalósításához az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatást a Tiszta Ország Program keretében. A program a jogszerű hulladéklerakás támogatását és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolását kívánja elérni.

NYÁRI ÜGYELETI REND ( Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény)

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény nyári ügyeleti rendje, - mely a hivatalos ügyek intézésének időpontja - a következő:

2022. június 16-án (csütörtök)

8 - 12-ig

2022. június 30-án (csütörtök)

8 - 12-ig

2022. július 14-én (csütörtök)

8-12 -ig

2022. július 28-án (csütörtök)

8-12- ig

2022. augusztus 11-én (csütörtök)

8 - 12-ig

2022. augusztus 25-én (csütörtök)

8-12- ig

 

Ügyintézés helye:

az intézményi székhely óvoda irodája
(Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.)

Balmazújváros, 2022. március 31.

Tamé Szabados Erzsébet Eva

intézményvezető s.k.

INGYENES LAKOSSÁGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

2022. JÚNIUS 8-9. (szerda - csütörtök)

8:00 – 18:00

Helyszín: BALMAZÚJVÁROSI PIAC

A gyűjtőponton átvesszük a működésképtelen vagy használaton kívüli, árammal működő eszközöket.

A régi, képcsöves TV-k és monitorok is INGYENESEN kerülnek átvételre.

Kérjük, hogy bontott műszaki cikket, csak TV képcsövet, fénycsövet, akkumulátort, építési hulladékot, bútort, veszélyes hulladékot, egyéb lomot ne hozzanak a gyűjtés helyszínére,

mert azokat nem áll módunkban átvenni!

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Np. Kh. Kft.

4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.

Tel.: 06/70/932-4500 vagy 06/52/580-678

Felhívás kitüntető címek és díjak adományozásával kapcsolatos javaslattételre

A Képviselő-testület 15/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével kitüntető címek és díjak alapításáról döntött, amelynek keretében lehetőség van „Balmazújváros Díszpolgára" és „Az év sportolója cím, valamint „Balmazújváros Városért", „Balmazújváros Kultúrájáért", „Balmazújváros Szolgálatáért" és „Balmazújváros Sportjáért" díj adományozására.

kitüntető címek és díjak adományozására a polgármester, az országgyűlési képviselő, a települési képviselő, gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok kuratóriuma, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv vezetője tehet javaslatot. A címek és díjak odaítéléséről Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.

A díjak és címek adományozására a Város Napja ünnepség keretében kerül sor.

Felhívom a javaslattételre jogosultakat, hogy amennyiben bármelyik kitüntető cím vagy díj adományozására javaslatot kívánnak tenni, úgy javaslatukat - részletes indoklással - 2022. június 8-ig (szerda) írásban nyújtsák be a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, vagy e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A kitüntető címek és díjak adományozásának részletszabályait tartalmazó rendelet teljes szövege elérhető az njt.hu és a balmazujvaros.hu oldalakon.

Balmazújváros, 2022. június 3.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató önkormányzati lakás költségalapú bérbeadásáról (2022. április 14.- április 29.)

Tájekoztatjuk a lakosságot,hogy az Önkormányzat 2022. április 14.- április 29. között pályázatot hirdet 1 költség alapú önkormányzati lakás bérbeadására. A pályázattal kapcsolatos részletes pályazati felhívás és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok letölthetőek innen:

Mellékletek:
Download this file (ktg.alapú A.pdf)ktg.alapú A.pdf[ ]74 kB
Download this file (Ktg.alapú B.pdf)Ktg.alapú B.pdf[ ]86 kB
Download this file (ktg.alapú C.pdf)ktg.alapú C.pdf[ ]57 kB
Download this file (Ktg.alapú D.pdf)Ktg.alapú D.pdf[ ]63 kB

Értesítés (TRV)

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2022.03.22-től 2022.04.22-ig

07— órától 16— óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Balmazújváros

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

Abban az esetben, ha az ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben érzékelhető változás, esetlegesen minőségi romlás következhet be, akkor erről az adott szakasz mosatása előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott szakasz felhasználóit.

A TRV Zrt. a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Tisztelt Lakosok! (Felhívás)

Tisztelt Lakosok! 

Balmazújváros Város Önkormányzata minden segítséget meg kíván adni az Ukrajnából érkező menekült személyek számára. A Humanitárius segítségnyújtás jegyében 2022.03.10. napon egyeztetést folytattunk a elyi civil szervezetek és hatóságok közreműködésével.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a magánszemélyeknél elszállásolt személyek adatait (név, létszámadat, állampolgárság) legyenek szívesek bejelenteni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán (fsz. 9-10. iroda).  Ezek az adatok az adatszolgáltatás mellett szükségesek a minél teljesebb körű segítség (egészségügyi, étkezési, szociális ellátás) biztosításához.

Amennyiben a hétvégi napon vagy ünnepnapon jut tudomásukra, hogy menekült személy érkezett városunkba kérjük, hívják a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ krízisvonalát, melynek elérhetősége: 06-30/814-9473.

Közreműködésüket és segítő szándékukat ezúton is köszönjük!

Tisztelt Lakosok! (adománygyűjtés)

Tisztelt Lakosok!

Az Ukrajnában zajló háború következtében az elmúlt hetekben Balmazújváros városában is megjelentek az onnan elmenekülő személyek.

Önkormányzatunk a szállás biztosítása mellett igyekszik a bajbajutott személyeknek minél szélesebb körű ellátást biztosítani, ezért adománygyűjtésbe kezdünk a városunkban ideiglenesen elszállásolt Ukrajnából érkező menekültek számára.

Az alábbi adományokra van szükségük a bajba jutott embereknek:

  • Tartós élelmiszerek: cukor, liszt, olaj, konzerv, rizs, kész ételek, édesség, keksz, tartós tej, fűszerek, kakaópor, citromlé, kávé, tea, zöldség, gyümölcs
  • Higiéniés szerek: tusfürdő, folyékony szappan, fogkrém, eü. betét, papírtörlő, papírzsebkendő, WC papír, mosószer, öblítő, mosogatószer, fertőtlenítő szerek
  • Gyermek és felnőtt ruházat, textíliák

Várjuk, és szívesen fogadjuk a helyi vállalkozók felajánlásait is.

A felajánlani kívánt adományokat az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni:

  • Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda Aulája, 4060 Balmazújváros Kossuth tér 14.
  • Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és BAKI Egyesület, 4060 Balmazújváros Batthyány utca 26. (0670/953-6418)
  • Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezete, 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12. (0670/933-8392)
  • Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ telephelyei, Életház: 4060 Balmazújváros Veres Péter utca 6-8. (0652/580-599); Liget Közösségi Ház: 4060 Balmazújváros Debreceni utca 12. (0652/370-399)

A beérkezett adományok raktározásáról, szétosztásáról, a menekült személyekhez való eljuttatásáról a helyi Vöröskereszt gondoskodik.

Segítségüket ezúton is köszönjük!

Balmazújváros Város Önkormányzata

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-29 van. PointLink.