Tájékoztató a „Gázmotor” projekt állásáról

A TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004 számú, "Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvárosban" (közismert nevén Gázmotor) projekttel kapcsolatban Balmazújváros Város Önkormányzata polgári pert indított a kivitelező Com-Ron Steel Zrt. ellen. Keresetében az Önkormányzat 55.227.061,- Ft vállalkozási díj előleg, valamint 36.618.041,- Ft meghiúsulási kötbér megfizetését követelte.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Debreceni Törvényszék a 9.G.40.203/2020/4. számú bírósági meghagyással kötelezte a kivitelezőt az összesen 92.045.102,- Ft megfizetésére. A bírósági meghagyás 2021. február 11-én jogerőre emelkedett.

Az Önkormányzat a Debreceni Törvényszék által megítélt összeg behajtása iránt a szükséges jogi lépéseket megteszi.

Meghívó - Online Gazdasági klub (2021.02.16,18,19)

Bővebben... Bővebben...

Bővebben...

Gáthasználati engedélyek - Nyugati főcsatorna

Bővebben...

SOÓS IMRÉRE EMLÉKEZTÜNK

A mai napon Soós Imre színészre emlékeztünk, aki 91 éve, 1930. február 12-én született Balmazújvároson. A pandémia miatt a közös megemlékezés sajnos továbbra is elmaradt. Demeter Pál Balmazújváros Város Önkormányzatának alpolgármestere és Volosinovszki Vanda a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője megkoszorúzták az őstehetség Veres Péter Kulturális Központ előtti mellszobrát. A nap folyamán az intézmények, civil szervezetek képviselői egyénileg helyezték el az emlékezés virágait a Jászai Mari-díjas Soós Imre szobránál, aki a Színművészetin eltöltött éveit is beleszámítva, alig egy évtizedet töltött a színészi pályán, mégis örökre beírta magát a magyar film- és színháztörténetbe.

Bővebben...

Vágányzár információk

Bővebben...

Bővebben...

Bővebben...

Tájékoztató a koronavírus oltási tervével kapcsolatban

Bővebben... Bővebben... Bővebben...

Doni Hősök

Don-kanyar. A kifejezés, mely a mai napig nézőpontok és látásmódok ütköztetését generálja, történészi vitákra ad alkalmat, de nem mentes a politikai és ideológiai csatározásoktól sem. Ugyanakkor 78 évvel ezelőtt ilyenkor, már javában zajlott az úgynevezett doni áttörés, mely kétség kívül a magyar hadtörténelem legnagyobb emberáldozatot követelő tragédiája. Nekünk, utódoknak, pedig kötelességünk, legalább ezen a napon az emlékezés.
Az évforduló kapcsán szeretnék eloszlatni néhány, máig ható téveszmét, toposzt és bolsevik hazugságot. Hiszen az újabb kutatások, ideológiáktól mentesen, teljesen más tényekről árulkodnak.
- "A 2. magyar hadsereget tudatosan rosszul felszerelve, így direkt halálra ítélve, áldozatnak küldték a frontra."
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg fegyverzetét és felszerelését a honvédség összes alakulatától egyenlő mértékben elvont anyagból és német kiegészítésből állították össze. Az ország rendelkezésére álló teljes fegyvermennyiség csaknem felét megkapta a frontra vonuló hadsereg. Egy 1942. február 10-én keltezett honvédelmi miniszteri rendelet a következőket írta elő: a szóban forgó alakulatok kellálladékát (előírt fegyverzeti és felszerelésbeli mennyiség) teljes mértékben fel kell tölteni; a rendelkezésre álló hadianyag közül hadihasználhatóság szempontjából a legjobbat kell adni; egyes anyagcikkekből – főleg ruházat – a rendszeresített kellálladékon felüli tartalék anyagot is be kell állítani. Tehát ilyen felszereléssel indították a keleti hadműveleti területre csapatainkat.
- "A 2. magyar hadsereg tagjai gyáván menekültek a harcok elől, sőt fegyvereiket eldobálva rendezetlenül özönlöttek vissza."
Az ismert körülmények ellenére a csapatok napokig tartották magukat. Sőt, egyes alakulatok olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek méltóak a magyar katonai hírnévhez. Véleményem szerint ide sorolandó, még a Don folyó partjához érés előtti, július elején történt tyimi áttörés, és a nyári hídfőcsaták egyes epizódjai is. Viszont a januári-februári események kapcsán szólni kell az egri „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred hősies védekezéséről, Osztrogoszk és Ilovszkoje kitartó védelméről, majd a kitörésekről és Vargyassi Gyula vezérőrnagy vezette harccsoport helytállásáról is. De meg kell említeni azt a tényt is, hogy a zalaegerszegi 17/III. zászlóalj 1943. január 27-én, a honvéd alakulatok közül utolsóként hagyta el a Don menti állásait. A még hosszasan tovább sorolható fegyvertények, kicsit sem a „gyáva menekülést” támasztják alá.
- "200.000 magyar katona halt meg a Don-kanyarban"
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg véres vesztesége összesen körülbelül 126 ezer főre tehető. Hozzávetőlegesen ez 50 ezer hősi halottat, 50 ezer sebesültet és 26 ezer hadifoglyot jelent. Tehát egyértelműen és szomorúan kijelenthető, hogy a Don-kanyarban nagyságrendileg 50 ezer magyar honvéd vesztette életét.
- "Jány Gusztáv hadsereg-parancsnok hadparancsa, melyben gyáváknak nevezte a 2. magyar hadsereg tagjait"
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg parancsnokának, vitéz Jány Gusztáv vezérezredesnek valóban volt egy hadseregparancsa 1943. január 24-én, mely a következőképpen kezdődött. "A 2. magyar hds. elvesztette becsületét, mert kevés – esküjéhez és kötelességéhez hű – ember kivételével nem váltotta be azt, amit tőle mindenki joggal elvárhatott." Azonban azt már csak kevesen említik meg, hogy az említett parancsot visszavonta, majd április 4-én felülírta azt. "Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette el, hanem sokáig a Don-parton keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak, és felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló fegyvertényeivel."
Végezetül pedig soroljuk fel a balmazújvárosi áldozatokat. A részletes gyűjtés Soróczki-Pintér Balázs helytörténeti kutató munkáját dicséri. Viszont túlélője is van városunknak, a Debreceni utcán lakó vitéz Radácsi Ferenc emlékeit "A bátorság mezsgyéi 1939-1956" című kötetben, 2015-ben adtam közre.
Dudás József, Dudás András, Ecsedi József, Fige István, Fodor Lajos, Gál József, Gelbmann Oszkár, Gréger Ernő, Harangi Imre, Horváth József, Karádi János, Kertész János, Király János, Kónya Imre, Kónya Sándor, Kulcsár Sándor, Loós Mihály, Nádasdi István, Rózner Bálint János, Szabó Sándor, Tar János, Teichmann Sándor, Tóth János, Tóth Sándor, Varjas (Vágner) Imre, Zabos Péter
Dicsőség a Hősöknek!
Felhasznált irodalom:
Babucs Zoltán, Maruzs Roland: Ahol Hősök születnek (második kiadás, 2007)
Kiss Kálmán (szerk.): A bátorság mezsgyéi 1939-1956 (2015)
Dr. Kolarovszki Tamás (szerk.): „Nem kérek kegyelmet…”- Jány Gusztáv a népbíróság előtt 1947. (2018)
Molnár András (szerk.): Zalaegerszegi honvédek a Donnál (2013)
Soróczki-Pintér Balázs: Balmazújvárosi honvéd és munkaszolgálatos veszteségek a Don-kanyarban (1942-1943) (2021)
Szabó Péter: Magyarok a Don-kanyarban (2019)
Zetényi-Csukás Ferenc: Horthy István elfeledett parancsnoka (2010)
Demeter Pál
 
Bővebben...

Lengyel Menyhértre emlékezett a városvezetés

Január 12-én Lengyel Menyhért író, publicista születésének 141. évfordulójára, a jelenleg érvényben lévő szabályok betartása mellett emlékezett a város vezetése. Hegedüs Péter Balmazújváros polgármestere és dr. Volosinovszki Vanda a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője, főhajtással és az emlékezés virágainak elhelyezésével tisztelgett a Híresháton született világhírű író, publicista, színműíró, forgatókönyvíró, Lengyel Menyhért szobránál.

 

Bővebben...

ONLINE NYÍLT NAP

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán

  1. január 14-én 16.00 órától (csütörtökön)

online nyílt napot szerveznek, melynek speciális vendége Balmazújváros lesz.

A nyílt nap linkje: https://eng.unideb.hu/hu/nyilt-napok

A Kar beiskolázási műsorának linkje:

https://www.youtube.com/watch?v=MAubVdpocIQ

A dékáni köszöntőt követően a Kar bemutató filmje lesz látható, majd rövid Hallgatói; Hallgatói Önkormányzati tájékoztató. Ezt követik a Felvételi és Tanulmányi ügyek; Alaptárgyak a középpontban; Kérdezz-felelek témakörök.

A balmazújvárosi diákok és szüleik részére 17.00 órától a tanszékvezetőkkel élő videós chat lehetőséget is biztosítanak, így közvetlenül tudnak beszélni és kérdést feltenni a link felhasználásával az érdeklődők.

Reméljük sokan gondolják úgy, hogy élnek ezzel a rendkívüli lehetőséggel és részt kívánnak venni a rendezvényen. Bízunk benne, hogy az online nyílt nap során olyan információkat sikerül megszerezni, melyeket mérlegelve könnyebb lesz meghozni továbbtanulással kapcsolatos döntésüket a pályaválasztás előtt álló diákoknak.

                                                                                         Balmazújváros Város Önkormányzata

 

Online nyílt nap - 2021.01.14. (csütörtök) 

Speciális vendég: Balmazújváros

KezdésTémaLinkElérhetőség, egyéb információkKapcsolattartó
16:00
Dékáni köszöntő, tájékoztató Webex Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
//Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(22, 160, 133); text-decoration: none; font-weight: bold;">Dr. habil. Husi Géza dékán
Dr. T. Kiss Judit Oktatási dékánhelyettes
Prof. Dr. Kocsis ImreTudományos dékánhelyettes
Hallgatói rövid tájékoztató
Általános kérdések és válaszok formájában
Hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat
Webex Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Hallgatói Önkormányzat
Felvételi és Tanulmányi ügyek
Alaptárgyak a középpontban
Kérdezz-Felelek
Webex Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Glevitzky Béla
Prof. Dr. Kocsis Imre
 Élő szak bemutató és élő chat - Kérdezz-felelek
Szülőknek és középiskolásoknak
LinkElérhetőség, egyéb információkKapcsolattartó
17:00 Építészmérnöki szak
Építészmérnöki Tanszék
Webex Meeting number: 174 617 5562
Meeting password: djSpzafg243
Honlap
Szentirmai Tamás DLA, egyetemi docens, tanszékvezető
Építőmérnöki szak
Építőmérnöki Tanszék
Webex Honlap Dr. Kovács Imre, főiskolai tanár, tanszékvezető
Létesítménymérnöki szak 
Épületgépészeti - és Létesítménymérnöki Tanszék
Webex Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap
Dr. Csáky Imre, egyetemi docens, tanszékvezető
Gépészmérnöki szak
Gépészmérnöki Tanszék
Webex Meeting number: 174 887 6087
Meeting password: c9Xx6etHAG2
Honlap
Dr. Mankovits Tamás, egyetemi docens, tanszékvezető
Környezetmérnöki szak
Környezetmérnöki Tanszék
Webex Meeting number: 174 087 1480
Password: TiEc5pqwD53
Honlap
Dr. Kocsis Dénes, egyetemi docens, tanszékvezető
Járműmérnöki szak
Légi- és közúti járművek Tanszék
Webex Honlap Dr. Husi Géza dékán, egyetemi docens, tanszékvezető
Mechatronikai mérnöki szak
Mechatronikai Tanszék
Webex Meeting number: 174 633 3252
Password: iGStNrJm548
Honlap
Dr. Szemes Péter Tamás, egyetemi docens
megbízott tanszékvezető
Műszaki menedzser szak
Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
Webex Meeting number: 174 424 7489
Password: PxMMpQtP375
Honlap
Dr. T. Kiss Judit, egyetemi docens, tanszékvezető
Alaptárgyak (matematika, mérnöki fizika, informatika)
Műszaki Alaptárgyi Tanszék
Webex Honlap Prof. Dr. Kocsis Imre, egyetemi tanár, tanszékvezető

Csak szűk körben emlékezett a város

Január 6-án Veres Péter író és politikus születésének 124. évfordulójára a megszokottól eltérően, szűk körben emlékezett meg idén Balmazújváros vezetése.

A hatályban lévő szabályok betartása mellett reggel 8 órakor a Veres Péter Kulturális Központ előtt található szobornál, majd 8.15-kor a Kadarcs utcai Emlékháznál helyezett el koszorút Hegedüs Péter, Balmazújváros polgármestere és dr. Volosinovszki Vanda aljegyző. A koszorúzáson meghívott vendégek nem voltak jelen

Bővebben...

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-06-08 van. PointLink.