MEGHÍVÓ - Közmeghallgatás (Bocskai korona - vállalkozásfejlesztés)

MEGHÍVÓ
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 
k ö z m e g h a l l g a t á s t   
  
tart Bocskai korona - vállalkozásfejlesztés témában.
 
A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
 
A közmeghallgatás ideje: 
 
2016. december 14. (szerda) 8.30 óra
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetőség van kérdések, javaslatok megtételére.
 
Balmazújváros, 2016. december 9.
dr. Veres Margit 
polgármester

FELHÍVÁS! (TV2)

FELHÍVÁS!

 

 

2017- ben a TV2 szeretne segíteni olyan Hölgyeknek és Uraknak, akik valamiért távol kerültek szeretteiktől, barátaiktól, rokonuktól, szerelmüktől, vagy megszakadt a kapcsolatuk egy olyan emberrel, aki egykor fontos volt számukra.

 

 

Dokumentarista stílusban olyan emberek történeteit szeretnénk feldolgozni, akik rég nem találkoztak egymással, elsodorta egymástól őket az élet, vagy valamilyen nézeteltérés miatt megszakadt köztük a kapcsolat, de szeretnék ezt tisztázni, azonban idáig nem volt rá lehetőségük.

 

 

Rokonok, barátok, családtagok kapcsolatainak rendezésében szeretnénk segíteni. Műsorunkban minden körülményt megteremtünk annak érdekében, hogy a felek számára a kapcsolatfelvétel, a személyes találkozó létrejöjjön, és meg tudják beszélni a történteket.

 

 

Takács Dániel

0670/ 524 – 7784

www.tv2.hu

Hírdetmény (partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - teljes eljárás véleményezési szakasz)

HIRDETMÉNY

(partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - teljes eljárás véleményezési szakasz)

Balmazújváros Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a

-    24/2000. (V.29.) sz KT határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírást

-    46/2003. (XII. 15.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatot és szabályozási

tervet.

A terveken a jóváhagyásuk óta többször történt módosítás.

Tervezet módosítás célja, módosítással érintett területek:

A) A Településrendezési terv meghatározott területekre vonatkozó módosítása

1.    A Böszörményi út- Újkert utca kereszteződés északnyugati tömbjét érintő módosítás.

2.    A Zalka Máté- Liszt Ferenc- Szátó-Kovács- Gábor Áron utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

3.    A Vasút sor- Vörösmarty- Bem József- 4714 hrsz-ú utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

4.    A Puszta Konzerv Kft. 0143/24 Hrsz-ú külterületi (Telekföld területrészen elhelyezkedő) telephelyét érintő szabályozási tervmódosítás.

B) A Helyi Építési szabályzat módosítása

1.    A tervtanácsi tapasztalatok alapján javasolt, illetve a Hész alkalmazása során tapasztalt pontatlanságok megszüntetését szolgáló Hész módosítások

2.    A Településrendezési tervmódosítással összefüggő Hész módosítások

3.    A megváltozott jogszabályok miatti jogszabály harmonizáció (a HBM-i Kormányhivatal ajánlásainak alapul vételével.)

C) A Szabályozási tervlapok használat közben tapasztalt hiányosságainak megszüntetése.

Balmazújváros Város Önkormányzata a 115/2013. (IV.11.) sz. határozatával elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályait (továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során az egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési    eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. r.) 38. § értelmében a tárgyi módosítás teljes eljárással történik, így az a véleményezési szakaszban tart.

Az Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata értelmében az alábbi személyek és szervezetek (továbbiakban: partnerek) nyilváníthatnak véleményt a tervről:

a)    az ügyben érintett lakosság;

b)    valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti szervezet és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;

c)    az érintett civil szervezetek.

Terv megnevezése:

Balmazújváros Város településrendezési terv meghatározott területekre történő módosítása. Egyeztetési dokumentáció - 2016. X. 24.

Letölthető innen.

Megtekinthető személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A tervre vonatkozó véleményt, észrevételt Dr. Veres Margit polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

-    személyesen (Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy

-    postai úton ajánlott levélben (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy

-    elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen közzététel megjelenésétől számított 15 napon belül (2016. november.24-től 2016. december hó 9 napjáig) lehetséges.

További információ Kótai Csaba megbízott főépítésztől kérhető: 06-20/5619-111 Balmazújváros, 2016. november 24

Tisztelettel:
Dr. Veres Margit
polgármester

Mellékletek:
Download this file (hirdetmeny_teljes_20161124.pdf)hirdetmeny_teljes_20161124.pdf[ ]229 kB

Tájékoztató diszpécserszolgálatról

TISZTELT LAKOSOK!
 
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.
 
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következők szerint történik:
 
2016. december 01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására
 
DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
 
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:
 
 • A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsadást)
 • Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)
 
Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut ellátáshoz.
 
2016. DECEMBER 01-TŐL
 
az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
 
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM: 06/70 3 703 104
 
06-703-703-104
 
Mentőszolgálat /mentési hívószám:104
 
Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat (orvos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
 
Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
 
A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető.
 
A sürgősségi ellátás láncszemei / teendői :
 
1, Beteg:
 
 • fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
 • döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia
 • elsősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia
 
2, Diszpécser:
 
 • a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja
 • tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról
 • helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb , a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet
 
3, Sürgősségi egységek
 
 • KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
 • ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges életmentő eszközökkel
 • KIEMELT MENTŐEGYSÉG - mentőszakápoló
 • ESETKOCSI - mentőorvossal /mentőtiszttel
 • ROHAMKOCSI-sürgősségi szakorvossal(oxyologus)
 
 

Tájékozatás - Bursa határidő hosszabításról

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázatok benyújtási határideje és az önkormányzat döntési határideje is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15.
A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15.

Az új határidő figyelembevételével a pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.

Balmazújváros, 2016-11-08

Dr. Veres Margit

polgármester


 

 

Hírdetény (2016.11.07)

HIRDETMÉNY

Értesítem az érintett ügyfeleket - a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) által a Balmazújváros 4390/26 hrsz-ú ingatlanon tervezett ipartelep fejlesztése érdekében lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást HB/10-KTF/07196-15/2016. iktatószámú határozattal lezárta, és az eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a tervezett beruházással kapcsolatban nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A közvetlen hatásterület számított határa: 193 m, érintett település: Balmazújváros, a tevékenységnek nincs határon átterjedő környezeti hatása

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy Balmazújváros Polgármesteri Hivatalában (Kossuth tér 4-5 fsz 13. ajtó) az ügy érdemében hozott határozatot megtekinthetik.

Továbbá, - amennyiben ügyfélstátuszukat igazolják - a határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni, melyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címezve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztályára (Debrecen, Hatvan u. 16.) kell két példányban benyújtani. A jogorvoslati eljárás díja 125000 Ft, társadalmi szervezetek esetében 2500 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Debrecen, 2016. október 27.

 

 

Dr. Szilágyi Zoltán osztályvezető


Rácz Róbert
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Telefon: (36 52) 511-000 Fax: (36 52) 511-040 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mellékletek:
Download this file (Határozat.pdf)Határozat.pdf[ ]3279 kB
Download this file (Hirdetmény.pdf)Hirdetmény.pdf[ ]441 kB

Hirdetmény (partnerségi egyeztetés kezdeményezésére - egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz)

Balmazújváros Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy módosítani kívánja a 24/2000. (V.29.) sz KT határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírást 46/2003. (XII. 15.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

A terveken a jóváhagyásuk óta többször történt módosítás.

Tervezet módosítás célja, módosítással érintett területek:

A) A Településrendezési terv meghatározott területekre vonatkozó módosítása

 1. A Böszörményi út- Újkert utca kereszteződés északnyugati tömbjét érintő módosítás.

 2. A Zalka Máté- Liszt Ferenc- Szátó-Kovács- Gábor Áron utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

 3. A Vasút sor- Vörösmarty- Bem József- 4714 hrsz-ú utcák által határolt tömböt érintő módosítás.

 4. A Puszta Konzerv Kft. 0143/24 Hrsz-ú külterületi (Telekföld területrészen elhelyezkedő) telephelyét érintő szabályozási tervmódosítás.

B) A Helyi Építési szabályzat módosítása

 1. A tervtanácsi tapasztalatok alapján javasolt, illetve a Hész alkalmazása során tapasztalt pontatlanságok megszüntetését szolgáló Hész módosítások

 2. A Településrendezési tervmódosítással összefüggő Hész módosítások

 3. A megváltozott jogszabályok miatti jogszabály harmonizáció (a HBM-i Kormányhivatal ajánlásainak alapul vételével.)

C) A Szabályozási tervlapok használat közben tapasztalt hiányosságainak megszüntetése.

Balmazújváros Város Önkormányzata a 115/2013. (IV. 11.) sz. határozatával elfogadta a partnerségi egyeztetés szabályait (továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során az egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Korm. r.) 41. § értelmében a tárgyi módosítás egyszerűsített eljárással történik, így az a véleményezési szakaszban tart.

Az Önkormányzatnak a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata értelmében az alábbi személyek és szervezetek (továbbiakban: partnerek) nyilváníthatnak véleményt a tervről:

 1. az ügyben érintett lakosság;

 2. valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti szervezet és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;

 3. az érintett civil szervezetek.

Terv megnevezése:

Balmazújváros Város településrendezési terv meghatározott területekre történő módosítása. Egyeztetési dokumentáció - 2016. X. 24.

Letölthető a cikk alján található Mellékletek pontból. 

Megtekinthető személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Balmazújváros, Kossuth tér

4-5.)


A tervre vonatkozó véleményt, észrevételt Dr. Veres Margit polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:

 

 • személyesen (Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy

 • postai úton ajánlott levélben (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) vagy

 • elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A vélemények és észrevételek benyújtásának határideje ezen közzététel megjelenésétől

számított 15 napon belül (2016. november -tői 2016. november hó napjáig) lehetséges.

További információ Kótai Csaba megbízott főépítésztől kérhető: 06-20/5619-111 Balmazújváros, 2016. november

Tisztelettel:
Dr. Veres Margit polgármester

Mellékletek:
Download this file (CD_TRTmod_2016_Balmazujvaros_edok.zip)CD_TRTmod_2016_Balmazujvaros_edok.zip[ ]57729 kB
Download this file (hirdetmeny.pdf)hirdetmeny.pdf[ ]231 kB

Tájékoztatás nyugat-nílusi vírus előfordulásáról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről tájékoztatjuk, hogy Balmazújváros területén nyugat-nílusi vírussal fertőzött lovat találtak.

Mivel ez a vírus az emberre is veszélyt jelenthet, mellékletben megküldjük az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott EPINFO erre vonatkozó számát.

Temetői buszjárat

BALMAZÚJVÁROS

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Halottak napi forgalom lebonyolításához autóbusz-közlekedésünket az alábbiak szerint biztosítjuk 2016. október 31-én, és 2016. november 1-én

 

Vasútállomástól

indul

Temetőtől

indul

III-I.-es útvonal

08:40

10:10

II.-es útvonal

09:30

11:05

 

 

 

III-I.-es útvonal

13:20

14:50

II.-es útvonal

14:10

16:00

A temetői járat útvonala megegyezik a helyi járati autóbusz útvonalával.

Debrecen, 2016. október hó 28.

ÉMKK. Zrt.

REGIONÁLIS BESZÁLLÍTÓI FÓRUM DEBRECENBEN (2016.november 10.)

REGIONÁLIS BESZÁLLÍTÓI FÓRUM DEBRECENBEN
2016. november 10. (csütörtök) 10 – 14 óra
 
Helyszín: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13 -15.
 
Cégvezetők! Vállalkozók figyelem!
 
Lemezmegmunkálás, forgácsolás, palackfúrás, korrozióálló anyagok
hőkezelése,
CNC bérmunka, műanyag fröccsentés és még számtalan lehetőség, hogy a
2017 évre is munkát biztosítson cégének!
 
Beszállítókat kereső nagyvállalatok:
FAG Magyarországi Ipari Kft. - Debrecen: www.fag.hu
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. -Téglás: www.hajdurt.hu
MEDICOR Kézműszer Zrt. - Debrecen: www.medicorkm.hu
MANZ Kft. - Debrecen: www.manz.com
MST Engineering Kft. - Debrecen: www.mst-engineering.com
CLAAS Hungária Kft. - Törökszentmiklós: www.claas.com
Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. - Jászberény: www.dometic.com
 
A rendezvény célja a régióban működő nagyvállalatok jövőbeni külső kapacitásszükségletének biztosítása, a kis-és középvállalkozások beszállítói piacrajutásának elősegítése.
Kétoldalú megbeszélésekre, céglátogatásra, sikeres beszállítók bemutatkozására lesz lehetőség a fórum napján!
 
A fórum ipari ágazati fókusza: fém-megmunkálás, műanyag-feldolgozás, felületkezelés.
 
Jelentkezni lehet
2016. október 24-ig Dr. Kiss Andrásnál: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen!

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-05-30 van. PointLink.