Felhívás kitüntető címek és díjak adományozásával kapcsolatos javaslattételre

A Képviselő-testület 15/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével kitüntető címek és díjak alapításáról döntött, amelynek keretében lehetőség van „Balmazújváros Díszpolgára" és „Az év sportolója cím, valamint „Balmazújváros Városért", „Balmazújváros Kultúrájáért", „Balmazújváros Szolgálatáért" és „Balmazújváros Sportjáért" díj adományozására.

kitüntető címek és díjak adományozására a polgármester, az országgyűlési képviselő, a települési képviselő, gazdálkodó szervezetek, egyesületek, alapítványok kuratóriuma, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv vezetője tehet javaslatot. A címek és díjak odaítéléséről Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.

A díjak és címek adományozására a Város Napja ünnepség keretében kerül sor.

Felhívom a javaslattételre jogosultakat, hogy amennyiben bármelyik kitüntető cím vagy díj adományozására javaslatot kívánnak tenni, úgy javaslatukat - részletes indoklással - 2022. június 8-ig (szerda) írásban nyújtsák be a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára, vagy e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

A kitüntető címek és díjak adományozásának részletszabályait tartalmazó rendelet teljes szövege elérhető az njt.hu és a balmazujvaros.hu oldalakon.

Balmazújváros, 2022. június 3.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató önkormányzati lakás költségalapú bérbeadásáról (2022. április 14.- április 29.)

Tájekoztatjuk a lakosságot,hogy az Önkormányzat 2022. április 14.- április 29. között pályázatot hirdet 1 költség alapú önkormányzati lakás bérbeadására. A pályázattal kapcsolatos részletes pályazati felhívás és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok letölthetőek innen:

Mellékletek:
Download this file (ktg.alapú A.pdf)ktg.alapú A.pdf[ ]74 kB
Download this file (Ktg.alapú B.pdf)Ktg.alapú B.pdf[ ]86 kB
Download this file (ktg.alapú C.pdf)ktg.alapú C.pdf[ ]57 kB
Download this file (Ktg.alapú D.pdf)Ktg.alapú D.pdf[ ]63 kB

Értesítés (TRV)

Értesítés!!!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy

2022.03.22-től 2022.04.22-ig

07— órától 16— óráig

az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Balmazújváros

település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást

végez.

A munkálatok átmeneti enyhe nyomáscsökkenéssel, vízzavarosodással járhatnak.

Abban az esetben, ha az ivóvízhálózat mosatásánál a vízminőségben érzékelhető változás, esetlegesen minőségi romlás következhet be, akkor erről az adott szakasz mosatása előtt külön szórólap segítségével értesítik az adott szakasz felhasználóit.

A TRV Zrt. a Tisztelt Felhasználók megértését és szíves türelmét kéri.

Tisztelt Lakosok! (Felhívás)

Tisztelt Lakosok! 

Balmazújváros Város Önkormányzata minden segítséget meg kíván adni az Ukrajnából érkező menekült személyek számára. A Humanitárius segítségnyújtás jegyében 2022.03.10. napon egyeztetést folytattunk a elyi civil szervezetek és hatóságok közreműködésével.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a magánszemélyeknél elszállásolt személyek adatait (név, létszámadat, állampolgárság) legyenek szívesek bejelenteni a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán (fsz. 9-10. iroda).  Ezek az adatok az adatszolgáltatás mellett szükségesek a minél teljesebb körű segítség (egészségügyi, étkezési, szociális ellátás) biztosításához.

Amennyiben a hétvégi napon vagy ünnepnapon jut tudomásukra, hogy menekült személy érkezett városunkba kérjük, hívják a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ krízisvonalát, melynek elérhetősége: 06-30/814-9473.

Közreműködésüket és segítő szándékukat ezúton is köszönjük!

Tisztelt Lakosok! (adománygyűjtés)

Tisztelt Lakosok!

Az Ukrajnában zajló háború következtében az elmúlt hetekben Balmazújváros városában is megjelentek az onnan elmenekülő személyek.

Önkormányzatunk a szállás biztosítása mellett igyekszik a bajbajutott személyeknek minél szélesebb körű ellátást biztosítani, ezért adománygyűjtésbe kezdünk a városunkban ideiglenesen elszállásolt Ukrajnából érkező menekültek számára.

Az alábbi adományokra van szükségük a bajba jutott embereknek:

  • Tartós élelmiszerek: cukor, liszt, olaj, konzerv, rizs, kész ételek, édesség, keksz, tartós tej, fűszerek, kakaópor, citromlé, kávé, tea, zöldség, gyümölcs
  • Higiéniés szerek: tusfürdő, folyékony szappan, fogkrém, eü. betét, papírtörlő, papírzsebkendő, WC papír, mosószer, öblítő, mosogatószer, fertőtlenítő szerek
  • Gyermek és felnőtt ruházat, textíliák

Várjuk, és szívesen fogadjuk a helyi vállalkozók felajánlásait is.

A felajánlani kívánt adományokat az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni:

  • Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda Aulája, 4060 Balmazújváros Kossuth tér 14.
  • Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és BAKI Egyesület, 4060 Balmazújváros Batthyány utca 26. (0670/953-6418)
  • Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Területi Szervezete, 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12. (0670/933-8392)
  • Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ telephelyei, Életház: 4060 Balmazújváros Veres Péter utca 6-8. (0652/580-599); Liget Közösségi Ház: 4060 Balmazújváros Debreceni utca 12. (0652/370-399)

A beérkezett adományok raktározásáról, szétosztásáról, a menekült személyekhez való eljuttatásáról a helyi Vöröskereszt gondoskodik.

Segítségüket ezúton is köszönjük!

Balmazújváros Város Önkormányzata

Pályázati felhívás - balmazújvárosi 4394/8 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 18.113 m2 nagyságú a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítése tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balmazújváros Város Önkormányzata a balmazújvárosi 4394/8 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 18.113 m2 nagyságú a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A pályázat célja, jellege, a fordulók száma és az. hogy a pályázó titkosan vagy névmegielölésével pályázhat:

A balmazújvárosi 4394/8 helyrajzi számú kivett, műhely művelési ágú, 18.113 m2 nagyságú, a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki a Képviselő-testület.

•    A pályázat nyilvános.

•    A pályázat egyfordulós.

•    A pályázó név megjelöléssel pályázhat.

Az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölése, szükség esetén annak kikiáltási ára:

A balmazújvárosi 4394/8 helyrajzi számú kivett, ipartelep művelési ágú, 18.113 m2 nagyságú, a valóságban Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítése.

Kikiáltási ár, mint minimálár:    nettó 116.030.000.- Ft

(egyszáztizenhatmillió-harmincezer forint)

Az értékesítés szabályai, ideértve az alkalmazható fizetési módot is:

•    A pályázat benyújtásának határideje:    2022.    02.    28.

•    A pályázat elbírálásának ideje:    2022.    03.    20.

Adásvételi szerződés megkötésének határideje: az államot megillető elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv (MNV Zrt.), nyilatkozata szükséges az adásvételi szerződéshez arról, hogy élni kíván-e az elővásárlási jogával. Az adásvételi szerződés megkötésének határideje a nyilatkozat megérkezésétől számított 30 napon belül. Amennyiben a nyilatkozat nem érkezik meg a kézbesítésétől számított 35 napon belül, abban az esetben a határidő leteltét követő 30 napon belül kell az adásvételi szerződést megkötni.

Az ingatlan értékesítésére Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007.(V.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 6.§-ában és 1. számú mellékletében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a pályázati eljárást bíráló bizottság az Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága bonyolítja le és előkészíti döntésre a Képviselő-testület részére.

A fizetési mód átutalással történik az Önkormányzat számlájára.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontja:

Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban, cégszerű aláírással ellátva, lebélyegezve a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság helyiségében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) kell leadni a Hivatal nyitvatartási idejében hétfőtől-csütörtökig 7 óra 30 perctől-16 óráig, pénteken 7 óra 30 perctől- 13 óráig. A borítékra kérjük írják rá: „Balmazújváros Böszörményi út 65/B. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére pályázat”.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó legkésőbb 2022.02.28. napjáig 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint vagyoni biztosítékot átutaljon Balmazújváros Város Önkormányzata 11738091-15373175 számú költségvetési bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Balmazújváros Böszörményi út 65/B. pályázat.

A vagyoni biztosíték összege a nyertes pályázó esetén beleszámít a vételárba. A vagyoni biztosíték összege a nem nyertes pályázó részére visszautalásra kerül a pályázat elbírálását követő 30 napon belül.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatait:

a. ) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

b. ) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,

d. ) a vételár összegére,

e. ) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

f. ) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó számlaszámát.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 90 nap.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Balmazújváros, 2022. január 24.

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete

FELHÍVÁS! TELEPÜLÉSI OLTÁSI AKCIÓNAPOK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folyó év január hónapjában Települési Oltási Akciónapok kerülnek megrendezésre, melyben telepélésünk háziorvosi praxisai is részt vesznek, az alábbi időpontok szerint:

 

AKCIÓNAPOK
tervezett oltási hétvége

Járási hivatal

Háziorvosi szolgálat orvosa

2022. január
7-8.

2022. január
14-15.

2022. január
21-22.

2022. január
28-29.

Balmazújváros

Dr. Diczházy Tünde

   

X

 

Balmazújváros

Dr. Fekete Imre

X

     

Balmazújváros

Dr. Kocsis Zsolt

X

     

Balmazújváros

Dr. Mazurka Balázs

 

X

   

Balmazújváros

Dr. Szikora Miklós

 

X

   

Balmazújváros

Dr. Papp Imre

 

X

   

Balmazújváros

Dr. Dobi Gyöngyi Lilla

   

X

 

Balmazújváros, 2022. január 6.

                                                                                                     Tisztelettel:

                                                                                                                                                 Hegedüs Péter

                                                                                                                                                      polgármester

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

 A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma 2022/2023-as tanévre szóló pályaválasztási tájékoztatója elérhető az intézmény honlapján, illetve további információk találhatóak ebben a témakörben:

(https://balashazy.unideb.hu/wp-content/uploads/2021/10/felvetei-tajekoztato-4/felveteli_tajekoztato_2021.pdf)

A pályaválasztás előtt álló tanulóknak, sikeres pályaválasztást kívánunk!

                                                                                       Balmazújváros Város Önkormányzata

 

 

Tájékoztatjuk a pályaválasztás előtt álló diákokat, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának NYÍLT NAPJÁRÓL.

A Debreceni Egyetem Műszaki Kara (Debrecen, Ótemető u. 2-4.)

  1. január 13. napján (csütörtök) 16.00 órai kezdettel

a vírushelyzetre tekintettel ONLINE formában rendezi meg ,,Nyílt napját”.

 

A Nyílt nap részletes programja, a regisztrációs és részvételi lehetőség a https://konferencia.unideb.hu/hu/node/865 link megnyitásával érhető el.

A rendezvényen a Debreceni Egyetem Műszaki Karának vezetése, valamennyi szervezeti egysége, továbbá a Kar Hallgatói Önkormányzata mutatkozik be, abból a célból, hogy a továbbtanulás és a pályaválasztás előtt álló diákoknak a felvételivel és a továbbtanulással, egyetemi élettel kapcsolatban felmerülő kérdésekre választ adjanak.

                                                                    Balmazújváros Város Önkormányzata

                                     

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-06-08 van. PointLink.