SzƱrƑ
 • FebruĂĄr 15-ig kĂ©rhetƑ a NAV közremƱködĂ©se

  A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell idƑt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerƱsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a 1553NY jelƱ nyomtatványon.

  ElsƑsorban az kérheti az egyszerƱsített bevallást, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelybƑl munkáltató, kifizetƑ adót, adóelƑleget vont le. Ha valaki családi kedvezményt érvényesített, ingatlan adásvételbƑl jutott jövedelemhez illetve egyszerƱsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, szintén élhet ezzel a lehetƑséggel. SƑt, azok az egyéni vállalkozók is választhatják az egyszerƱsített bevallást, akik tevékenységüket egész évben szüneteltették.

  Nem választhatják azonban ezt a bevallási módot például az ƑstermelƑk (akiknek e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesznek nemleges nyilatkozatot), az egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azok sem, akik árfolyamnyereségbƑl vagy tartós befektetésbƑl szereztek jövedelmet. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatói adomány is kizáró ok.

  A 1553NY-es nyilatkozat 2016. február 15-ig elküldhetƑ postán vagy az Ügyfélkapun keresztül, avagy leadható személyesen is a NAV ügyfélszolgálatain.

  Az egyszerƱsített bevallást (1553E) a NAVa rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti és legkésƑbb 2016. április 30-ig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az adózó elfogadja az elkészített bevallást, nem kell semmit tenni, az az adózó által benyújtott bevallásnak minƑsül 2016. május 20-án.

  Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, akkor az aláírt – javított adatokkal kiegészített  – példányt 2016. május 20-ig kell visszajuttatni a hivatalhoz.

   

 • IngatlanĂ©rtĂ©kesĂ­tĂ©s

  Ingatlanértékesítés!
   
   
   
  Balmazújváros Város Önkormányzata nyílt, egyfordulós pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévƑ:
   
  - Balmazújváros, Böszörményi úti 4394/8 hrsz.-ú 1 ha 8113 m2 és a
  - Balmazújváros, Nap utca – Hímes utca közötti 4390/26 hrsz.-ú 4 ha 9845 m2 területnagyságú beépítetlen telkeit.
   
  Részletes pályázati feltételek átvehetƑk a Városháza (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
  I. emelet 3 irodájában. A pályázat benyújtási határideje: a hirdetmény közzétételétƑl számított 15. nap délelƑtt 9.00 óra. Az ingatlanról további információ az 52/580-102 telefonszámon kérhetƑ.
   
  Balmazújváros Város Önkormányzata
 • BĂștoripari betanĂ­tott munkĂĄs

 • BetanĂ­tott munkĂĄs

 • HĂ­rdetmĂ©ny közzĂ©tĂ©tele

 • TĂ©li GazdaestĂ©k (2014. februĂĄr 24.)

  MEGHÍVÓ
  Tisztelt Gazdálkodó!
      
  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
  Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének szervezésében megrendezendƑ 
   „TÉLI GAZDAESTÉK” megyei rendezvénysorozat keretében Agrárfórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk.
  A fórum helye, ideje:
   
  Veres Péter Kulturális Központ
  (Balmazújváros Kossuth tér 18.)
  2014. február 24. (HétfƑ) 10 óra
   
   
  A rendezvény fƑ témája
  1. ƐstermelƑk, egyéni vállalkozók adózása 
   
  ElƑadók:
  - DencsƑ Istvánné(NAV)
  - Nagyné Budai Erika (NAV)
  - Toldi Szilvia (NAV)
   
  2. Kérdések, hozzászólások
   
   
   
   
  Tisztelettel:     
  Kányási Mihály 
  falugazdász
  NAK Hajú- Bihar Megyei Szervezete
 • TÉLI GAZDAESTÉK

  Tisztelt Gazdálkodó!

   

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

  Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének szervezésében megrendezendƑ

  TÉLI GAZDAESTÉK” megyei rendezvénysorozat keretében Agrárfórumot tartunk, melyre tisztelettel meghívjuk.

  A fórum helye, ideje:

  Veres Péter Általános MƱvelƑdési Központ

  (Balmazújváros Kossuth tér 18.)

  2014. február 17. (HétfƑ) 10 óra


   


   

  A rendezvény fƑ témái:

  1. Új földtörvénnyel kapcsolatos eljárásrend

  ElƑadó: Debreceni Járási Földhivatal

   

  2. Aktualitások

  ElƑadó: Kányási Mihály Falugazdász

   

  3. Kérdések, hozzászólások

   

   

  Balmazújváros, 2014. Február 10.

   

   

  Tisztelettel:

  Kányási Mihály s.k.

  falugazdász

  NAK Hajú- Bihar Megyei Szervezete

 • VĂĄltozik az OkmĂĄnyiroda ĂŒgyfĂ©lfogadĂĄsi rendje

  2013. március 1-tƑl változik a Balmazújvárosi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályának ügyfélfogadási rendje. Az új rend szerint az alábbi idƑpontokban történik az ügyintézés:

  HétfƑ: 8.00 - 13.00
  Kedd: 8.00 - 18.00
  Szerda: 12.00 - 16.00
  Csütörtök: 8.00 - 13.00
  Péntek: 8.00 - 13.00

  Az ügyintézési belépési pont változatlanul: Kossuth tér 3. (volt E.On iroda fƑbejárata)

  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
  Balmazújvárosi Járási Hivatala
     
   

 • SzomszĂ©dolĂĄs

   

 • Ír sztepp tĂĄnc show

 • SzomszĂ©dolĂĄs

 • ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

  ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

   2013. augusztus 16 - 17. (péntek-szombat)
  BALMAZÚJVÁROS

  ,,Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsongnak.
  És mérhetetlenül vágyódsz oda vissza, ahonnan a sors elszakított."

  (Wass Albert)


  Tisztelt balmazújvárosi Elszármazottak!

  Városunk Önkormányzata nevében szeretettel várunk és hívunk minden elszármazott, aki szívesen
  töltene szülõvárosában egy szép hétvégét.
  Hisszük, hogy a család után a szülõhely, az iskolai, avagy a fiatalságunkat meghatározó régi
  emlékek mindig összekötnek bennünket. Jó érzéseket keltenek, bárhová is vitt/visz bennünket az
  élet, ezek a meghatározó élmények emocionálisan mindig velünk vannak. Ahogyan Koltai mondta
  ,,ez a föld a tiéd, ha elmégy, visszavár".
  Mi, akik itt töltjük minden napjainkat, akik úgy érezzük jó itt élni, szívesen találkoznánk Önökkel,
  Veletek, hogy megbeszéljük közös dolgainkat. Kíváncsiak vagyunk hogyan látják/látjátok a régi - új
  Balmazújvárost? Hogyan emlékeznek/emlékeztek az itt töltött évekre? Mit tanácsoltok, mitõl lesz
  még-inkább élhetõ, vonzó ez a kis város?

  Ne feledjék/ feledjétek, szeretettel várunk mindenkit az
   I. Elszármazottak találkozójára!

  Programterv:
  2013. augusztus 16. (péntek)

  15 óra: Elszármazottak találkozójának megnyitása a Színházteremben
  Köszöntõ: dr. Tiba István polgármester
  Kulturális mûsor (vers, zene, tánc - újvárosi fiatalok és felnõttek bemutatkozása)
  17 óra: Ötórai tea
  18 - 19 óra: kötetlen beszélgetés
  19 óra: Vacsora
  20 óra: Mulatság, beszélgetés hajnalig

  2013. augusztus 17. (szombat)
  10 óra: Találkozás a házasságkötõ teremben
  Balmazújvároson mûködõ vállalkozások bemutatkozása
  Hogyan képzeljük Balmazújváros jövõjét?
  Elõadó: dr. Tiba István polgármester
  11 óra 30 perc- 15 óra: Szabadprogram
  15 óra: ,,A város napja" alkalmából szervezett kitüntetési ünnepség
  Helyszín: Református Templom - Kossuth tér
  Az I. Elszármazottak Találkozójának ünnepélyes bezárása

  Fontos információk:
  Jelentkezési lap megküldése e-mailen, vagy postai úton szükséges a szeretetvendégség,
   illetve a fürdõbelépõk biztosításához.
  Szállást nem tudunk biztosítani, de ha nincs olyan közvetlen családtagja,
  vagy barátja, aki elszállásolná, szívesen segítünk.
  Jelentkezési határidõ: 2013. június 15.
  Kapcsolattartó: Takács Erika  - terika@balmazujvaros.hu

 • Munkahelyi vezetƑk, vĂĄllalkozĂłk figyelem!

   

  Munkahelyi vezetƑk, vállalkozók figyelem!

  A Magyar Vöröskereszt Területi szervezete Munkahelyi ElsƑsegélynyújtó tanfolyamot szervez Balmazújvároson.

  A 12 órás képzésen résztvevƑ hallgatók vizsgát tesznek, melyrƑl a Magyar Vöröskereszt hivatalos igazolást állít ki.

   

  A tanfolyam kezdési idƑpontja: 2013.február 20.

  Jelentkezni lehet a balmazujvaros@voroskereszt.hu e-mail címen vagy telefonon a 06 70 9338391 telefonszámon.

   

  A törvény értelmében minden munkahelyen, minden mƱszakban legalább

  1 fƑ kiképzett elsƑsegélynyújtónak kell lenni, melynek meglétét a Munkavédelmi FelügyelƑség ellenƑrzi.

 • GĂ©pkocsi szerzĂ©si tĂĄmogatĂĄs

  Gépkocsi szerzési támogatás

   

  Újra kiírták a gépkocsi-szerzési pályázatot!

  2013. március 31-ig nyújthatják be igényüket a támogatottak: mozgássérültek, a látás-, és hallássérültek, értelmi fogyatékosok, és autisták.

   

  "Könnyebb út a munkába"

  Egy olyan támogatási rendszer, mely a mozgás-, vagy más szervi fogyatékossággal élƑ magánszemélyeknek nyújt lehetƑséget a közlekedésben, elƑsegítve a kormány azon törekvését, mely az esélyegyenlƑség jegyében kíván egyenlƑ lehetƑséget biztosítani a munkavállaláshoz.

  A 102/2011. (VI.29.) számú Kormányrendelet értelmében a jogosultak új személygépjármƱ vásárlásához 900.000,- Ft-ot, használt gépjármƱ vásárlásához a bruttó vételár 60%-át, de maximum 600.000,- Ft-ot igényelhetnek.

   

  A 900 ezer forint összegƱ támogatás új, kézi- vagy automataváltós Suzuki Swift 1.2 GLX, illetve Suzuki SX4 modell, a 600 ezer forint összegƱ támogatás típusmegkötés nélkül, használt személygépkocsi megvásárlásához kérhetƑ, a Széchenyi Bank által nyújtott finanszírozási konstrukcióban. A jogszabály lehetƑvé teszi, hogy a támogatással az eddigi legfeljebb négy év helyett - öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit lehessen megvásárolni. Az Állam által nyújtott támogatás mellett a Magyar Suzuki Zrt. további jelentƑs flottakedvezményt biztosít, így az új gépjármƱvekhez az érvényben levƑ lista ár 50%-áért juthatnak hozzá.

   

  A támogatásra pályázók elsƑ lépésként a területileg illetékes gyámhivatalhoz benyújtott hatósági igazolással bizonyítják jogosultságukat. Ez lehet a FOT. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy a szakértƑi szerv által a közlekedƑképesség minƑsítésérƑl kiadott, állapotot igazoló vagy a minƑsítését elƑsegítƑ, orvosi dokumentáció is. Továbbá a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmezƑ csökkentlátó nyilvántartó lap másolata is ezt szolgálja. A 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegƱ családi pótlékban részesülƑk esetében szintén igényelhetik a támogatást, vizsgálaton újra megjelenniük nem kell.

   

  A támogatás felhasználására az érintetteknek három hónap áll majd rendelkezésükre.

   

  További információkért keresse fel a http://lehetosegauto.hu/ oldalt!

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYESÜLETEK RÉSZÉRE

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  EGYESÜLETEK RÉSZÉRE

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata

  pályázatot hirdet

  feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

   

  A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyƱ, vagy telephellyel rendelkezƑ egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintƑ programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

   

  1.)

  Pályázók köre:

  • balmazújvárosi székhellyel és mƱködési területtel nyilvántartott szervezetek

  • akiknek nincs köztartozása, vagy a helyi önkormányzat 2012. évi támogatásából eredƑ elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

  • kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

  • az adott szervezet mƱködését elƑsegítƑ eszközbeszerzésre, illetve a mƱködésbƑl adódó egyéb költségekre

   

  Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közmƱvelƑdési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerzƑdése nincs.

   

  2.) Pályázati feltételek, határidƑk:

   

  A pályázati Ʊrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (3. 000 Ft/ pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

   

  A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. március 04. /hétfƑ/

  Elbírálás: 2013. március 14. /csütörtök/

  Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerzƑdés alapján kerül sor.

  Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2014. január 15-ig kötelezƑ.

   

  A pályázat beadásához szükséges Ʊrlap kérhetƑ a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthetƑ ide kattintva.

  A pályázati díjat a hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésƑbb 2013. március 04 -ig.

  A pályázat keretösszege: 2. 300. 000 Ft

   

  3.) Pályázatok elbírálása:

  A képviselƑ-testület átruházott hatáskörben az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot hatalmazza fel a benyújtott pályázatok értékelésével.

   

  4.) SzerzƑdéskötés:

  Balmazújváros Város Önkormányzat képviselƑ-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat útján támogatásban részesülƑ szervezetekkel a szerzƑdést kösse meg.

  HatáridƑ: 2013. március 20.

   

  5.) A finanszírozás rendje:

  - 100e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2013. március 30.

  - 100e Ft és 1. 000e Ft közötti támogatás esetén két egyenlƑ részletben

   

  6.)Elszámolás:

  A nyertes pályázónak a szerzƑdésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia:

  - eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyezƑ szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

  - nyertes pályázó vállalja, hogy az eredeti számlák bármikor ellenƑrizhetƑek.

   

   

  HatáridƑk:

  2013. február 11. - a pályázati kiírás közzététele

  2013. március 04. - a pályázatok benyújtásának határideje

  2013. március 14. - az ISZK Bizottság határozatának meghozatala

  2013. március 20. - szerzƑdéskötés

  2013. március 30. - az ISZKB döntésének értelmében a támogatásban részesülƑ egyesületek részére az 5. pont alapján a pályázati összegek átutalása.
   

 • NÉMETSZÁRMAZÁSU BalmazĂșjvĂĄrosiak figyelem!

   

  NÉMETSZÁRMAZÁSU Balmazújvárosiak figyelem!
   
  A hamarosan nyomdába kerülƑ német református egyházi anyakönyvek 2. kötete 
  - házassági anyakönyvek - minden újvárosi német család családfáját tartalmazza.
   
  Nyomdába adás elƑtt lehetƑséget biztosít a szerzƑ, Pozsonyi József
  a
  CSALÁDFÁK PONTOSÍTÁSÁRA és KIEGÉSZÍTÉSÉRE!
   
   
   
  IdƑpontok, helyszínek:
   
  - 2013. február  04.; 11.; 18. (hétfƑ), 17 -18 óra Lengyel Menyhért Városi könyvtár
  - 2013. február 05.; 12.; 19.  (kedd) 17 -18 óra Lengyel Menyhért Városi könyvtár
  - 2013. február 06.; 13.; 20. (szerda) 17 -18 óra Lengyel Menyhért Városi könyvtár
  Minden esetben a könyvtár Olvasótermében!
   
   
  2013. február 09.; 16. (szombat) 10 - 11 óra     Németfalusi Parókia (Kossuth u. 43.)
  2013. február 09.; 16. (szombat) 14 -15 óra Németfalusiak székháza (Kossuth u. 21.)
   
  2013. február 22. (péntek) 10  - 11 óra Nagyhegyesi Református Parókia
   
   
 • Az EgyenlƑ BĂĄnĂĄsmĂłd HatĂłsĂĄg hĂ­rlevele Ă©s ĂŒgyfĂ©lfogadĂĄsa

 • KözmeghallgatĂĄs

  MEGHÍVÓ

  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat KépviselƑ-testülete

  k ö z m e g h a l l g a t á s t   

  tart Balmazújváros Sportélete, lehetƑségek a sportolásra Balmazújvároson témában.

  A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

  A közmeghallgatás ideje: 2013. február 8. (péntek) 16.30 óra

  Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatás tárgyával kapcsolatban lehetƑség van kérdések, javaslatok megtételére.

   

  Balmazújváros, 2013. február 1.

  Dr. Tiba István
  polgármester    
   

 • Az MNB pĂ©nztĂĄrĂĄban mĂ©g bevĂĄlthatja az 1 Ă©s 2 forintosokat!

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 BalmazĂșjvĂĄros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-07-15 van. PointLink.