Ápoló (2022.december 5-ig)

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek otthonában élő ellátottak vonatkozásában gondoskodik az ápolási, szakápolási, gondozási feladatok ellátásáról az orvosi utasítások figyelembevételével. Legfőbb feladata a szakmailag magas szintű gondozás, figyelmes, lelkiismeretes bánásmód, a lakók egészséges, nyugodt, otthonos életkörülményeinek a biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében előírt ápoló munkakörre előírt végzettség és szakképzettség,
 • •       Szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       Magyar állampolgárság
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       MESZK tagság
 • •       1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében ápoló munkakörre előírt végzettség és szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

 • •       Empátia, kiváló szintű szociális érzékenység,
 • •       Együttműködési és konfliktuskezelési készség,
 • •       Csapatmunka, pontos, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       Motivációs levél,
 • •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 • •       Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata,
 • •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • •       A pályázó arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • •       MESZK tagsági kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a +36703861674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter u utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
 • •       Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A bérezés a Kjt. által biztosítottakon (melyek: közalkalmazotti bértábla, szociális ágazati pótlék, egészségügyi bérpótlék).

vezetőápoló (2022.december 5-ig)

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

vezetőápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezetőápoló megtervezi, vezeti és irányítja, valamint ellenőrzi az intézményben élők egészségügyi ellátását. Az ápolási-gondozási feladatok ellátása során segítséget nyújt az idősek otthonában élő ellátottak számára, hogy a fizikai, mentális, szociális szükséglete biztosított legyen. A gondozási és ápolási munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése érdekében kapcsolatot tart az intézmény orvosával és más egészségügyi és szociális szakemberekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében vezetőápoló munkakörre előírt végzettség és szakképzettség,
 • •       Szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • •       Magyar állampolgárság
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       MESZK tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • •       Empátia, kiváló szintű szociális érzékenység
 • •       Együttműködési és konfliktuskezelési készség
 • •       Csapatmunka, pontos, precíz munkavégzés.
 • •       Szakmai és vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       Motivációs levél,
 • •       Fényképes szakmai önéletrajz,
 • •       Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata,
 • •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • •       A pályázó arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • •       MESZK tagsági kártya másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a +36703861674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: vezetőápoló.
 • •       Elektronikus úton Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.
 • •       Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A bérezés a Kjt. által biztosítottakon (melyek: közalkalmazotti bértábla, szociális ágazati pótlék, egészségügyi bérpóték).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. november 14.

Intézményvezető (2022. november 30-ig)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balmazújváros Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint az egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár intézményvezetői  

munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:       

Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

Betöltendő munkakör: intézményvezető 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2023. január 1-től 2027. december 31-ig. A megbízás Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása és ellátása a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, a belső szabályzatok, és a fenntartó rendelkezései szerint.

Munkabér: az Mt. rendelkezései alapján, a felek közti megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • végzettségének, szakképzettségének, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában annak vállalása, hogy az intézményvezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzés elvégzését igazolja.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent: vezetői tapasztalat

 

 

A pályázat tartalmi követelménye:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
 • a felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát, további követelmények igazolására vonatkozó okiratok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 21.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. január 1.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Hegedüs Péter, Balmazújváros Város Polgármestere részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság véleménye alapján a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatról további információt nyújt: Fényi Imréné osztályvezető (52/580-102)

Közterület-felügyelő (2022. november 22-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartása. Térfigyelő kamerarendszer figyelése, belső adminisztratív munkavégzés, jogkörében eljárva intézkedések kezdeményezése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi, ebrendészeti és környezetvédelmi feladatok ellátásában. A gyomnövényes, gazos ingatlanok felderítése, az allergiát okozó gyomok elterjedésének időbeni megakadályozása, a mulasztókkal szembeni eljárás kezdeményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Magyar állampolgárság,
 • •       Cselekvőképesség,
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
 • •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •       fizikai-pszichikai alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • •       nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • •       nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18309-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

vagy

 • •       Elektronikus úton Szilágyi Gábor jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 • •       Személyesen: Szilágyi Gábor jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2022. szeptember 30.-ig)

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Elkészíti az önkormányzat vagyonának változásával összefüggő kimutatásokat. Könyveli az üzembe-helyezési okmányok, tárgyi eszköz állományváltozási bizonylatok alapján a tárgyi eszköz növekedését, illetve csökkenését. Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó biztosítások (vagyon és felelősség biztosítás) teljes körű ügyintézése. Negyedévenként elszámolja az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya után az értékcsökkenéseket. Nyilvántartja a vállalkozásokban lévő üzletrészeket, részesedéseket. Feladata a leltározási szabályzat szerinti leltár elkészítése. Vezeti az önkormányzat kisértékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartását, ehhez kapcsolódóan a helyiségleltárakat, a személyeknek kiadott kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartását, a védőruhák nyilvántartását. Teljesíti az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek KSH részére gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásait, illetve adóhatósági, IFA bevallásokat. Közreműködés a költségvetés, a féléves és éves költségvetési beszámoló valamint a képviselő-testületi anyagok, jelentések, előterjesztések előkészítésében. Munkaköri feladatain túlmenően köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy közvetlen felettese megbízza.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16) számú önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Magyar állampolgárság,
 • •       Cselekvőképesség,
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       Főiskola, vagy középiskola. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. Középfokú képestés esetén, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 • •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Költségvetési szervnél szerzett- - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       ASP rendszer ismerete.
 • •       Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • •       fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse
 • •       nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja ,
 • •       nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15105-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
 • •       Elektronikus úton Szilágyi Gábor jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • •       Személyesen: Szilágyi Gábor jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. szeptember 17.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-11-26 van. PointLink.