1 fő óvodapedagógus (2023.08.25-ig)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkával kapcsolatos adminisztráció ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

Álláshirdető szervezet bemutatása: Óvoda és bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

-           6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, m.n.s., Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 33357 Intézményi iktatószám: 97/2023

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • magas szintű pedagógiai elhivatottság
 • gyermekcentrikusság
 • jó együttműködési készség
 • empatikus képesség
 • rugalmaság
 • türelem
 • jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és az intézmény vezetőségével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.25. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Minden óvodában és a bölcsődében, önkormányzat hirdető tábláján, intézmény és az önkormányzat honlapján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

1 fő határozatlan idejű óvodapedagógus (2023.08.21-ig)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő határozatlan idejű óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkával kapcsolatos adminisztráció ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

Álláshirdető szervezet bemutatása: Óvoda és bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Postai úton, a pályázatnak az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megkúldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.) Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: 98/2023., valamint a munkakör megnevezését 1 fő határozatlan idejű óvodapedagógus. Elektronikus úton Tarné Szabados Erzsébet Éva intézményvezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Személyesen: Tarné Szabados Erzsébet Éva 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány Elvárt végzettség/képesítés:

>  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Felsőfokú
óvodapedagógusi végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • magas szintű pedagógiai elhivatottság
 • gyermekcentrikusság
 • jó együttműködési készség
 • empatikus képesség
 • rugalmasság
 • türelem
 • jó kommunikációs készség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.21 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőjével és az intézmény vezetőségével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08 25 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Minden óvodában és a bölcsődében, önkormányzat hirdető tábláján, intézmény és az önkormányzat honlapján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023 0814

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.07.31-ig)

 

 

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28496
Intézményi iktatószám: 14057-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Elkészíti az önkormányzat vagyonának változásával összefüggő kimutatásokat. Könyveli az üzembe-helyezési okmányok, tárgyi eszköz állományváltozási bizonylatok alapján a tárgyi eszköz növekedését, illetve csökkenését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő           állás           munkakörének            szakterülete           (munkakörcsalád):

Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Pályázatát elektronikus úton a 14057-1/2023 iktatószámra való hivatkozással, Dr. Korpos Szabolcs jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre vagy postai úton a 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5 címre küldhető.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

-           4. Érettségi,  vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső   középfokú   részszakképesítés   vagy   szakképesítés       szakma   -   középfokú

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28496

Intézményi iktatószám: 14057-1/2023

szakképzettség   szakképesítés   speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Könyvelés és adózás, Gazdasági középiskolai végzettség vagy

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Könyvelés és adózás, Középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés vagy
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • ASP rendszer ismerete.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Határidők betartása (egyéb)
 • Munkatempó és feladatvállalás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28496 Intézményi iktatószám: 14057-1/2023

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.06. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balmazujvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.07.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.07.31-ig)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28507
Intézményi iktatószám: 14058-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Elkészíti az önkormányzat összes kiadásait, kiemelt előirányzatonként bemutató mellékletet. Vezeti a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlák forgalmát, rögzíti és könyveli az ASP rendszerben. Végzi a készpénzkiadások és készpénzbevételek megfelelő főkönyvi számlára való kontírozását, számítógépes adatrögzítését, könyvelést.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő           állás           munkakörének            szakterülete           (munkakörcsalád):

Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Pályázatát elektronikus úton a 14058-1/2023 iktatószámra való hivatkozással, Dr. Korpos Szabolcs jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre vagy postai úton a 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5 címre küldhető.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

-           4. Érettségi,  vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső   középfokú   részszakképesítés   vagy   szakképesítés       szakma   -   középfokú

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28507

Intézményi iktatószám: 14058-1/2023

szakképzettség   szakképesítés   speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Könyvelés és adózás, Gazdasági középiskolai végzettség vagy

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Könyvelés és adózás, Középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés vagy
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség.
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Költségvetési szervnél szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat
 • ASP rendszer ismerete.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Határidők betartása (egyéb)
 • Munkatempó és feladatvállalás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 28507 Intézményi iktatószám: 14058-1/2023

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.06. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balmazujvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.07.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

1 fő óvodapedagógus (2023. július 21-ig)

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 27376
Intézményi iktatószám: 87/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat. Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkával kapcsolatos adminisztráció ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

Álláshirdető szervezet bemutatása: Óvoda és bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Postai úton, a pályázatnak az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.). Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: 87/2023, valamint a munkakör megnevezését 1 fő óvodapedagógus. Elektronikus úton Tarné Szabados Erzsébet Éva intézményvezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Személyesen Tarné Szabados Erzsébet Éva 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 27376

Intézményi iktatószám: 87/2023

 1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA], Oktatás, m.n.s., 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképzettség alapképzés (Bsc vagy BA), oktatás,m.n.s., felsőkokú óvodapedagógus végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

magas szintű pedagógiai elhivatottság

gyermekcentrikusság

jó együttműködési készség

empatikus képesség

rugalmasság, türelem

jó kommunikációs készség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel és az intézmény vezetőségével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.21. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Minden óvodában és a bölcsődében, önkormányzat hirdető tábláján, intézmény és az önkormányzat honlapján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-27 van. PointLink.